Ly uống cocktails 365ml - Lismore 1058185

Mã sản phẩm: Lismore 1058185

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Ly uống rượu champagne 220ml Waterford - Lismore 1058183

Mã sản phẩm: Lismore 1058183

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Ly uống nước/soda 450ml Waterford - Elegance 40034466

Mã sản phẩm: Elegance 40034466

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Bình đựng rượu vang 42cm - Elegance 40018207

Mã sản phẩm: Elegance 40018207

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Bình đựng rượu vang 42cm Waterford - Elegance 40018208

Mã sản phẩm: Elegance 40018208

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Bình đựng rượu vang Waterford 27cm - Elegance 40001120

Mã sản phẩm: Elegance 40001120

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Lá trang trí kim loại Giorgio Collection - Coral

Mã sản phẩm: Coral

Thương hiệu: Giorgio Collection - Italy

Tranh trang trí Giorgio Collection - Emerald

Mã sản phẩm: Emerald

Thương hiệu: Giorgio Collection - Italy

Tranh trang trí Giorgio Collection - Cora

Mã sản phẩm: Cora

Thương hiệu: Giorgio Collection - Italy

Tranh trang trí Giorgio Collection - Tara

Mã sản phẩm: Tara

Thương hiệu: Giorgio Collection - Italy

Cốc uống nước - Versace - Meandre dOr 20665-110300-48874

Mã sản phẩm: Meandre dOr 20665-110300-48874

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Lọ hoa 34cm - Versace - Barocco Mosaic - 14461-403728-26034

Mã sản phẩm: 14461-403728-26034

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Đồ trang trí, đồ đồng trang trí, khóa cửa, đồng hồ Châu Âu đều được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại Showroom Hùng Túy