2
Kích thước 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 375 x 520 x 39 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm

Ghế bàn ăn Arture/Carpenter - 898C

Mã sản phẩm: 898C

Thương hiệu: Arture/Carpenter - Trung Quốc

Bàn ăn Arture/Carpenter - 898B

Mã sản phẩm: 898B

Thương hiệu: Arture/Carpenter - Trung Quốc

Tủ rượu hai cánh Arture/Carpenter - 898A

Mã sản phẩm: 898A

Thương hiệu: Arture/Carpenter - Trung Quốc

Bàn ăn dài Arture/ Carpenter - 836

Mã sản phẩm: 836

Thương hiệu: Arture/Carpenter - Trung Quốc

Tủ rượu hai cánh Arture/ Carpenter - 898B

Mã sản phẩm: 898B

Thương hiệu: Arture/Carpenter - Trung Quốc

Ghế bàn ăn Arture/ Carpenter - 836/0221

Mã sản phẩm: 836/0221

Thương hiệu: Arture/Carpenter - Trung Quốc

Bàn ăn dài Arture/ Carpenter - 836/832

Mã sản phẩm: 836/832

Thương hiệu: Arture/Carpenter - Trung Quốc

Tủ rượu DVHOME - Hollywood

Mã sản phẩm: Hollywood

Thương hiệu: DV HOME - Italy

Bàn ăn DVHOME - Tiffany

Mã sản phẩm: Tiffany

Thương hiệu: DV HOME - Italy

Ghế bàn ăn Bentley Home - Ramsey

Mã sản phẩm: Ramsey

Thương hiệu: Bentley Home - Italy

Bàn ăn Bentley Home - Aldford

Mã sản phẩm: Aldford

Thương hiệu: Bentley Home - Italy

Bàn ăn dài Debrah's - AT20402A

Mã sản phẩm: AT20402A

Thương hiệu: Debrah's - Trung Quốc

Hướng dẫn chọn nội nhà bếp cao cấp phù hợp với không gian của bạn

Căn bếp được ví như nơi giữ lửa cho mỗi tổ ấm của cả gia đình. Và còn gì tuyệt vời hơn khi được tự tay lựa chọn và decor các sản phẩm nội thất nhà bếp cao cấp cho chính căn hộ của mình. Showroom Hùng Túy tự hào là đơn vị cung cấp các sản phẩm nội thất nhà bếp nhập khẩu Châu Âu chính hãng tại Việt Nam mang lại không gian sống đẳng cấp, thượng lưu cho gia đình bạn. 

Những sản phẩm nội thất nhà bếp cao cấp nâng tầm cuộc sống
Những sản phẩm nội thất nhà bếp cao cấp nâng tầm cuộc sống

1. Vì sao nên chọn nội thất phòng ăn cao cấp tại Showroom Hùng Túy

Với các sản phẩm cao cấp và có giá trị như nội thất nhà bếp châu Âu thì việc tìm địa chỉ mua hàng tin tưởng, uy tín là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhắc đến các địa chỉ mua nội thất nhà bếp cao cấp, chắc hẳn các bạn không thể bỏ qua cái tên Showroom Hùng Túy. Với 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối nội thất chuẩn Châu Âu, Showroom Hùng Túy chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng. 

Bên cạnh đó, showroom Hùng Túy luôn có những chính sách, dịch vụ bán hàng và chăm sóc hậu mãi vô cùng tuyệt vời. Từng khâu tư vấn, lựa chọn, mua hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành,... đều đảm bảo chuyên nghiệp và đẳng cấp. Chính vì vậy, showroom Hùng Túy chính là đơn vị uy tín để quý khách lựa chọn các sản phẩm nội thất cao cấp và thiết kế không gian sống thượng lưu. 

2. Các sản phẩm nội thất phòng ăn tại Showroom Hùng Túy 

2.1. Tủ chuẩn bị

Một số sản phẩm nổi bật tại Hùng Túy:

Tủ chuẩn bị Giorgio - Coliseum Art.1810/80
Tủ chuẩn bị Giorgio - Coliseum Art.1810/80
Tủ chuẩn bị Royal CM 619A
Tủ chuẩn bị Royal CM 619A
Tủ chuẩn bị R208
Tủ chuẩn bị R208

2.2. Bàn ăn

Bàn ăn cao cấp chắc chắn là đồ nội thất nhà bếp cao cấp không thể thiếu trong mỗi gia đình. Nổi bật với một số sản phẩm nhập khẩu đang có tại Showroom Hùng Túy như: 

Bàn ăn tròn Arture - 893A
Bàn ăn tròn Arture - 893A
Bàn ăn dài Giorgio - Charisma Art.2800 Mable Top
Bàn ăn dài Giorgio - Charisma Art.2800 Mable Top
Bàn ăn Carpanese Home - Art.7553
Bàn ăn Carpanese Home - Art.7553

2.3. Ghế ăn

Showroom Hùng Túy mang đến cho quý khách hàng những lựa chọn bộ ghế ăn cho nội thất nhà bếp nhập khẩu đến từ Giorgio Collection, Arture, Carpanese Home,... sang trọng, tinh tế đến từng đường nét.

Ghế bàn ăn Ivorie IVC1217
Ghế bàn ăn Ivorie IVC1217
Ghế bàn ăn Arture - 893B
Ghế bàn ăn Arture - 893B
Ghế bàn ăn Carpanese Home - Art.7509
Ghế bàn ăn Carpanese Home - Art.7509

2.4. Tủ rượu

Các không gian phòng ăn với nội thất tủ rượu nhập khẩu tại Hùng Túy như được tôn vinh sự cao cấp, sang trọng cũng như đẳng cấp của gia chủ. Một số sản phẩm có thể kể đến như:

Tủ rượu 2 cánh Carpanese Home
Tủ rượu 2 cánh Carpanese Home
Tủ rượu Giorgio Collection đẳng cấp Châu Âu
Tủ rượu Giorgio Collection đẳng cấp Châu Âu

3. Phong cách thiết kế nội thất phòng bếp đẹp nhất hiện nay

3.1. Phong cách tối giản:

Phong cách bếp tối giản, sang trọng
Phong cách bếp tối giản, sang trọng

3.2. Phong cách cổ điển:

Nội thất nhà bếp cao cấp Hùng Túy - Phong cách cổ điển
Nội thất nhà bếp cao cấp Hùng Túy - Phong cách cổ điển

3.3. Phong cách hiện đại:

Thiết kế bếp hiện đại với sản phẩm nội thất cao cấp tại Hùng Túy
Thiết kế bếp hiện đại với sản phẩm nội thất cao cấp tại Hùng Túy

4. Một số câu hỏi thường gặp

4.1. Xuất xứ sản phẩm nội thất nhà bếp cao cấp tại Hùng Túy?

Tất cả các sản phẩm nội thất nhập khẩu phòng bếp đều được Hùng Túy nhập và phân phối chính hãng với nguồn gốc đảm bảo rõ ràng, mang đến chất lượng cao cấp và sự an tâm tối đa cho khách hàng. 

4.2. Trải nghiệm sản phẩm ở đâu?

Quý khách hàng có thể hoàn toàn trải nghiệm các sản phẩm nội thất phòng ăn, nội thất các không gian khác nói chung tại Showroom rộng đến hơn 10.000 m2 của Hùng Túy tại địa chỉ 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

4.3. Chính sách bảo hành tại Hùng Túy?

Hùng Túy bảo hành các sản phẩm nội thất nhập khẩu cao cấp phòng bếp theo quy định từ công ty, thương hiệu hoàn toàn miễn phí đối với lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất và sản phẩm còn trong thời gian bảo hành. 

Không cần cầu kỳ phức tạp, chỉ cần bạn tỉ mỉ hơn trong việc lựa chọn là đã có thể sở hữu những món nội thất nhà bếp cao cấp ấn tượng làm điểm nhấn cho không gian sống. Để biết thêm thông tin về nội thất phòng bếp cao cấp nói riêng và nội thất cho không gian sống nói chung, bạn có thể truy cập Website Hùng Túy Website: https://hungtuy.com.vn/ hoặc liên hệ theo một trong các phương thức dưới đây:

Showroom Hùng Túy

Địa chỉ: 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 1900 63 66 69 – 024 7309 7366 | Fax: 024 3733 9255. 

Email: info@hungtuy.com.vn