2
Kích thước 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 375 x 520 x 39 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm

Sen cây Hansgrohe - 24221670

Mã sản phẩm: 24221670

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Sen cây Hansgrohe - 24241700

Mã sản phẩm: 24241700

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Bộ sen âm tường Hansgrohe - 15572700

Mã sản phẩm: 15572700

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Bộ sen âm tường Hansgrohe - 24331700

Mã sản phẩm: 24331700

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Bộ sen âm tường Hansgrohe - 27607000

Mã sản phẩm: 27607000

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Bộ sen âm tường Hansgrohe - 26724007

Mã sản phẩm: 26724007

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Sen cây Hansgrohe - 16572990

Mã sản phẩm: 16572990

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Sen cây Hansgrohe - 26276670

Mã sản phẩm: 26276670

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Sen âm tường Hansgrohe - Axor Shower Solutions

Mã sản phẩm: Axor Shower Solutions

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Bộ sen ân tường Hansgrohe - 24132670

Mã sản phẩm: 24132670

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Sen cây Hansgrohe - 27630000

Mã sản phẩm: 27630000

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Sen cây Hansgrohe - 27361000

Mã sản phẩm: 27361000

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Bộ Sen Tắm - Sen Vòi Cao Cấp Nhập Khẩu Châu Âu Chính Hãng

Bộ sen tắm cao cấp là bộ phụ kiện không thể thiếu ở bất cứ không gian nhà tắm nào. Vòi nước đẹp, tiện dụng và thiết kế sang trọng không chỉ giúp không gian vệ sinh của bạn trở nên gọn gàng, sạch đẹp mà còn tiết kiệm nước đáng kể so với sử dụng vòi nước thông thường. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ sen tắm phù hợp cho ngôi nhà của mình thì không thể bỏ qua bài viết dưới đây.

Bộ sen tắm cao cấp - Nâng tầm đẳng cấp không gian
Bộ sen tắm cao cấp - Nâng tầm đẳng cấp không gian

1. Tại sao nên chọn mua bộ sen tắm tại Hùng Túy? 

Nhằm phục vụ mọi nhu cầu trong cuộc sống của khách hàng, bộ sen tắm cao cấp hiện đang có sẵn tại Showroom Hùng Túy. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Hùng Túy tự tin là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp, phân phối nội thất cao cấp và thiết bị vệ sinh được nhập khẩu từ các thương hiệu lớn trên thế giới. 

Showroom Hùng Túy – số 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Showroom Hùng Túy – số 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Các sản phẩm tại đây có thể đáp ứng hết các yêu cầu khắt khe cả về kiểu dáng cho đến chất lượng. Khi đến Showroom Hùng Túy, bạn sẽ được thoải mái tham quan, trải nghiệm và sử dụng sản phẩm miễn phí. Đặc biệt, Hùng Túy với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết, tận tâm, sẽ tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng để có thể lựa chọn được những sản phẩm phù hợp nhất. 

2. Những bộ sen tắm cao cấp nổi bật tại showroom Hùng Túy 

2.1. Sen âm tường

2.1.1. Bộ sen tắm âm tường Picenza - PZ063701C

Bộ sen tắm âm tường Picenza - PZ463700C được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Italy với chất lượng hoàn hảo và tính năng vượt trội. Phần thân sen và vòi làm từ đồng đúc liền, mạ Crôm 3 lớp giúp đạt độ sáng bóng tối đa và hạn chế bị han gỉ. Phần lõi sen làm bằng sứ nung ở nhiệt độ cao, tạo độ bền vĩnh cửu, phù hợp với môi trường phải đóng mở nhiều lần. Đặc biệt, củ chia nước được thử nghiệm với 444.000 lần, cần gạt 30.000 lần đóng mở, đảm bảo không rò rỉ nước gây bất tiện trong quá trình sử dụng.

Bộ sen tắm âm tường Picenza - PZ063701C
Bộ sen tắm âm tường Picenza - PZ063701C

2.1.2. Bộ sen tắm âm tường Hansgrohe - Shower Select

Bộ sen tắm âm tường Hansgrohe được sản xuất bằng đồng thau theo tiêu chuẩn Đức. Sản phẩm được xi mạ 6 lớp, đảm bảo chất lượng bề mặt Chrome bóng mịn, bền bỉ và không bị oxy hóa. Dây sen sản xuất bằng nhựa ABS cao cấp, có 3 lớp bảo vệ, không gây xoắn, biến dạng khi sử dụng. Đặc biệt, phần sen nóc có ba chế độ nước: chế độ thác nước, chế độ mưa và chế độ 1 dòng chảy. Ngoài ra, phần bát sen tay được đúc bằng chất liệu nhựa ABS mạ crom, các đầu phun cấu tạo bằng Silicon nên dễ dàng loại đi các canxi đóng cặn. Bát sen tay sở hữu 3 mức độ tắm tùy nhu cầu sử dụng như tốc độ bình thường, tốc độ massage và tốc độ mềm mại. Một điểm cộng cho sản phẩm này là chức năng khóa nhiệt độ giúp khống chế nhiệt độ nước ở mức 40 độ, an toàn cho người già và trẻ nhỏ.

Bộ sen tắm âm tường Hansgrohe - Shower Select
Bộ sen tắm âm tường Hansgrohe - Shower Select

2.2. Sen cây 

2.2.1. Bộ sen cây Hansa - 58099103

Hansa là thương hiệu nổi tiếng của CHLB Đức do đó đa phần các bộ sen tắm Hansa được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ CHLB Đức. Sen cây Hansa  58099103 chế tạo từ chất liệu chính là hợp kim đồng MS63 siêu bền, không bị rỉ, giúp hạn chế ăn mòn và đặc biệt an toàn cho sức khỏe. Nhờ thiết kế thông minh, tinh gọn, bộ sen cây Hansa giúp không gian phòng tắm trở nên sang trọng, hiện đại và đẳng cấp và phù hợp với mọi phòng tắm khác nhau. Nếu như bộ sen tắm thông thường chỉ gồm bát sen và vòi nước thì sản phẩm sen cây Hansa - 58099103 có thêm các bộ phận ưu việt khác như: van điều chỉnh hướng, van điều chỉnh nóng lạnh,… giúp thao tác trong khi tắm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bộ sen cây Hansa - 58099103
Bộ sen cây Hansa - 58099103

2.2.2. Bộ sen cây Hansgrohe - Raindance 270084

Là một bộ sen tắm tiếp theo xuất xứ từ thương hiệu Hansgrohe của CHLB Đức, sen cây Raindance 270084 hứa hẹn sẽ mang đến cho phòng tắm nhà bạn vẻ đẹp sang trọng tinh tế. Phần lõi của sen cây được thiết kế đặc biệt bằng CERAMIC ( gốm sứ). Chất liệu này có độ bền vĩnh cửu đồng thời cực kỳ an toàn khi sử dụng lâu năm bởi tính không phai, không bị ăn mòn của gốm được nung ở nhiệt độ cao. Phần thân sen và bát sen mạ crom giúp tăng độ bóng, độ sáng cho sản phẩm. Đặc biệt bộ sen tắm Raindance 270084 sở hữu chế độ điều chỉnh 3 nút xoay phù hợp với mọi nhu cầu của người dùng. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn khi được đắm mình trong làn nước ấm từ vòi hoa sen và tận hưởng cảm giác tuyệt vời dưới dòng nước ấm.

Bộ sen cây Hansgrohe - Raindance 270084
Bộ sen cây Hansgrohe - Raindance 270084

2.3. Sen tắm

2.3.1. Sen tắm nhiệt độ Hansa - 58102101

Nói đến Hansa là nhắc đến những sản phẩm với thiết kế mới mẻ, tiện nghi, an toàn và chất lượng chuẩn Đức. Qua hơn 100 năm nhãn hàng Hansa đã thay đổi và phát triển từ một thương hiệu thủ công đến nhãn hiệu trở nên công toàn cầu chuyên phân phối những thiết bị sen vòi đẳng cấp, hướng đến xu hướng, kỹ thuật và kiểu dáng, nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi, chất lượng, bền bỉ. Trong đó không thể không nhắc đến sen tắm nhiệt độ Hansa - 58102101. Vòi Hansa được chế tạo từ hợp kim đồng MS63 siêu bền, không bị rỉ, ăn mòn và đặc biệt an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt sản phẩm thiết kế hai đầu xoay có chức năng khóa nhiệt độ nước ở mức an toàn và hoàn toàn có thể điều chỉnh tốc độ dòng chảy. Bởi vậy, bộ sen tắm nhiệt độ Hansa - 58102101 rất phù hợp với những gia đình có người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Sen tắm nhiệt độ Hansa - 581102101
Sen tắm nhiệt độ Hansa - 581102101

2.3.2. Sen tay Nicolazzi - Liberty 1402GO43

Nicolazzi là thương hiệu chuyên sản xuất các thiết bị vệ sinh, nội thất phòng tắm và phụ kiện mang đậm truyền thống Italia. Trong đó, sản phẩm sen tay Nicolazzi - Liberty 1402GO43 có thể đáp ứng được từ những tiêu chuẩn công nghệ khắt khe nhất. Với màu sắc mạ vàng nổi bật, thiết kế ấn tượng, hiện đại, sen tay Liberty 1402GO43 khẳng định đẳng cấp riêng khi được lựa chọn lắp đặt cho những khách sạn xa hoa, du thuyền hạng sang và những ngôi nhà của những tầng lớp thượng lưu tại Châu  u cũng như trên toàn thế giới.

Sen tay Nicolazzi - Liberty 1402GO43
Sen tay Nicolazzi - Liberty 1402GO43

3. Câu hỏi thường gặp

3.1. Địa chỉ của showroom Hùng Túy

Để tạo không gian và tăng tính trải nghiệm cho quý khách hàng, hiện nay showroom Hùng Túy đã trưng bày các sản phẩm tại Showroom hơn 10.000m2 tọa lạc ở địa chỉ 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

3.2. Chính sách giao hàng của showroom Hùng Túy

Nhằm hỗ trợ quý khách hàng có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm cao cấp bậc nhất, showroom Hùng Túy đã có chính sách giao hàng toàn quốc đảm bảo an toàn, nhanh chóng và thuận tiện nhất. Đặc biệt, showroom Hùng Túy sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí giao hàng trong bán kính 15km cho mọi khách hàng. 

3.3. Chính sách bảo hành tại showroom Hùng Túy

Nhằm tạo sự yên tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm cho khách hàng, các sản phẩm chính hãng được phân phối bởi Showroom Hùng Túy đều được bảo hành miễn phí trong thời gian bảo hành với tất cả các lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất. Thời hạn bảo hành sẽ được tính từ ngày quý khách mua hàng và tùy từng sản phẩm sẽ có thời gian bảo hành khác nhau.

Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Nếu có bất cứ câu hỏi hay cần hỗ trợ tư vấn về bộ sen tắm cao cấp thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Website showroom Hùng Túy: https://hungtuy.com.vn/ để nhận được những phản hồi nhanh chóng và có thêm nhiều lựa chọn hơn cho không gian của mình nhé!