Chính sách mua hàng

1. Showroom Hùng Túy Hà Nội:

  • Đối với khách hàng các Quận Hà Nội, vui lòng đặt cọc trước 30% tổng giá trị đơn hàng trước khi giao hàng.
  • Đối với khách hàng các huyện thuộc Hà Nội, tỉnh và thành phố khác vui lòng đặt cọc trước 50% và thanh toán đến 70% tổng giá trị đơn hàng trước khi giao hàng.
  • Đối với đơn đặt hàng quá 20 ngày kể từ ngày đặt hàng, Quý khách vui lòng đặt cọc đến 70% tổng giá trị đơn hàng.

→ Số tiền còn lại Quý khách vui lòng thanh toán ngay khi nhận hàng.

  • Các khoản đặt cọc và thanh toán bằng tiền mặt của Quý khách chỉ có giá trị khi được xác nhận bằng phiếu thu của Showroom.
  • Showroom không hoàn trả tiền đặt cọc đối với khách hàng đã đặt hàng nhưng không lấy hàng.

2. Showroom Hùng Túy Nghệ An:

  • Đối với khách hàng thuộc TP. Vinh, thị xã Cửa Lò, thị trấn: Quán Hành, Hưng Nguyên, Xuân An, vui lòng đặt cọc trước 30% tổng giá trị đơn hàng trước khi giao hàng.
  • Đối với khách hàng các huyện thuộc Nghệ An, tỉnh và thành phố khác vui lòng đặt cọc trước 50% và thanh toán đến 70% tổng giá trị đơn hàng trước khi giao hàng.
  • Đối với đơn đặt hàng quá 20 ngày kể từ ngày đặt hàng, Quý khách vui lòng đặt cọc đến 70% tổng giá trị đơn hàng.

→ Số tiền còn lại Quý khách vui lòng thanh toán ngay khi nhận hàng.

  • Các khoản đặt cọc và thanh toán bằng tiền mặt của Quý khách chỉ có giá trị khi được xác nhận bằng phiếu thu của Showroom.
  • Showroom không hoàn trả tiền đặt cọc đối với khách hàng đã đặt hàng nhưng không lấy hàng.