2
Kích thước 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 375 x 520 x 39 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm

Bồn cầu điện tử Daelim - Smartlet 830

Mã sản phẩm: Smartlet 830

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Bồn cầu điện tử Daelim Smartlet 670

Mã sản phẩm: Smartlet 670

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Bồn cầu điện tử Daelim Smartlet 800

Mã sản phẩm: Smartlet 800

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Bồn cầu điện tử Daelim Smartlet 8000

Mã sản phẩm: Smartlet 8000

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Bồn cầu điện tử Duravit - Stainless Steel 620000002500320

Mã sản phẩm: 620000002500320

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu điện tử Duravit - Rose gold 620000022500320

Mã sản phẩm: 620000022500320

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu điện tử CRW - HCR8005

Mã sản phẩm: HCR8005

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bồn cầu điện tử CRW - CR3310

Mã sản phẩm: CR3310

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bồn cầu thông minh điện tử tự rửa tự động cao cấp nhập khẩu

Thiết bị vệ sinh là một phần rất quan trọng khi thiết kế không gian nội thất, phục vụ những nhu cầu hàng ngày và ảnh hưởng đến chất lượng sống của cả gia đình. Bồn cầu thông minh, bồn cầu điện tử là một trong những sản phẩm được ưa chuộng hiện nay nhờ hàng loạt các tính năng hiện đại, mang đến trải nghiệm thoải mái nhất cho người dùng. 

1. Tại sao nên chọn bồn cầu thông minh điện tử tại Showroom Hùng Túy?

Nhập khẩu và phân phối chính hãng nội thất từ nhiều thương hiệu nổi tiếng, các thiết bị vệ sinh, cụ thể là bồn cầu cao cấp điện tử tại showroom Hùng Túy là sản phẩm đã có mặt tại nhiều công trình cao cấp. Tất cả sản phẩm tại showroom Hùng Túy đều được nhập chính hãng, chọn lọc từ các thương hiệu dẫn đầu thế giới và cập nhật những xu hướng mới nhất.

Không chỉ vậy, trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm cũng chính là lý do khiến các khách hàng cao cấp lựa chọn Hùng Túy. Từ những khâu tư vấn, chọn lựa, mua hàng, vận chuyển, lắp đặt hay bảo hành, dịch vụ sau mua đều có quy trình rõ ràng, mang đến sự thoải mái và hài lòng tuyệt đối. 
Với độ ngũ chuyên viên tư vấn, các chuyên gia thiết kế nội thất, quý khách hàng có thể an tâm lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với không gian, nhu cầu sử dụng của bản thân.  

Tại sao nên chọn bồn cầu điện tử thông minh tại showroom Hùng Túy
Tại sao nên chọn bồn cầu thông minh tại showroom Hùng Túy

2. Giới thiệu các thương hiệu bồn cầu điện tử thông minh tại Showroom Hùng Túy

Showroom Hùng Túy là đơn vị phân phối bồn cầu thông minh, nắp bồn cầu tự rửa nhập khẩu Châu Âu, Châu Á hàng đầu thế giới. Nổi bật phải kể đến các thương hiệu:

2.1. Daelim

Đến từ Hàn Quốc, bồn cầu điện tử Daelim được đánh giá cao về chất lượng, đạt các giải thưởng danh giá về thương hiệu và sự hài lòng của đông đảo khách hàng. Các sản phẩm bồn cầu điện tử Daelim được tráng men cao cấp, sang trọng, tích hợp nhiều tính năng thông minh như xả tự động, vòi phun kháng khuẩn, các chế độ rửa,... với điều khiển từ xa. Cùng với đó là kiểu dáng tinh tế, cho không gian phòng vệ sinh sang trọng, đẳng cấp. Bên cạnh đó Hùng Túy cũng cung cấp các sản phẩm nắp bồn cầu tự rửa điện tử đến từ thương hiệu này. 

2.2. Duravit

Duravit là thương hiệu thiết bị vệ sinh chắc hẳn đã quá quen thuộc với khách hàng cao cấp. Thương hiệu này đến từ Đức, với hơn 200 năm phát triển, mang đến khách hàng toàn cầu những sản phẩm bền bỉ, hiện đại và thông minh nhất. Cùng lối thiết kế đơn giản, chắc chắn và sang trọng, bồn cầu tự động Duravit còn được được trang bị nhiều tính năng hiện đại và vô cùng tiện dụng như: tự động đóng mở nắp, khử mùi, đèn tự sáng, xả nước, điều khiển từ xa,... 

Những thương hiệu đồ cao cấp Trung Quốc luôn dẫn đầu về công nghệ và chất lượng, trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh phải nhắc đến CRW. Hùng Túy nhập khẩu chính hãng bồn cầu cao cấp điện tử từ CRM và hiện đang bày bán tại showroom. Sản phẩm của thương hiệu này đạt nhiều giải thưởng minh chứng cho chất lượng, tích hợp các tính năng hiện đại bậc nhất cùng thiết kế sang trọng. 

3. Các sản phẩm bồn cầu điện tử thông minh nổi bật tại Hùng Túy

3.1. Bồn cầu thông minh điện tử Daelim Smartlet 670

Bồn cầu thông minh Daelim Smartlet 670 nhỏ gọn và đã lược bỏ đi két nước. Toàn thân bồn cầu được bo cong mềm mại, giúp cho người dùng có ấn tượng tốt hơn nhiều với sự vuông vức, góc cạnh. 

Đặc biệt, bồn cầu tự rửa Daelim Smartlet 670 được trang bị vành kín so với vành hở truyền thống. Chúng không chỉ giúp quá trình xả nước được xả với công suất mạnh mẽ, kết hợp lượng lượng nước xả lên tới 5 lít/lần. Từ đó, tạo ra áp lực mạnh hơn, để làm sạch toàn bộ chất thải. 

Chất liệu men cao cấp là một trong những điểm mạnh nhất của bồn cầu thông minh này. Yếu tố này giúp cho bồn cầu hạn chế đa hoen ố, bám bẩn khi dùng lâu ngày mà còn rất tiện vệ sinh khi cần.

Đặc biệt, cơ chế hoạt động của bồn cầu được tích hợp rất da dạng chế độ vòi rửa cho cả trẻ nhỏ, người lớn, và phụ nữ,... Đồng thời, bồn cầu không chỉ kích hoạt hệ thống sưởi ấm, luôn hoạt động khi cần, mà còn được tích hợp sẵn cơ chế sấy khô bằng khí theo nhiệt độ. 
Điều này sẽ mang đến trải vô cùng thú vị cho người dùng. 

bon-cau-dien-tu-2
Bồn cầu thông minh điện tử Daelim Smartlet 670

3.2. Bồn cầu điện tử thông minh Duravit - Stainless Steel 620000002500320

Bồn cầu điện tử Duravit - Stainless Steel 620000002500320 là thương hiệu của Đức. Model thiết kế mang phong cách tối giản và thiết thực. Toàn bộ bề mặt của sản phẩm được trang bị lớp men sứ cao cấp. Điều này không chỉ giúp máy luôn hạn chế tối đa vết bẩn, làm sạch nhanh chóng, đảm bảo bề mặt hạn chế tối đa các vết ố vàng và luôn bền bỉ theo năm tháng.

Đặc biệt với khả năng điều khiển từ xa, và kết nối bluetooth với điện thoại trên ca 2 hệ điều hành, bồn cầu thông minh Duravit - Stainless Steel 620000002500320 sẽ mang đến những trải nghiệm vô cùng ấn tượng. Không chỉ vậy, với những tính năng đi kèm như: tự đóng mở nắp đậy, tự động xả nước, đèn led tự phát sáng ban đêm, tự động xịt nước với nhiều mức khác nhau, chế độ khử mùi thông minh,... giúp người dùng có được những trải nghiệm chưa từng có trước đây.

bon-cau-dien-tu-3
Bồn cầu thông minh Duravit - Stainless Steel 620000002500320

3.3. Bồn cầu điện tử thông minh Daelim Smartlet 800

Về cơ bản, model này có nhiều điểm vẫn dựa trên cấu trúc thiết kế của những sản phẩm tiền nhiệm để cải tiến và nâng cấp. Chính thế nên bồn cầu thông minh Daelim Smartlet 800 vẫn giữ nguyên thiết kế mỏng nhẹ, liền khối, rất thuận tiện khi vệ sinh.

Bồn cầu thông minh Daelim Smartlet 800 có khả năng tự động mở nắp và vành ngồi khi có người dùng đến gần, vào ban đêm đèn led trên thân máy tự động phát sáng. Đây là công nghệ mà người dùng chưa từng được trải nghiệm trước đây. 

Đặc biệt, khi người dùng vừa đứng dậy, dựa trên hệ thống cảm biến, áp lực dựa trên lực xả nước kép 5 lít/lần sẽ đẩy rửa trôi toàn bộ chất thải. Được trang bị nhiều bao gồm: chế độ rửa tự động, chế độ rửa trẻ em, chế độ rửa cho phụ nữ,... kết hợp với cơ chế massage tạo bọt khí, hỗ trợ nắp bồn cầu tự rửa, Daelim Smartlet 800 đồng thời khả năng sấy khô.

Ngoài ra, model này được trang bị công nghệ khử mùi than hoạt tính. Bởi vậy chúng sẽ hạn chế tối đa mùi hôi khó chịu còn sót lại, góp phần giúp bầu không khí được thoáng đãng hơn.

bon-cau-dien-tu
Bồn cầu thông minh Daelim Smartlet 800

4. Câu hỏi thường gặp

4.1. Chế độ bảo hành bồn cầu thông minh tại showroom Hùng Túy?

Khi mua các sản phẩm bồn cầu thông minh tại showroom showroom Hùng Túy, quý khách hàng sẽ được bảo hành chính hãng dựa trên quy định của thương hiệu. Các vấn đề lỗi từ nhà sản xuất đối với sản phẩm còn thời hạn bảo hành, quý khách được miễn phí hoàn toàn các chi phí sửa chữa.

Chế độ bảo hành bồn cầu thông minh tại showroom Hùng Túy?
Chế độ bảo hành bồn cầu thông minh tại showroom Hùng Túy?

4.2. Lựa chọn bồn cầu thông minh như thế nào?

Có nhiều thương hiệu bồn cầu thông minh tại showroom Hùng Túy cùng các mã sản phẩm khác nhau, chính vì thế việc lựa chọn có thể khiến khách hàng bối rối. Để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất, quý khách có thể đến trực tiếp showroom Hùng Túy tại 20 Cát Linh, Đống đa, Hà Nội để được tư vấn cụ thể nhất từ các chuyên viên. 

Hy vọng bài viết đã giúp các bạn có thêm thông tin cho dòng bồn cầu điện tử thông minh tại showroom Hùng Túy. Nếu có câu hỏi hay cần tư vấn thêm về các thiết bị vệ sinh, thiết bị gia đình thiết bị nội thất, các bạn liên hệ ngay với showroom Hùng Túy qua website: https://hungtuy.com.vn/ để được hỗ trợ nhanh nhất.