2
Kích thước 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 375 x 520 x 39 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm
Khu vực

Nắp rửa điện tử Duravit - 613200012000300

Mã sản phẩm: 613200012000300

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Nắp bồn cầu điện tử Daelim - Smartlet 1300R

Mã sản phẩm: Smartlet 1300R

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Nắp bồn cầu điện tử Daelim Smartlet 200

Mã sản phẩm: Smartlet 200

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Nắp bồn cầu điện tử Samhongtech - DSB 6035RU

Mã sản phẩm: DSB 6035RU

Thương hiệu: Samhongtech - Hàn Quốc

Nắp bồn cầu điện tử Samhongtech - UB 6235U-UC

Mã sản phẩm: UB 6235U-UC

Thương hiệu: Samhongtech - Hàn Quốc

Nắp Bồn Cầu Thông Minh Điện Tử Tự Rửa Nhập Khẩu Chính Hãng

Nắp bồn cầu thông minh hay còn được nhiều người biết đến qua cái tên nắp bồn cầu điện tử, đã và đang trở thành một thiết bị vệ sinh được nhiều người lựa chọn và sử dụng. Vậy tại sao sản phẩm này lại có sức hút đến vậy, hãy cùng khám phá ngay trong bài viết dưới đây nhé. 

Nắp bồn cầu thông minh và những tiện ích bất ngờ
Nắp bồn cầu thông minh và những tiện ích bất ngờ

1. Nắp bồn cầu thông minh là gì?

Nắp bồn cầu thông minh được phát triển lần đầu tiên tại Nhật Bản vào những năm 1980, là một thiết bị vệ sinh được dùng để thay thế cho các nắp bồn cầu bình thường. Thiết bị thông minh này không chỉ có thiết kế phù hợp giúp người dùng sử dụng thoải mái hơn, đồng thời cũng sở hữu hàng loạt những tính năng tiện ích như tự làm sạch, xịt rửa tự động,.... Sản phẩm này ra đời là một trong những bước tiến mới góp phần tạo nên cuộc sống tiện nghi và hiện đại hơn. Ngoài ra, đây cũng là một biện pháp tiết kiệm nước, giấy rửa, hóa chất làm sạch và bảo vệ môi trường hiệu quả đồng thời cũng thể hiện sự văn minh trong phong cách sống của bạn.

Nắp bồn cầu thông minh là gì?
Nắp bồn cầu thông minh là gì?

2. Tính năng của nắp bồn cầu thông minh

2.1 Tính năng tự đóng mở

Những chiếc nắp bồn cầu thông thường sẽ có khả năng tự gập xuống một cách nhẹ nhàng không gây tiếng ồn. Tuy nhiên, với sản phẩm nắp bồn cầu điện tử tự rửa lại có thể tự mở nhờ cảm biến hồng ngoại và vật thể. Với công nghệ tuyệt vời này, chiếc bồn cầu của bạn sẽ tự nhận ra được sự xuất hiện của chủ nhân và sẵn sàng mở ra để phục vụ nhu cầu sử dụng của bạn. Không chỉ vậy, chúng cũng tự động đóng lại gọn gàng và không gây tiếng ồn trước khi tự xả nước để đảm bảo vệ sinh cũng như an toàn cho người sử dụng.

Tính năng tự đóng mở
Tính năng tự đóng mở

2.2. Tính năng tự làm ấm bồn cầu

Nếu như bạn lo ngại thời tiết mùa đông giá rét và phải bắt buộc ngồi lên chiếc bồn cầu lạnh như băng thì đừng lo, với nắp bồn cầu điện tử bạn sẽ không phải trải qua cảm giác ấy lần nào nữa. Khả năng tự sưởi nhanh sẽ giúp làm ấm phần bàn cầu bạn ngồi ngay lập tức mang lại cảm giác ấm áp và sự thoải mái khi bạn có nhu cầu sử dụng.

Tính năng tự làm ấm bồn cầu
Tính năng tự làm ấm bồn cầu

2.3. Vòi rửa thông minh

Vòi rửa vệ sinh sau khi giải quyết nhu cầu cá nhân chính là tính năng tuyệt vời nhất mà chúng tôi muốn nhắc đến khi nói về nắp bồn cầu tự rửa thông minh. Với tính năng này, nó có khả năng tự rửa sạch vệ sinh tự động mà còn có thể điều khiển vị trí, áp lực, nhiệt độ, kiểu phun một cách linh hoạt. Đặc biệt hơn, chiếc vòi rửa này còn có thể tự làm sạch và sát khuẩn bằng tia cực tím sau khi bạn sử dụng. Nhờ vậy mà nhà vệ sinh lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho và ngăn ngừa sự sinh sôi phát triển của vi khuẩn gây bệnh, bảo vệ sức khỏe tuyệt đối cho người dùng.

Vòi rửa thông minh
Vòi rửa thông minh

2.4. Tính năng xịt rửa và sấy khô tự động

Với chị em phụ nữ thì tính năng này cực kỳ hữu dụng trong những ngày đèn đỏ hay thai nghén, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và an toàn với sức khỏe. Ngoài ra tính năng sấy khô sau khi tự rửa sạch tự động cũng giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn trong môi trường ẩm ướt, giúp bạn và gia đình được bảo vệ an toàn hơn. 

Tính năng xịt rửa và sấy khô tự động
Tính năng xịt rửa và sấy khô tự động

2.5. Đèn LED phát sáng

Tính năng tuyệt vời này nghe có vẻ không thuyết phục lắm vì nhà vệ sinh nào cũng sẽ có đèn riêng. Tuy nhiên bạn sẽ thực sự cảm thấy thích thú và yêu thích tính năng này khi sử dụng chúng vào ban đêm. Ánh sáng từ bồn cầu vừa đủ chiếu sáng quanh đó và không gây lóa mắt, giúp bạn đi vệ sinh dễ dàng mà không cần bật đèn phòng tắm làm lóa mắt và không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người trong gia đình.

Đèn LED phát sáng
Đèn LED phát sáng

2.6. Lưu trữ và cài đặt điều khiển cầm tay 

Người dùng sẽ dễ dàng bắt gặp tính năng này ở những dòng sản phẩm nắp bồn cầu điện tử thông minh cao cấp. Giờ đây, mỗi thành viên trong gia đình có thể tự do lựa chọn những chế độ khác nhau với các tính năng như xịt rửa, sấy khô, nhiệt độ nước, áp lực nước, kiểu phun,... Đặc biệt, tất cả những điều chỉnh cá nhân đó đều được lưu trữ riêng biệt. Khi thành viên nào trong gia đình sử dụng thì có thể bấm nút trên điều khiển cầm tay và an tâm sử dụng chế độ của riêng mình mà không cần điều khiển thủ công.

Lưu trữ và cài đặt điều khiển cầm tay
Lưu trữ và cài đặt điều khiển cầm tay

Với những tiện ích tuyệt vời của nắp bồn cầu điện tử kể trên, chúng tôi tin rằng bạn có thể có được trải nghiệm tuyệt vời hơn rất nhiều trong không gian riêng tư của mình. Trong tương lai khi mà sự phát triển của công nghệ trở nên thịnh vượng hơn nữa, chắc chắn sẽ có thêm nhiều những tính năng tuyệt vời hơn mà bạn có thể tưởng tượng ra với chiếc bồn cầu của mình, ví dụ như tự làm sạch toàn bộ hệ thống, phân tích chất thải phục vụ mục đích chẩn đoán bệnh tật,... Tuy nhiên hiện tại với sự tiện ích mà nắp bồn cầu tự rửa thông minh mang lại thì đây sẽ là một thiết bị hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi của mỗi gia đình.

3. Lời kết

Như vậy, với những thông tin hữu ích được cung cấp trong bài viết, bạn đừng ngần ngại mà hãy truy cập ngay website https://hungtuy.com.vn/ để nhanh chóng sở hữu những sản phẩm nắp bồn cầu điển tử thông minh cho gia đình mình nhé.