2
Kích thước 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 375 x 520 x 39 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm

Nắp rửa điện tử Duravit - 613200012000300

Mã sản phẩm: 613200012000300

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Mặt ấn xả két nước âm tường Duravit -WD50080310000

Mã sản phẩm: WD50080310000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Mặt ấn xả két nước âm tường Duravit - WD50080110000

Mã sản phẩm: WD50080110000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bộ bồn cầu treo tường, nắp điện tử Duravit - Starck F

Mã sản phẩm: Starck F

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu một khối Picenza - PZ1670

Mã sản phẩm: PZ1670

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Bồn cầu điện tử Daelim - Smartlet 830

Mã sản phẩm: Smartlet 830

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Bồn cầu treo tường DuraStyle - 2537590000

Mã sản phẩm: 2537590000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Két nước âm tường Duravit - WD1011000000

Mã sản phẩm: WD1011000000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu treo tường Duravit - White Tulip 2576092000

Mã sản phẩm: White Tulip 2576092000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu treo tường Duravit - D-Neo 2577090000

Mã sản phẩm: D-Neo 2577090000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu điện tử Daelim Smartlet 670

Mã sản phẩm: Smartlet 670

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Bồn cầu điện tử Daelim Smartlet 800

Mã sản phẩm: Smartlet 800

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Bồn Cầu Cao Cấp Nhập Khẩu Châu Âu Chính Hãng

Trong cuộc sống hiện đại, phần lớn mọi người tập trung nhiều vào các mẫu nội thất tại phòng khách, phòng ngủ để thể hiện đẳng cấp của mình mà quên đi không gian nhà tắm. Nếu bạn đề cao sự thụ hưởng riêng tư của cá nhân và các thành viên trong gia đình mình, thì bồn cầu cao cấp nhập khẩu sẽ là một trong những thiết bị thể hiện sự tinh tế và tính thẩm mỹ của gia chủ. Hôm nay hãy cùng Showroom Hùng Túy tìm hiểu về sản phẩm này ở bài viết dưới đây.

Bồn cầu cao cấp - Sự đầu tư xứng đáng cho không gian riêng
Bồn cầu cao cấp - Sự đầu tư xứng đáng cho không gian riêng

1. Tại sao nên chọn bồn cầu vệ sinh cao cấp nhập khẩu tại Showroom Hùng Túy 

 Trong hơn 30 năm kinh nghiệm duy trì và phát triển, Showroom  Hùng Túy tự tin là đơn vị hàng đầu tại Hà Nội trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các thiết bị vệ sinh, đồ nội thất, dụng cụ nhà bếp,... từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Khẳng định uy tín và chất lượng của trong suốt nhiều năm qua, Showroom đã phục vụ hàng nghìn khách hàng và các dự án lớn bởi chất lượng luôn được đảm bảo. 

Showroom  Hùng Túy tại địa chỉ 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội với hơn 10.000m2 trưng bày đầy đủ tất cả các sản phẩm. Khi đến Showroom, quý khách hàng không chỉ thoải mái tham quan, mà còn được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm. 

Bên cạnh đó, các sản phẩm bồn cầu hay các thiết bị khác đều được bảo hành và có những chế độ hậu mãi, đi kèm những ưu đãi rất hấp dẫn. Bởi, vậy, Hùng Túy là địa chỉ rất đáng để bạn cân nhắc lựa chọn.

 Tại sao nên chọn bồn cầu vệ sinh cao cấp tại showroom Hùng Túy
 Tại sao nên chọn bồn cầu vệ sinh cao cấp tại showroom Hùng Túy

2. Giới thiệu các thương hiệu bồn cầu nhập khẩu tại Showroom Hùng Túy

2.1. Bồn cầu cao cấp Daelim 

Bồn cầu cao cấp điện tử Daelim là một trong những sản phẩm nổi bật Daelim, một công ty lớn nhất sản xuất thiết bị phòng tắm và có nhà máy đầu tiên tại Hàn Quốc. Công ty này cũng là đơn vị đầu tiên trên thế giới giới thiệu bồn cầu thân thiện với môi trường đi kèm công nghệ xả êm ái Zzet.

Không chỉ được đánh giá cao tính thẩm mỹ, mà bồn cầu Daelim còn có chất lượng rất tốt. Minh chứng cho điều này là hãng chiếm tới 40% thị phần thiết bị vệ sinh ở Hàn Quốc. Ngoài ra, các thiết bị được Daelim sản xuất đã đạt rất nhiều giải thưởng danh giá trong ngành thiết bị phòng tắm của Hàn Quốc như: điểm cao nhất về sự hài lòng của khách hàng, nhận diện thương hiệu, và đánh giá của khách hàng trung thành.

Bồn cầu cao cấp Daelim 
Bồn cầu cao cấp Daelim 

2.2. Bồn cầu cao cấp Duravit 

Là thương hiệu của Đức, thương hiệu bồn cầu điện tử Duravit với hơn 200 năm xây dựng và phát triển. Hãng này luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển để trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới. Những sản phẩm của hãng này không chỉ đề cao tính thẩm mỹ mà còn được cả thế giới công nhận về sự tinh tế và sang trọng. Trong nhiều năm, hãng Duravit đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn về thiết kế và mỹ thuật.

Bồn cầu cao cấp Duravit 
Bồn cầu cao cấp Duravit 

2.3. Bồn cầu cao cấp CRW

Bồn cầu tự động CRW là một trong những sản phẩm của thương hiệu CRW tại Trung Quốc. Hãng này là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về thiết bị vệ sinh. ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, các sản phẩm của hãng đã làm hài lòng cả khách hàng trong nước và quốc tế.

Bồn cầu cao cấp CRW
Bồn cầu cao cấp CRW

3. Các sản phẩm bồn cầu vệ sinh cao cấp nhập khẩu tại Hùng Túy

3.1. Bồn cầu cao cấp Duravit 

Bồn cầu Duravit sở hữu thiết kế hiện đại với bề mặt sứ và lớp men sáng bóng. Theo các thử nghiệm và đánh giá của hãng, bề mặt men có độ bền vĩnh cửu. Chúng được thực hiện dựa trên quy trình tráng men đạt chuẩn Châu Âu và áp dụng máy móc công nghệ cao.

Bồn cầu nắp điện tử Duravit - 2173510001
Bồn cầu nắp điện tử Duravit - 2173510001

3.2. Bồn cầu cao cấp Picenza - PZ1171

Bồn cầu Picenza - PZ1171 có thiết kế sang trọng với bo tròn các cạnh. Model được phủ lớp sứ cao cấp giúp bồn cầu bền bỉ theo thời gian. Bên cạnh đó, bề mặt chúng được phủ lớp men cao cấp với công nghệ Nano. Với công nghệ hiện đại và lớp men được nung thành ở nhiệt độ 1.250 độ C. Chúng mang đến khả năng bền bỉ cực cao và chống rạn nứt cực tốt.

Bồn cầu 2 khối Picenza
Bồn cầu 2 khối Picenza

3.3. Bồn cầu cao cấp CRW

Đại diện cuối cùng đến tiếp tục là sản phẩm của CRW. Bồn vệ sinh cao cấp CRW có thiết kế hiện đại với các cạnh bo tròn mềm mại. Về cơ bản, thiết kế và cấu tạo của model có sự tương tự như hai sản phẩm bên trên. 

Bồn cầu 1 khối CRW - HTC3637
Bồn cầu 1 khối CRW - HTC3637

4. Câu hỏi thường gặp

#1. Mua bồn cầu cao cấp như thế nào?

Để mua bồn cầu cho gia đình mình, hoặc cho dự án quý khách hàng có thể đến trực tiếp Showroom tại tại 20 Cát Linh, Đống đa, Hà Nội để được đội ngũ chuyên viên tư vấn, hỗ trợ và có những chính sách ưu đãi tốt nhất. 

#2. Chính sách bán hàng

Các sản phẩm bồn cầu vệ sinh cao cấp tại Showroom của Hùng Túy đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo các chính sách của hàng chính hãng. Các lỗi kỹ thuật của sản phẩm đều được bảo hành miễn phí trong quá trình bảo hành điều được Hùng Túy sửa chữa miễn phí.

Chính sách bán hàng tại Showroom Hùng Túy
Chính sách bán hàng tại Showroom Hùng Túy

Trên đây là các chia sẻ của Hùng Túy về bồn cầu cao cấp nhập khẩu. Mong bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn và chọn được các mẫu thiết bị vệ sinh và thiết bị phòng tắm phù hợp cho gia đình của mình. Nếu có băn khoăn hay cần tư vấn thêm về các thiết bị vệ sinh cao cấp, các bạn liên hệ ngay với Hùng Túy qua website: https://hungtuy.com.vn/ để được hỗ trợ và nhận ưu đãi hấp dẫn.

Liên hệ Showroom Hùng Túy 

  • Địa chỉ: 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

  • Hotline: 1900.636.669 – 0247.3097.366 

  • Email: info@hungtuy.com.vn.