2
Kích thước 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 375 x 520 x 39 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm

Tiểu nam cảm ứng Daelim CU-511P

Mã sản phẩm: CU-511P

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Bồn tiểu nam cảm ứng Daelim CU-511N

Mã sản phẩm: CU-511N

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Mặt ấn xả âm tường thép không rỉ Schell - 02 801 28 99

Mã sản phẩm: 02 801 28 99

Thương hiệu: Schell - CHLB Đức

Mặt nạ van xả nhấn tiểu âm tường Chrome Schell - 02 800 06 99

Mã sản phẩm: 02 800 06 99

Thương hiệu: Schell - CHLB Đức

Mặt nạ van xả nhấn tiểu âm tường Schell - 02 823 00 99

Mã sản phẩm: 02 823 00 99

Thương hiệu: Schell - CHLB Đức

Van tiểu nam cơ Schell - 02 477 06 99

Mã sản phẩm: 02 477 06 99

Thương hiệu: Schell - CHLB Đức

Bồn tiểu nam Duravit - Durastyle 2807300000

Mã sản phẩm: 2807300000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn tiểu nam Duravit - Ben 0847370000

Mã sản phẩm: 0847370000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn tiểu nam Duravit - Durastyle 2806300000

Mã sản phẩm: 2806300000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn tiểu nam Duravit - Utronic 083037

Mã sản phẩm: 083037

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn tiểu nam Picenza - PZ6025

Mã sản phẩm: PZ6025

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Bồn tiểu nam cảm ứng Picenza - PZ6075

Mã sản phẩm: PZ6075

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ hiện đại, có rất nhiều sản phẩm tiện ích thông minh được sản xuất và nâng cấp để mang đến một cuộc sống tiện nghi và hoàn hảo nhất cho con người. Và bồn tiểu nam cảm ứng chắc chắn là một sản phẩm không thể bỏ qua. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc bồn tiểu nam cảm ứng cho không gian nhà bạn, công ty hay văn phòng,.. thì theo dõi ngay bài viết dưới đây của showroom Hùng Túy.

Bồn tiểu nam cảm ứng - Lựa chọn dành riêng cho phái mạnh
Bồn tiểu nam cảm ứng - Lựa chọn dành riêng cho phái mạnh

1. Tại sao nên chọn bồn tiểu nam cảm ứng showroom Hùng Túy?

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, showroom Hùng Túy tự tin khẳng định là đơn vị hàng đầu tại Hà Nội nhập khẩu và phân phối các thiết bị vệ sinh, nội thất, dụng cụ nhà bếp,...đến từ các thương hiệu uy tín, nổi tiếng trên thế giới. Tọa lạc tại địa chỉ 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội với hơn 10.000m2 trưng bày đầy đủ tất cả các sản phẩm có sẵn, Showroom Hùng Túy sẽ là không gian lý tưởng để khách hàng có thể tận mắt trải nghiệm sản phẩm để có thể chọn được những sản phẩm ưng ý nhất.

Hơn thế nữa, các sản phẩm bồn tiểu nam cảm ứng cao cấp cùng các thiết bị khác tại Showroom Hùng Túy đều có chế độ bảo hành hậu mãi, đi kèm những ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Bởi vậy, Showroom Hùng Túy sẽ là lựa chọn vô cùng hoàn hảo cho không gian của bạn.

Tại sao nên chọn bồn tiểu nam cảm ứng showroom Hùng Túy?
Tại sao nên chọn bồn tiểu nam cảm ứng showroom Hùng Túy?

2. Các sản phẩm bồn tiểu nam cảm ứng tại showroom Hùng Túy

2.1. Bồn tiểu nam cảm ứng Daelim CU - 511

Bồn tiểu nam cảm ứng Daelim CU-511N làm bằng sứ tráng men được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc. Với kích thước lớn, bồn tiểu nam Daelim 511N có thể đặt trực tiếp dưới sàn. Sản phẩm sở hữu van cảm ứng tự động có độ nhạy cao giúp bề mặt bồn tiểu luôn giữ được độ sáng bóng, hạn chế tối đa vết bẩn và vi khuẩn. Hơn nữa, miệng bồn tiểu nam cảm ứng CU-511N có độ rộng và võng vừa phải để hạn chế nước bị bắn ra ngoài trong quá trình sử dụng, gây ra những bất tiện cho người dùng.

Bồn tiểu nam cảm ứng Daelim CU - 511N
Bồn tiểu nam cảm ứng Daelim CU - 511N

2.2. Bồn tiểu nam cảm ứng Picenza - PZ6031

Bồn cầu tiểu nam cảm ứng Picenza - PZ6031 xuất xứ từ thương hiệu Picenza của Việt Nam, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Italy. Cơ chế hoạt động thông minh của van xả tự động cảm ứng giúp làm sạch bồn tiểu nam mà không cần phải dùng tay, đảm bảo vệ sinh cho người sử dụng. Bên cạnh đó sản phẩm còn tiết kiệm nước đáng kể khi chỉ mất một lít nước cho mỗi lần xả.

Bề mặt sản phẩm được đánh bóng đảm bảo độ bền đẹp và tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Hơn nữa, mặt sau lớp đáy chậu của bồn tiểu PZ6031 được nghiên cứu kỹ lưỡng và gia cố bằng đệm cao su cao cấp để giảm âm thanh va đập nơi thành chậu. Đồng thời thiết kế này còn giúp giảm thiểu độ rung và độ ồn khi mở nước.

Bồn tiểu nam cảm ứng Picenza - PZ6031
Bồn tiểu nam cảm ứng Picenza - PZ6031

2.3.Bồn tiểu nam cảm ứng CRW - HTC - 190

Bồn tiểu nam cảm ứng CRW - HTC 1909 là sản phẩm của thương hiệu CRW Trung Quốc. Với cam kết chất lượng là nguyên tắc hàng đầu, cho tới thời điểm này CRW đã đạt được rất nhiều chứng chỉ có giá trị cao trong ngành sản xuất thiết bị vệ sinh. Bồn tiểu nam cảm ứng CRW - HTC 1909 gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn. Một điểm cộng cho sản phẩm này là sở hữu mắt cảm ứng.

Khi sử dụng xong, bồn tiểu nam sẽ tự động xả nước mà không cần phải dùng các loại van nhấn tay giúp đảm bảo vệ sinh và tiết kiệm nước. Bồn tiểu HTC 1909 được thiết kế kiểu xoáy nước, dòng nước xả xoáy đều quanh bề mặt trong lòng bồn hỗ trợ rút ngắn thời gian vệ sinh sản phẩm . Ngoài ra, bề mặt sản phẩm được tráng men cao cấp nung ở 1250 độ C đảm bảo giữ độ bền đẹp không rạn nứt cho bồn tiểu. 

Bồn tiểu nam cảm ứng CRW - HTC 1909
Bồn tiểu nam cảm ứng CRW - HTC 1909

3. Câu hỏi thường gặp

3.1.Chính sách giao hàng của showroom Hùng Túy

Nhằm hỗ trợ quý khách hàng có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm cao cấp bậc nhất, showroom Hùng Túy đã có chính sách giao hàng toàn quốc đảm bảo an toàn, nhanh chóng và thuận tiện nhất. Đặc biệt, showroom Hùng Túy sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí giao hàng trong bán kính 15km cho mọi khách hàng. 

3.2. Chính sách đổi trả sản phẩm của showroom Hùng Túy

Showroom Hùng Túy luôn mong muốn quý khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm ưng ý và hài lòng tuyệt đối. Bởi vậy khách hàng hoàn toàn có thể đổi, trả sản phẩm trong một số trường hợp nhất định.

Qua những thông tin Showroom Hùng Túy chia sẻ với bạn, có thể đánh giá bồn tiểu nam cảm ứng là lựa chọn hoàn hảo dành riêng cho phái mạnh. Nếu có bất cứ câu hỏi nào hay cần tư vấn thêm về sản phẩm bồn tiểu nam cảm ứng, bạn hãy liên hệ qua Website showroom Hùng Túy: https://hungtuy.com.vn/ để được giải đáp một cách nhanh chóng nhất hoặc liên hệ theo một trong các phương thức:

Showroom Hùng Túy

Địa chỉ: 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 1900 63 66 69 – 024 7309 7366 | Fax: 024 3733 9255. 

Email: info@hungtuy.com.vn