2
Kích thước 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 375 x 520 x 39 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm

Bồn tắm Massage Glass - Mawi

Mã sản phẩm: Mawi

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn tắm massage CRW - CZI2106

Mã sản phẩm: CZI2106

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bồn tắm massage CRW - CZI2105

Mã sản phẩm: CZI2105

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bòn tắm massage CRW - OCY661A

Mã sản phẩm: OCY661A

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bồn tắm massage Glass Skyfall

Mã sản phẩm: Skyfall

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn tắm massage Glass Nubea

Mã sản phẩm: Nubea

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn tắm massage GLASS - EDEN 180x80

Mã sản phẩm: EDEN 180x80

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn tắm massage CZI076

Mã sản phẩm: CZI076

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bồn tắm Massage Duravit Cape Cod 760330

Mã sản phẩm: Cape Cod 760330000AS0000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn tắm massage Glass - Myspa 195

Mã sản phẩm: Myspa 195

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn tắm massage Glass - Pearl

Mã sản phẩm: Pearl 180x80

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn tắm massage Duravit - Blue Moon

Mã sản phẩm: Blue Moon

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn Tắm Massage Cao Cấp Nhập Khẩu Châu Âu Chính Hãng

Đầu tư cho bản thân và gia đình hôm nay là khoản đầu tư không bao giờ lỗ. Sẽ vô cùng sáng suốt khi quý khách hàng lựa chọn một chiếc bồn tắm massage cho không gian của gia đình mình. Và sản phẩm bồn tắm nằm massage tại Showroom Hùng Túy chắc chắn có thể đem đến sự hài lòng cho quý khách. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về sản phẩm này cùng chúng tôi nhé!

Showroom Hùng Túy - Đơn vị phân phối bồn tắm massage uy tín hàng đầu
Showroom Hùng Túy - Đơn vị phân phối bồn tắm massage uy tín hàng đầu

1. Tại sao nên chọn mua bồn tắm nằm massage tại showroom Hùng Túy?

Tại sao nên chọn mua bồn tắm massage tại showroom Hùng Túy?
Tại sao nên chọn mua bồn tắm massage tại showroom Hùng Túy?

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, Hùng Túy tự tin khẳng định là đơn vị hàng đầu tại Hà Nội nhập khẩu và phân phối các thiết bị vệ sinh, nội thất, dụng cụ nhà bếp,...đến từ các thương hiệu uy tín, nổi tiếng trên thế giới. Tọa lạc tại địa chỉ 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội với hơn 10.000m2 trưng bày đầy đủ tất cả các sản phẩm có sẵn, Showroom Hùng Túy sẽ là không gian lý tưởng để khách hàng có thể tận mắt trải nghiệm sản phẩm và chọn được những sản phẩm ưng ý nhất. Hơn thế nữa, các sản phẩm bồn tắm sục massage cao cấp cùng các thiết bị khác tại showroom Hùng Túy đều có chế độ bảo hành hậu mãi, đi kèm những ưu đãi vô cùng  hấp dẫn. Bởi vậy, showroom Hùng Túy sẽ là lựa chọn vô cùng hoàn hảo cho không gian của bạn.

2. Giới thiệu các thương hiệu bồn tắm massage tại showroom Hùng Túy

2.1. Bồn tắm massage Glass

Thương hiệu Glass là thương hiệu bồn tắm hàng đầu Italy và được thành lập vào năm 1989. Nhờ tính sáng tạo cùng phong cách thiết kế hiện đại đặc trưng trong từng sản phẩm, bồn tắm nằm massage Glass thực sự ghi dấu ấn mạnh mẽ với người tiêu dùng.

Bồn tắm massage Glass - Linea
Bồn tắm massage Glass - Linea

Bồn tắm sục massage cao cấp không chỉ đơn thuần là một thiết bị nhà tắm mà nó thực sự là nơi cơ thể có những khoảnh khắc được thư giãn, trút bỏ mọi ưu phiền, mệt mỏi hàng ngày. Còn gì tuyệt vời khi tận hưởng trọn vẹn cảm giác này từ thương hiệu bồn tắm nằm massage Glass.

2.2. Bồn tắm massage Duravit

Với lịch sử phát triển hơn 200 năm, thương hiệu Duravit đến từ CHLB Đức là thương hiệu thiết bị phòng tắm hàng đầu thế giới. Các sản phẩm của Duravit đều đã giành chiến thắng ở nhiều cuộc thi thiết kế uy tín và được toàn thế giới công nhận. Đặc biệt trong đó là sản phẩm bồn tắm massage Duravit. 

Với thiết kế sang trọng, tinh tế, sử dụng các nguyên liệu cao cấp, bền đẹp, bồn tắm nằm massage cao cấp Duravit không chỉ biến phòng tắm thành không gian chăm sóc sức khỏe, mà còn là không gian của nghệ thuật thiết kế. 

2.3. Bồn tắm massage CRW

Bồn tắm massage CRW - CZI68
Bồn tắm massage CRW - CZI68

Bồn tắm nằm massage CRW thuộc CRW -  thương hiệu đến từ Trung Quốc đạt được vị trí cao trong ngành công nghệ tiên tiến đã và đang làm hài lòng khách hàng trên toàn thế giới. Ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại trong quá trình sản xuất bồn tắm massage CRW, mọi sản phẩm của CRW đều rất được lòng quý khách hàng. 

3. Một số mẫu bồn tắm nằm massage nổi bật tại showroom Hùng Túy

3.1. Bồn tắm massage Glass - Myspa 195

Bồn tắm sục massage Glass - Myspa 195
Bồn tắm sục massage Glass - Myspa 195

Sản phẩm bồn tắm nằm massage cao cấp mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khách hàng đầu tiên là bồn tắm massage Glass - Myspa 195 bởi sức hấp dẫn và tính ưu việt của nó. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với mọi vị trí, đặc biệt hơn nếu được lắp đặt tại nơi có cảnh quan thiên nhiên như: sân vườn, sân thượng… Myspa là bồn tắm sục massage cao cấp có kích thước lớn tựa như một bể spa mini ngay tại gia, nơi cơ thể bạn được thư giãn tuyệt đối với nguồn năng lượng thiên nhiên từ nước. Với bộ massage nhiều chức năng cùng bộ sục khí 8 đầu phun được đặt ở phần cạnh hông, bồn tắm massage cao cấp này đã đạt được thành công mỹ mãn khi đem lại sự sảng khoái, thư giãn cho người sử dụng.
Đặc biệt, phần bồn trong được thiết kế màu ngọc trai sang trọng và thời thượng nhất hiện nay. Bồn tắm massage Glass Myspa chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những phút giây tuyệt vời nhất.

 3.2. Bồn tắm massage Duravit Nahho 760285

Bồn tắm massage Duravit Nahho 760285  
Bồn tắm massage Duravit Nahho 760285  

Với hệ thống massage xông lưng ở mức nhẹ nhàng, êm ái, bồn tắm sục massage Duravit Nahho 760285 hứa hẹn sẽ tạo ra khoảnh khắc thư giãn thư thái, thượng lưu nhất khi ngâm toàn bộ cơ thể trong nước. Điểm cộng cho bồn tắm nằm massage này là thiết kế chức năng nghe nhạc trong nước, được kết nối bằng bluetooth kết hợp với hệ thống đèn led tự động chuyển màu. Khi sở hữu chiếc bồn tắm này quý khách hàng sẽ được tận hưởng trọn vẹn những âm thanh, ánh sáng sống động và dễ chịu trong không gian riêng tư của mình.

3.3. Bồn tắm massage CRW - CZI 31

Bồn tắm sục massage CRW - CZI 31
Bồn tắm sục massage CRW - CZI 31

Bồn tắm sục massage CRW - CZI 31 được chế tạo từ chất liệu Acrylic cao cấp cốt là sợi thủy tinh siêu bền, siêu cứng kết hợp với phủ bóng bề mặt tăng khả năng chống bám bẩn, chống ố vàng giúp quý khách hàng có thể dễ dàng vệ sinh bồn tắm. Ngoài ra khung bồn được làm từ chất liệu thép không rỉ, kết cấu vững chắc, có độ chịu lực cao giúp cho bồn tắm nằm massage luôn cứng cáp và bền bỉ. Hơn nữa sản phẩm trang bị 8 đầu phun massage, 8 đầu sục khí có thể điều chỉnh hướng dòng nước ra tùy thích. 

4. Câu hỏi thường gặp về showroom Hùng Túy

4.1. Địa chỉ của Showroom Hùng Túy

Để tạo không gian và tăng tính trải nghiệm cho quý khách hàng, hiện nay showroom Hùng Túy đã trưng bày các sản phẩm tại Showroom hơn 10.000m2 tọa lạc ở địa chỉ 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

4.2. Chính sách giao hàng của showroom Hùng Túy

Nhằm hỗ trợ quý khách hàng có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm cao cấp bậc nhất, Hùng Túy đã có chính sách giao hàng toàn quốc đảm bảo an toàn, nhanh chóng và thuận tiện nhất. Đặc biệt, showroom Hùng Túy sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí giao hàng trong bán kính 15km cho mọi khách hàng. 

4.3. Chính sách đổi trả sản phẩm của showroom Hùng Túy

Showroom Hùng Túy luôn mong muốn quý khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm ưng ý và hài lòng tuyệt đối. Bởi vậy khách hàng hoàn toàn có thể đổi, trả sản phẩm trong một số trường hợp nhất định.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được một chiếc bồn tắm massage cho riêng mình. Nếu có bất cứ câu hỏi hay cần hỗ trợ tư vấn về giá bồn tắm massage và bất cứ thông tin gì khác về sản phẩm thì quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Website Showroom Hùng Túy: https://hungtuy.com.vn/ để nhận được những phản hồi nhanh chóng và có thêm nhiều lựa chọn hơn cho không gian của quý khách nhé!