2
Kích thước 3000 x 1500 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 1150 x 585 / 115 x 115 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 1150 x 585 / 115 x 115 / 27 x 27 / 27 x 585 / 291 x 291 mm 600 x 600 / 1200 x 1200 /150 x 600 / 150 x 150 / 394 x 394 mm 195 x 585 mm 585 x 585 / 585 x 1172 mm 585 x 585 / 144 x 585 / 144 x 144 / 585 x 1172 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 115 x 585 / 115 x 115 mm 585 x 585 / 585 x 1172 / 1172 x 1172 / 585 x 1172 / 115 x 585 / 115 x 115 mm 1180 x 1180 / 789 x 1580 / 394 x 1580 mm 265 x 1800 / 800 x 800 mm 600 x 1200 / 800 x 1800 mm 600 x 600 mm / 600 x 1200 mm 50 x 500 mm 50 x 600 mm 70 x 750 mm 80 x 450 mm 80 x 250 mm 100 x 600 mm 100 x 600 / 300 x 600 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 100 x 600 / 300 x 600 / 450 x 900 mm 100 x 100 mm 155 x 1000 mm 147 x 600 mm 146 x 593 mm 144 x 893 mm 150 x 1180 mm 158 x 316 mm 158 x 158 mm 150 x 250 mm 150 x 600 mm 150 x 900 mm 196 x 1200 mm 200 x 1200 mm 200 x 750 mm 200 x 200 mm 200 x 400 mm 200 x 600 mm 200 x 500 mm 200 x 300 mm 200 x 1140 mm 200 x 250 mm 204 x 408 mm 204 x 204 mm 218 x 904 mm 222 x 924 mm 225 x 900 mm 225 x 675 mm 250 x 750 mm 250 x 250 mm 250 x 750 mm 250 x 800 mm 250 x 700 mm 250 x 500 mm 250 x 600 mm 260 x 605 mm 29.75 x 89.46 cm 290 x 1000 mm 295 x 100 mm 295 x 900 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 900 mm 300 x 600 mm 316 x 900 mm 315 x 1000 mm 310 x 560 mm 315 x 630 mm 315 x 315 mm 319 x 457 mm 316 x 316 mm 320 x 962 mm 320 x 962 mm 325 x 977 mm 325 x 325 mm 325 x 600 mm 330 x 330 mm 333 x 1000 mm 333 x 333 mm 330 x 1000 mm 375 x 750 mm 400 x 1200 mm 400 x 1200 x 20 mm 400 x 800 x 20 mm 400 x 600 mm 410 x 410 mm 42.5 x 119.2 cm 44.63 x 119.3 cm 440 x 660 mm 440 x 440 mm 447 x 447 mm 450 x 1200 mm 450 x 900 / 600 x 1200 / 800 x 800 / 800 x 1600 mm 450 x 450 mm 450 x 900 mm 455 x 900 mm 500 x 500 mm 590 x 1190 mm 59.55 x 59.55 cm 590 x 590 mm 594 x 1190 mm 59.55 x 119.3 cm 590 x 1180 mm 593 x 1193 mm 600 x 600 mm 600 x 1200 mm 600 x 1200 / 800 x 800 / 800 x 1600 mm 600 x 1200 / 800 x 800 / 1200 x 2600 / 1600 x 3200 mm 600 x 1200 / 800 x 1600 / 1200 x 1200 / 1200 x 2600 mm 600 x 600 / 600 x 1200 / 800 x 1600 mm 600 x 600 x 20 mm / 800 x 800 x 20 mm 600 x 12000 x 20 mm 600 x 600 x 20 mm 610 x 610 mm 630 x 1460 mm 630 x 630 mm 750 x 1500 mm 750 x 1500 / 1500 x 3000 mm 750 x 750 mm 800 x 800 mm 800 x 800 / 1200 x 2600 mm 800 x 1600 mm 89.46 x 89.46 cm 896 x 896 mm 900 x 900 mm 980 x 980 mm 1000 x 3000 mm 1000 x 1000 mm 1191 x 1191 mm 1200 x 1200 mm 1200 x 2400 mm 1260 x 1260 mm 1460 x 593 mm 178.92 x 178.92 cm 1920 x 1193 mm Φ200 x C50 mm Φ130 x C65 mm 600 x 600 / 600 x 1200 / 1200 x 2600 mm 600 x 1200 / 800 x 1600 mm 304 x 610 / 610 x 610 mm 304 x 610 mm 315 x 1000 mm​​​​​​​ 425 x 1192 / 600 x 600 mm 300 x 600 / 600 x 600 mm 400 x 1200 / 600 x 600 mm 300 x 900 / 600 x 600 mm 800 x 1800 mm 600 x 600 / 600 x 1200 mm 450 x 1180 mm 450 x 1180 mm / 900 x 900 mm 750 x 750 / 750 x 1500 mm 600 x 600 / 750 x 1500 / 1500 x 3000 mm 750 x 1500 / 1000 x 3000 / 1500 x 3000 mm 200 x 200 / 200 x 400 mm 585 x 585 585 x 585 mm 394 x 394 mm 1180 x 1180 mm 600x600 mm 600x1200 mm 600x1200 mm 600 x 1200/ 800 x 1600 mm 1200 x 2600 mm 89,46 x 86,46 cm 600 x 600 mm/ 1200 x 1200 mm 600 x 1200 mm/ 1200 x 2600 mm 300 x 900/ 600x600/ 750x750 mm 300x900 mm/ 600x 600 mm/ 400x1200 mm 195 x 1200 mm 390 x 900 / 450 x 900 mm 594 x 1190/ 315 x 1000 mm 220 x 850 mm 300 x 900 mm/ 100 x 900 mm 300 x 900 / 500 x 500 mm 980 x 980 / 630 x 1460 mm 316 x 316 / 67 x 67 mm 800 x 800/ 800 x 1600 mm 200 x 200/ 200 x 400/ 610 x 610/ 304 x 610 600 x 1200/ 1200 x 2400 mm 60 x 1200 mm / 590 x 1190 mm 330 x 330/ 165 x 330/ 165 x 165 mm 780 x 780 mm/ 100 x 100 mm/ 100 x 780 mm 293 x 293 mm 800 x 800 / 600 x 1200 mm 600 x 1200 mm/ 300x900 mm/ 600x 600 mm/ 400x1200 mm 300x600 mm 583 x 583 mm 425 X 1192/ 600 X 600mm 800x1600 mm 400 x 400/ 200 x 400/ 200 x 200 mm 600 x 1200 mm/ 800 x 1800 mm 600 x 600 mm/ 600 x 1200 mm 630x1460 mm 100 x 900 mm 400 x 400 mm 165 x 330 mm 165 x 165 mm 67 x 67 mm 316 x 316 mm 780 x 780 mm 100 x 780 mm 100 x 800 mm 789 x 789 mm 1180 x 1180 mm/ 789 x 1580 mm/ 394 x 1580 mm 590 x 1190 mm/ 600 x 1200 mm 789 x 789 mm/ 789 x 1580 mm/ 1180 x 1180 mm 789 x 789 mm/ 789 x 1580 mm/ 1180 x 1180 mm/ 394 x 1580 mm 115 x 115 mm 1172 x 1172 mm 585 x 1172 mm/ 1172 x 1172 mm 115 x 585 mm 195 x 585 mm/ 585 x 585 mm 291 x 291 mm 27 x 585 mm 27 x 27 mm/ 115 x 115 mm 200 x 200 mm/ 200 x 400 mm/ 610 x 610 mm 425 x 1192 mm 450 x 900 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 300 x 600 / 450 x 900 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 450 x 900/ 600 x 600 mm 115 x 1000 mm 40 x 120 mm 120 x 240 mm 793 x 1793/ 1193 x 1193 mm 1193 x 1193 mm 600 x 1200/900 x 900 mm 200 x 200/200 x 404 mm 100 x 900/ 300 x 900 mm 200 x 200/ 200 x 400 mm 300 x 600/ 600 x 600 mm 800 x 800/ 600 x 1200 mm 1200 x 1200 mm/ 800 x 800 mm/ 600 x 1200 mm 800 x 1600/ 60 x 120 mm 20 x 1200 mm 89,46 x 89,46 mm 600 x 600/ 800 x 800 mm 600 x 600/750 x 750 mm 400 x 1200/ 600 x 600 mm 195 x 370 mm 600 x 600 mm/ 450 x 900 mm 447 x 447 mm, 80 x 80 mm 600 x 1200/ 800 x 1600/ 1200 x 1200 mm 600 x 1200/ 1200 x 1200 mm 307 x 307 mm 33 x 33 mm 205 x 615 mm 159 x 900 mm 98 x 593 mm 145 x 1200 mm 1190 x 1190 mm (59 x 119) ± 1cm (119 x 119) ± 1cm 333.3 x 333.3 mm 33 x 33 cm

Gạch vân đá Marble - Dorset Bianco Vein Cut

Mã sản phẩm: Dorset Bianco Vein Cut

Thương hiệu: Italgraniti - Italy

Gạch vân gỗ Yukon Oak

Mã sản phẩm: Yukon Oak

Thương hiệu: Cifre - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Oxford Nogal

Mã sản phẩm: Oxford Nogal

Thương hiệu: Cifre - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Nobu Walnut

Mã sản phẩm: Nobu Walnut

Thương hiệu: Cifre - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Amberwood Roble

Mã sản phẩm: Amberwood Role

Thương hiệu: Grespania - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Amberwood Olmo

Mã sản phẩm: Amberwood Olmo

Thương hiệu: Grespania - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Amberwood Secouya

Mã sản phẩm: Amberwood Secouya

Thương hiệu: Grespania - Tây Ban Nha

Gạch giả cổ - Castelo Telha

Mã sản phẩm: Castelo Telha

Thương hiệu: Alaplana - Tây Ban Nha

Gạch giả cổ - Padul Cotto

Mã sản phẩm: Padul Cotto

Thương hiệu: Alaplana - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ - Colton Haya

Mã sản phẩm: Colton Haya

Thương hiệu: Alaplana - Tây Ban Nha

Gạch vân đá tự nhiên - Nuances Ivory MT

Mã sản phẩm: Nuances Ivory MT

Thương hiệu: STN - Tây Ban Nha

Gạch vân đá marble - Pul. Milden Ivory

Mã sản phẩm: Pul. Milden Ivory

Thương hiệu: STN - Tây Ban Nha

Gạch Ốp Lát Nền, Ốp Tường Cao Cấp Nhập Khẩu Châu Âu Chính Hãng

Với mỗi không gian khác nhau thì việc lựa chọn gạch ốp lát phù hợp cũng vô cùng quan trọng, nhất là với không gian nhà ở cũng như các dự án lớn hiện nay vì nó ảnh hưởng đến tổng thể nội thất. Nếu quý khách hàng là một người ưa thích sự hiện đại và độc đáo thì hãy tham khảo ngay những mẫu gạch ốp lát cao cấp nhập khẩu tại Showroom Hùng Tuý để sở hữu không gian nhà ở sang trọng, hiện đại và hài hòa nhất nhé.

1. Kinh nghiệm khi lựa chọn gạch ốp lát cao cấp

Xu hướng hiện nay của đa số gia chủ khi lựa chọn thiết bị nội thất nói chung chính là hướng đến sự hiện đại, tinh tế và gọn gàng trong từng đường nét thiết kế nhưng vẫn đảm bảo hài hòa với các đồ nội thất cố định để mang lại sự thoải mái và dễ chịu trong đời sống thường ngày. Có thể nói, mỗi một phong cách kiến trúc sẽ được thể hiện chủ yếu thông qua phần gạch lát nền, tường có mang đến sự hài hòa cho tổng thể không gian hay không. Bởi vậy điều quan trọng nhất quý gia chủ cần lưu ý khi chọn gạch lát cho gia đình đó là màu sắc của gạch để có thể kết hợp được với màu sắc chủ đạo trong căn phòng. 

Cụ thể hơn, khi lựa chọn gạch lát nền cao cấp cần chú ý đến kiểu gạch lát cho từng ngôi nhà nói chung và từng không gian nhỏ nói riêng. Điều này sẽ được quyết định chủ yếu dựa vào phong cách thiết kế chung của ngôi nhà.

  • Đối với không gian nhà phố hoặc biệt thự rộng rãi thì nên chọn những loại gạch có hoa văn nhỏ, có màu sẫm để phù hợp với phong cách kiến trúc cổ điển.

  • Với không gian của căn hộ chung cư hoặc nhà cấp 4 diện tích không quá lớn, bạn nên chọn những loại gạch có kích thước vừa phải, màu sắc thanh lịch, tinh giản, tươi sáng và không quá sẫm màu để mang lại cảm giác phòng rộng rãi và thông thoáng hơn.

  • Với những không gian không vuông vắn gia chủ có thể khắc phục bằng cách lát gạch hình chữ nhật kích thước 30 x 60 hoặc 15 x 60 cùng với kiểu lát công mạch để che đi phần nào khuyết điểm và tiết kiệm phần nguyên liệu gạch ốp lát.

  • Ngoài ra cũng cần cân nhắc thêm vị trí nhà theo hướng nhiều hay ít ánh sáng để lựa chọn màu sắc phù hợp.

Ngoài việc lựa chọn gạch ốp lát cao cấp dựa vào phong cách kiến trúc tổng thể, gia chủ cũng cần lưu ý đến màu sắc của gạch nên phù hợp với không gian từng phòng. 

  • Phòng khách là không gian sinh hoạt chung của các thành viên trong gia đình đồng thời là nơi tiếp đón khách đến chơi nhà và thường có diện tích lớn nhất trong tất cả các phòng chức năng, bởi vậy lựa chọn thích hợp nhất chính là các sản phẩm gạch lát nền cao cấp để mang lại vẻ sang trọng, lịch sự cũng như độ bền.

  • Phòng ngủ sẽ là nơi nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình, ảnh hưởng đến tâm trạng và tinh thần nên gia chủ có thể cân nhắc chọn các loại gạch ốp lát có hoa văn nhỏ, thay đổi kiểu lát theo đường chéo hoặc vuông vức theo hình dáng phòng để mang lại cảm giác dễ chịu và hài hòa nhất.

2. Tại sao nên chọn mua gạch ốp lát cao cấp tại Hùng Túy?

Showroom Hùng Túy với hơn 30 năm hình thành và phát triển đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh,... được nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Hiện tại Showroom Hùng Túy đang trưng bày đa dạng các sản phẩm, thiết bị nội thất đáp ứng tối đa nhu cầu về nội thất, giúp quý khách hàng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm ưng ý cho tất cả các phòng chức năng trong gia đình cũng như phục vụ cho văn phòng, công sở,... Bởi vậy, nếu như quý khách hàng đang tìm kiếm địa chỉ cung cấp gạch ốp lát nền, gạch ốp tường cao cấp chính hãng chất lượng cao với chế độ bảo hành tận tâm, chu đáo thì Showroom Hùng Túy chính là điểm đến hoàn hảo giúp mang lại không gian sống sang trọng, đẳng cấp nhất.

3. Các sản phẩm gạch ốp lát cao cấp tại Hùng Túy

#1. Gạch vân đá Marble

Gạch vân đá Marble là một trong những dòng sản phẩm gạch ốp nền, gạch ốp tường cao cấp nhập khẩu được khách hàng yêu thích tại Showroom Hùng Túy. Với dòng sản phẩm này, vân đá marble sẽ có cấu tạo không phiến giúp giữ nguyên bản chất và kết cấu chắc chắn của đá tự nhiên, ngoài ra còn có độ bền tốt và tính thẩm mỹ cao giúp không gian thêm phần sang trọng và đẳng cấp. Tại Showroom Hùng Túy, quý khách hàng có thể lựa chọn các loại gạch vân đá marble cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Italica - Ấn Độ, Halcon - Ấn Độ, APE - Tây Ban Nha, Fanal - Tây Ban Nha,...

Tham khảo thêm chi tiết về : Gạch lát vân gỗ

#2. Gạch vân đá tự nhiên

Gạch vân đá tự nhiên hay còn được gọi là gạch granite vân đá với đặc điểm chính là đường vân, họa tiết, màu sắc giống với đá tự nhiên và được tạo ra nhờ công nghệ in kỹ thuật số hiện đại. Tại Showroom Hùng Túy, quý khách hàng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các dòng sản phẩm gạch nhập khẩu vân đá tự nhiên đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Alpha  Tiles - Malaysia, Argenta - Tây Ban Nha, APE - Tây Ban Nha,... với chất lượng và công nghệ in hiện đại chắc chắn sẽ tạo điểm nhấn cực kỳ thu hút cho bất kỳ không gian nào.

 Tìm hiểu thêm về sản phẩm : Gạch lát nền sân vườn

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và tính thẩm mỹ của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay, Showroom Hùng Túy mang đến cho quý khách hàng vô vàn những sự lựa chọn với dòng sản phẩm gạch ốp lát cao cấp đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Để tham khảo chi tiết thông tin về sản phẩm, hãy truy cập website https://hungtuy.com.vn ngay hôm nay nhé!