2
Kích thước 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 375 x 520 x 39 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm

Bồn cầu một khối Picenza - PZ1670

Mã sản phẩm: PZ1670

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Bồn cầu 1 khối Daelim CC-214

Mã sản phẩm: CC-214

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Bồn cầu 1 khối Daelim CC-230

Mã sản phẩm: CC-230

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Bồn cầu 1 khối CRW - TC2185

Mã sản phẩm: TC2185

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bồn cầu 1 khối CRW - TC2990

Mã sản phẩm: TC2990

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bồn cầu 1 khối CRW - HTC3637

Mã sản phẩm: HTC3637

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bồn cầu 1 khối nắp điện tử Duravit - 2173510001

Mã sản phẩm: 2173510001

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu 1 khối Duravit - 2173010001

Mã sản phẩm: 2173010001

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu 1 khối Picenza - PZ1687

Mã sản phẩm: PZ1687

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Bồn cầu 1 khối Picenza - PZ1635

Mã sản phẩm: PZ1635

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Bồn cầu 1 khối Picenza - PZ1634

Mã sản phẩm: PZ1634

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Bồn cầu 1 khối Picenza - PZ1165

Mã sản phẩm: PZ1165

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Trong nhịp sống ngày càng phát triển, hiện đại hơn dẫn đến người dùng luôn hướng đến những vật dụng đem lại những giá trị cao và phù hợp với túi tiền. Vì thế, showroom Hùng Túy đã nhập khẩu và phân phối dòng sản phẩm bồn cầu một khối cao cấp nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cụ thể của quý khá ch hàng.

bon-cau-1-khoi-1
Một số mẫu bồn cầu 1 khối đẳng cấp nhất

1. Tại sao nên chọn bồn cầu 1 khối showroom Hùng Túy?

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nội thất cao cấp, showroom Hùng Túy là một trong những đơn vị cung cấp thiết bị nội thất hàng đầu tại Việt Nam và rất được lòng khách hàng. Showroom Hùng Túy không chỉ cung cấp các sản phẩm nội thất đẳng cấp phục vụ không gian phòng khách, phòng ngủ mà không gian phòng tắm. Đặc biệt, các món đồ nội thất được chăm chút đến từng chi tiết bởi các mẫu bồn cầu 1 khối cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu lớn của Châu Âu. 

bon-cau-1-khoi-2
Tại sao nên chọn bồn cầu vệ sinh 1 khối tại Hùng Túy?

Đặc biệt, với thiết kế tinh tế, thông minh nhằm tối ưu hóa công năng kết hợp với chất lượng bền bỉ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quý chủ nhân, bồn cầu vệ sinh 1 khối tại showroom Hùng Túy chắc chắn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho không gian phòng tắm của mọi gia đình. Hơn nữa, đến với showroom Hùng Túy, quý khách hàng sẽ nhận được sự chăm sóc và tư vấn chuyên nghiệp, tận tình từ đội ngũ nhân viên trong suốt quá trình để tìm ra những sản phẩm ưng ý nhất.

2. Các sản phẩm bồn cầu 1 khối tại showroom Hùng Túy

2.1. Bồn cầu 1 khối Daelim

Bồn cầu 1 khối Daelim làm bằng sứ tráng men được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc. Đi theo lối thiết kế liền một khối, kiểu dáng tối giản về chi tiết, sản phẩm toát lên được sự nổi bật, sang trọng và tiện nghi, tạo ra sự mới mẻ cho không gian phòng tắm của quý khách hàng. 

bon-cau-1-khoi-3
Bồn cầu 1 khối Daelim

Bên cạnh đó, do cấu tạo phần thân bồn to nên bệ ngồi của bồn vệ sinh 1 khối rộng, khá thoải mái, giúp đem lại cảm giác dễ chịu cho mỗi lần sử dụng. Nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến trong từng sản phẩm bởi vậy bồn cầu vệ sinh 1 khối Daelim sở hữu những tính năng ưu việt mà những bồn cầu thông thường khác không thể có được như: chống tràn bệt, chống tràn ngược két tuyệt đối đi kèm với hệ thống xả nước mạnh và sạch hơn bao giờ hết,...

2.2. Bồn cầu 1 khối CRW

Bồn cầu 1 khối CRW được xuất xứ từ thương hiệu CRW (Trung Quốc) - là một trong những nhà sản xuất thiết bị vệ sinh lớn nhất thế giới với công nghệ tiên tiến, hiện đại đỉnh cao. Đây cũng là sản phẩm chiếm số lượng nhiều nhất trong hạng mục này tại Showroom Hùng Túy. Mặt khác, bề mặt sứ của bồn cầu vệ sinh CRW sử dụng công nghệ Nano hiện đại giúp cho lớp tráng men mịn, phẳng có độ sáng bóng cao và không rạn nứt. Thêm vào đó, mặt men còn có khả năng chống bám dính bụi bẩn ngăn chặn sự xâm nhập và phát triển của vi khuẩn, nấm mốc, đảm bảo an toàn cho người dùng.

bon-cau-1-khoi-4
Bồn cầu 1 khối CRW

Ngoài ra phần ruột két nước của bồn cầu sử dụng của hãng Geberit (Thụy Sĩ) cho nên khách hàng có thể an tâm về độ bền lâu dài của sản phẩm. Ngoài ra, bồn cầu vệ sinh 1 khối CRW tích hợp hệ thống xả tiết kiệm nước 2 nút giúp giảm bớt chi phí một cách đáng kể và không lo bị ùn tắc trong quá trình sử dụng. Đặc biệt phần nhựa bồn cầu CRW còn sở hữu tính năng chống ăn mòn, chống biến dạng. Phần vành ngồi và nắp bệt có thể đóng mở lên tới hơn 20.000 lần. 

2.3. Bồn cầu 1 khối Duravit

Duravit là thương hiệu thiết bị phòng tắm hàng đầu thế giới với lịch sử phát triển hơn 200 năm đến từ CHLB Đức. Nổi bật trong đó là bồn cầu 1 khối Duravit với thiết kế phần bệ ngồi và phần két nước liền một khối giúp loại bỏ các khe rãnh như các loại bồn cầu hai khối thông thường nhằm tạo điều kiện cho việc vệ sinh bồn cầu trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, bồn cầu vệ sinh 1 khối còn lắp đặt hệ thống xả tiết kiệm nước cùng chế độ xả nhanh, sạch giảm thiểu tối đa tiếng ồn mỗi khi xả nước. 

bon-cau-1-khoi-5
Bồn cầu 1 khối Duravit

Thêm vào đó, nắp bồn cầu cao cấp được sản xuất với quy trình sản xuất công nghệ cao, chống vi khuẩn và hạn chế mùi hôi giúp giữ gìn sự sạch sẽ, sang trọng cho không gian nhà tắm của quý khách hàng.  Với thiết kế tinh tế, sang trọng, sử dụng các nguyên liệu cao cấp, thân thiện với môi trường, bền đẹp với thời gian, bồn cầu 1 khối Duravit có khả năng chinh phục được từ những khách hàng khó tính nhất.

2.4. Bồn cầu 1 khối Picenza

Bồn cầu 1 khối Picenza là bồn cầu mang thương hiệu nằm trong số ít những thương hiệu thiết bị phòng tắm uy tín của Việt Nam nhưng so về chất lượng, tính năng thì có thể sánh tầm với các thương hiệu trên thế giới với dây chuyền công nghệ Italy tiên tiến. 

bon-cau-1-khoi-6
Bồn cầu 1 khối Duravit

2.5. Bồn cầu 1 khối Picenza

Bồn cầu 1 khối Picenza có hai kiểu dáng là thấp và cao phụ thuộc vào kích thước của két nước. Điểm cộng cho sản phẩm này là bề mặt sứ được nung ở nhiệt cao trên 1250oC tích hợp với công nghệ Nano giúp cho mặt men luôn sáng bóng, mịn, hạn chế rạn nứt và kháng khuẩn, kháng nấm mốc tạo sự an toàn cho quý khách hàng mỗi khi trải nghiệm sản phẩm. Đặc biệt một số sản phẩm bồn vệ sinh 1 khối Picenza được thiết kế két nước cao, bởi vậy quý khách hàng hoàn toàn có thể ngả lưng mỗi khi bị mỏi vì ngồi quá lâu với một tư thế trên bồn. 

3. Câu hỏi thường gặp

3.1. Bồn cầu 1 khối của showroom Hùng Túy xuất xứ từ đâu?

Mọi sản phẩm bồn cầu 1 khối tại Hùng Túy đều được nhập khẩu từ các thương hiệu lớn, uy tín trên khắp Châu Âu như: Duravit (CHLB Đức), Daelim (Hàn Quốc), CRW (Trung Quốc) và Picenza (Việt Nam). Showroom Hùng Túy nói không với những sản phẩm kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho nên khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng khi sử dụng sản phẩm tại đây. 

3.2. Địa chỉ của showroom Hùng Túy

Để tạo không gian và tăng tính trải nghiệm cho quý khách hàng, hiện nay showroom Hùng Túy đã trưng bày các sản phẩm tại Showroom hơn 10.000m2 tọa lạc ở địa chỉ 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

3.3. Chính sách bảo hành tại showroom Hùng Túy

Nhằm tạo sự yên tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm cho khách hàng, các sản phẩm chính hãng được phân phối bởi Showroom Hùng Túy đều được bảo hành miễn phí trong thời gian bảo hành với tất cả các lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất. Thời hạn bảo hành sẽ được tính từ ngày quý khách mua hàng và tùy từng sản phẩm sẽ có thời gian bảo hành khác nhau.

Hy vọng những thông tin về bồn cầu 1 khối sẽ hữu ích với quý khách hàng. Nếu có bất cứ câu hỏi hay cần hỗ trợ tư vấn thì quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Website showroom Hùng Túy:  https://hungtuy.com.vn/ để nhận được những phản hồi nhanh chóng và có thêm nhiều lựa chọn hơn cho không gian của quý khách nhé!