2
Kích thước 3000 x 1500 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 1150 x 585 / 115 x 115 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 1150 x 585 / 115 x 115 / 27 x 27 / 27 x 585 / 291 x 291 mm 600 x 600 / 1200 x 1200 /150 x 600 / 150 x 150 / 394 x 394 mm 195 x 585 mm 585 x 585 / 585 x 1172 mm 585 x 585 / 144 x 585 / 144 x 144 / 585 x 1172 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 115 x 585 / 115 x 115 mm 585 x 585 / 585 x 1172 / 1172 x 1172 / 585 x 1172 / 115 x 585 / 115 x 115 mm 1180 x 1180 / 789 x 1580 / 394 x 1580 mm 265 x 1800 / 800 x 800 mm 600 x 1200 / 800 x 1800 mm 600 x 600 mm / 600 x 1200 mm 50 x 500 mm 50 x 600 mm 70 x 750 mm 80 x 450 mm 80 x 250 mm 100 x 600 mm 100 x 600 / 300 x 600 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 100 x 600 / 300 x 600 / 450 x 900 mm 100 x 100 mm 155 x 1000 mm 147 x 600 mm 146 x 593 mm 144 x 893 mm 150 x 1180 mm 158 x 316 mm 158 x 158 mm 150 x 250 mm 150 x 600 mm 150 x 900 mm 196 x 1200 mm 200 x 1200 mm 200 x 750 mm 200 x 200 mm 200 x 400 mm 200 x 600 mm 200 x 500 mm 200 x 300 mm 200 x 1140 mm 200 x 250 mm 204 x 408 mm 204 x 204 mm 218 x 904 mm 222 x 924 mm 225 x 900 mm 225 x 675 mm 250 x 750 mm 250 x 250 mm 250 x 750 mm 250 x 800 mm 250 x 700 mm 250 x 500 mm 250 x 600 mm 260 x 605 mm 29.75 x 89.46 cm 290 x 1000 mm 295 x 100 mm 295 x 900 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 900 mm 300 x 600 mm 316 x 900 mm 315 x 1000 mm 310 x 560 mm 315 x 630 mm 315 x 315 mm 319 x 457 mm 316 x 316 mm 320 x 962 mm 320 x 962 mm 325 x 977 mm 325 x 325 mm 325 x 600 mm 330 x 330 mm 333 x 1000 mm 333 x 333 mm 330 x 1000 mm 375 x 750 mm 400 x 1200 mm 400 x 1200 x 20 mm 400 x 800 x 20 mm 400 x 600 mm 410 x 410 mm 42.5 x 119.2 cm 44.63 x 119.3 cm 440 x 660 mm 440 x 440 mm 447 x 447 mm 450 x 1200 mm 450 x 900 / 600 x 1200 / 800 x 800 / 800 x 1600 mm 450 x 450 mm 450 x 900 mm 455 x 900 mm 500 x 500 mm 590 x 1190 mm 59.55 x 59.55 cm 590 x 590 mm 594 x 1190 mm 59.55 x 119.3 cm 590 x 1180 mm 593 x 1193 mm 600 x 600 mm 600 x 1200 mm 600 x 1200 / 800 x 800 / 800 x 1600 mm 600 x 1200 / 800 x 800 / 1200 x 2600 / 1600 x 3200 mm 600 x 1200 / 800 x 1600 / 1200 x 1200 / 1200 x 2600 mm 600 x 600 / 600 x 1200 / 800 x 1600 mm 600 x 600 x 20 mm / 800 x 800 x 20 mm 600 x 12000 x 20 mm 600 x 600 x 20 mm 610 x 610 mm 630 x 1460 mm 630 x 630 mm 750 x 1500 mm 750 x 1500 / 1500 x 3000 mm 750 x 750 mm 800 x 800 mm 800 x 800 / 1200 x 2600 mm 800 x 1600 mm 89.46 x 89.46 cm 896 x 896 mm 900 x 900 mm 980 x 980 mm 1000 x 3000 mm 1000 x 1000 mm 1191 x 1191 mm 1200 x 1200 mm 1200 x 2400 mm 1260 x 1260 mm 1460 x 593 mm 178.92 x 178.92 cm 1920 x 1193 mm Φ200 x C50 mm Φ130 x C65 mm 600 x 600 / 600 x 1200 / 1200 x 2600 mm 600 x 1200 / 800 x 1600 mm 304 x 610 / 610 x 610 mm 304 x 610 mm 315 x 1000 mm​​​​​​​ 425 x 1192 / 600 x 600 mm 300 x 600 / 600 x 600 mm 400 x 1200 / 600 x 600 mm 300 x 900 / 600 x 600 mm 800 x 1800 mm 600 x 600 / 600 x 1200 mm 450 x 1180 mm 450 x 1180 mm / 900 x 900 mm 750 x 750 / 750 x 1500 mm 600 x 600 / 750 x 1500 / 1500 x 3000 mm 750 x 1500 / 1000 x 3000 / 1500 x 3000 mm 200 x 200 / 200 x 400 mm 585 x 585 585 x 585 mm 394 x 394 mm 1180 x 1180 mm 600x600 mm 600x1200 mm 600x1200 mm 600 x 1200/ 800 x 1600 mm 1200 x 2600 mm 89,46 x 86,46 cm 600 x 600 mm/ 1200 x 1200 mm 600 x 1200 mm/ 1200 x 2600 mm 300 x 900/ 600x600/ 750x750 mm 300x900 mm/ 600x 600 mm/ 400x1200 mm 195 x 1200 mm 390 x 900 / 450 x 900 mm 594 x 1190/ 315 x 1000 mm 220 x 850 mm 300 x 900 mm/ 100 x 900 mm 300 x 900 / 500 x 500 mm 980 x 980 / 630 x 1460 mm 316 x 316 / 67 x 67 mm 800 x 800/ 800 x 1600 mm 200 x 200/ 200 x 400/ 610 x 610/ 304 x 610 600 x 1200/ 1200 x 2400 mm 60 x 1200 mm / 590 x 1190 mm 330 x 330/ 165 x 330/ 165 x 165 mm 780 x 780 mm/ 100 x 100 mm/ 100 x 780 mm 293 x 293 mm 800 x 800 / 600 x 1200 mm 600 x 1200 mm/ 300x900 mm/ 600x 600 mm/ 400x1200 mm 300x600 mm 583 x 583 mm 425 X 1192/ 600 X 600mm 800x1600 mm 400 x 400/ 200 x 400/ 200 x 200 mm 600 x 1200 mm/ 800 x 1800 mm 600 x 600 mm/ 600 x 1200 mm 630x1460 mm 100 x 900 mm 400 x 400 mm 165 x 330 mm 165 x 165 mm 67 x 67 mm 316 x 316 mm 780 x 780 mm 100 x 780 mm 100 x 800 mm 789 x 789 mm 1180 x 1180 mm/ 789 x 1580 mm/ 394 x 1580 mm 590 x 1190 mm/ 600 x 1200 mm 789 x 789 mm/ 789 x 1580 mm/ 1180 x 1180 mm 789 x 789 mm/ 789 x 1580 mm/ 1180 x 1180 mm/ 394 x 1580 mm 115 x 115 mm 1172 x 1172 mm 585 x 1172 mm/ 1172 x 1172 mm 115 x 585 mm 195 x 585 mm/ 585 x 585 mm 291 x 291 mm 27 x 585 mm 27 x 27 mm/ 115 x 115 mm 200 x 200 mm/ 200 x 400 mm/ 610 x 610 mm 425 x 1192 mm 450 x 900 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 300 x 600 / 450 x 900 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 450 x 900/ 600 x 600 mm 115 x 1000 mm 40 x 120 mm 120 x 240 mm 793 x 1793/ 1193 x 1193 mm 1193 x 1193 mm 600 x 1200/900 x 900 mm 200 x 200/200 x 404 mm 100 x 900/ 300 x 900 mm 200 x 200/ 200 x 400 mm 300 x 600/ 600 x 600 mm 800 x 800/ 600 x 1200 mm 1200 x 1200 mm/ 800 x 800 mm/ 600 x 1200 mm 800 x 1600/ 60 x 120 mm 20 x 1200 mm 89,46 x 89,46 mm 600 x 600/ 800 x 800 mm 600 x 600/750 x 750 mm 400 x 1200/ 600 x 600 mm 195 x 370 mm 600 x 600 mm/ 450 x 900 mm 447 x 447 mm, 80 x 80 mm 600 x 1200/ 800 x 1600/ 1200 x 1200 mm 600 x 1200/ 1200 x 1200 mm 307 x 307 mm 33 x 33 mm 205 x 615 mm 159 x 900 mm 98 x 593 mm 145 x 1200 mm 1190 x 1190 mm (59 x 119) ± 1cm (119 x 119) ± 1cm 333.3 x 333.3 mm 33 x 33 cm

Gạch giả cổ - Castelo Telha

Mã sản phẩm: Castelo Telha

Thương hiệu: Alaplana - Tây Ban Nha

Gạch giả cổ - Padul Cotto

Mã sản phẩm: Padul Cotto

Thương hiệu: Alaplana - Tây Ban Nha

Gạch giả cổ - Hanoi Circle

Mã sản phẩm: Hanoi Circle

Thương hiệu: Realonda - Tây Ban Nha

Gạch giả cổ - Hanoi Base White

Mã sản phẩm: Hanoi Base White

Thương hiệu: Realonda - Tây Ban Nha

Gạch giả cổ - Hanoi Base Black

Mã sản phẩm: Hanoi Base Black

Thương hiệu: Realonda - Tây Ban Nha

Gạch giả cổ Monet Antracita RM

Mã sản phẩm: Monet Antracita RM

Thương hiệu: Borja - Tây Ban Nha

Gạch giả cổ Hierro RM

Mã sản phẩm: Hierro RM

Thương hiệu: Borja - Tây Ban Nha

Gạch giả cổ Crete Bronzo

Mã sản phẩm: Crete Bronzo

Thương hiệu: Cerdomus - Italy

Gạch giả cổ Crete Terracotta

Mã sản phẩm: Crete Terracotta

Thương hiệu: Cerdomus - Italy

Gạch giả cổ Kyrah Madana Red

Mã sản phẩm: Kyrah Madana Red

Thương hiệu: Cerdomus - Italy

Gạch giả cổ Yuri-R NT Caldera

Mã sản phẩm: Yuri-R NT Caldera

Thương hiệu: Vives - Tây Ban Nha

Gạch giả cổ Sixties-R Nacar

Mã sản phẩm: Sixties-R Nacar

Thương hiệu: Vives - Tây Ban Nha

Gạch Ốp Giả Cổ Nét Đẹp Tinh Tế Cho Mọi Không Gian

Gạch ốp giả cổ từ khi xuất hiện đến nay vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi tìm kiếm các sản phẩm gạch ốp lát cho không gian sinh sống hay làm việc. Trong bài viết này, hãy cùng khám phá ngay những nét đẹp độc đáo của dòng sản phẩm gạch ốp giả cổ cao cấp đến từ Showroom Hùng Túy nhé.

Gạch ốp giả cổ tại Showroom Hùng Túy được cam kết nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thế giới, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu với nhiều mẫu mã, kiểu dáng đa dạng đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng. Không chỉ vậy, các sản phẩm gạch ốp giả cổ cao cấp đều được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến với công nghệ hiện đại bậc nhất, trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng. Nhờ vậy, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn cũng như chất lượng của sản phẩm khi sử dụng trong không gian sinh sống, kinh doanh hoặc làm việc.

Nhằm mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng, dòng sản phẩm gạch ốp giả gỗ tại Showroom Hùng Túy đều được kiểm tra gắt gao, chặt chẽ và tuyển chọn những mẫu gạch với thiết kế và chất lượng hàng đầu, phù hợp với văn hóa nước ta cũng như đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày một cao của khách hàng. So với các loại gạch ốp lát phổ biến trên thị trường hiện nay, có thể nói gạch ốp giả cổ như một làn gió mới mang “hơi thở” vừa cổ điển, trang nhã lại không kém phần đẳng cấp khi kết hợp với các phong cách kiến trúc khác nhau nhờ thiết kế vô cùng độc đáo, đa dạng.

Nhìn chung, các sản phẩm gạch ốp giả gỗ tại Hùng Túy ghi điểm với khách hàng phần lớn nhờ vào các ưu điểm nổi bật. Sản phẩm này được sản xuất từ các nguyên vật liệu từ thiên nhiên, sở hữu độ bền cao, chịu được các tác động tự nhiên, bền bỉ với thời gian nên hoàn toàn có thể sử dụng để ốp lát các khu vực như sân vườn, sân thượng. Ngoài ra, sử dụng gạch ốp giả gỗ cũng mang đến vẻ đẹp tinh tế cho không gian nhờ phong cách chủ đạo cổ điển nhưng lại pha lẫn nét hiện đại, phóng khoáng vô cùng hài hòa và dễ dàng kết hợp với nhiều thiết kế nội thất khác nhau. Khả năng chống thấm nước cũng là một trong những ưu điểm nổi bật phải kể đến của dòng gạch ốp giả gỗ cao cấp, thích hợp để sử dụng cho phòng bếp, sân vườn hay thậm chí là phòng tắm - nơi thường xuyên tiếp xúc với nước. Bởi vậy, gạch ốp giả cổ tại Showroom Hùng Túy chính là lựa chọn hoàn hảo nếu như quý khách hàng muốn kiến tạo không gian hoặc thiết kế nội thất có thêm chiều sâu và thu hút hơn cả.

Mong rằng với những chia sẻ hữu ích từ bài viết, quý khách hàng có thể hiểu hơn về gạch ốp giả gỗ cao cấp cũng như lựa chọn được sản phẩm ưng ý. Để tham khảo thêm về các mẫu gạch ốp lát cao cấp tại Showroom Hùng Túy, hãy truy cập website https://hungtuy.com.vn/.