2
Kích thước 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 375 x 520 x 39 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm

Bồn tắm Massage Glass - Mawi

Mã sản phẩm: Mawi

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn tắm Duravit - Freestanding LUV - 700434000000000

Mã sản phẩm: Freestanding LUV - 700434000000000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn tắm Glass - Oxford

Mã sản phẩm: Oxford

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn tắm thường CRW - CYS013

Mã sản phẩm: CYS013

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bồn tắm massage CRW - CZI2106

Mã sản phẩm: CZI2106

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bồn tắm massage CRW - CZI2105

Mã sản phẩm: CZI2105

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bòn tắm massage CRW - OCY661A

Mã sản phẩm: OCY661A

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bồn tắm massage Glass Skyfall

Mã sản phẩm: Skyfall

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn tắm massage Glass Nubea

Mã sản phẩm: Nubea

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn tắm Glass - Denver

Mã sản phẩm: Denver

Thương hiệu: Glass - Italy

Cabin xông hơi - massage METIS

Mã sản phẩm: METIS

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn tắm massage GLASS - EDEN 180x80

Mã sản phẩm: EDEN 180x80

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn Tắm Cao Cấp Nhập Khẩu Châu Âu Chính Hãng Tại Hùng Túy

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, stress thì có lẽ khoảnh khắc được ngâm mình thư giãn trong chiếc bồn tắm cùng một chút nhạc sẽ là lúc cảm xúc được thăng hoa hơn bao giờ hết. Bởi vậy, đầu tư một chiếc bồn tắm cao cấp sẽ là một quyết định vô cùng sáng suốt. Hãy cùng showroom Hùng Túy tìm hiểu sản phẩm này trong bài viết dưới đây nhé!

Bồn tắm cao cấp - Không gian thư giãn đẳng cấp thượng lưu
Bồn tắm cao cấp - Không gian thư giãn đẳng cấp thượng lưu

1. Kinh nghiệm lựa chọn bồn tắm phù hợp cho không gian vệ sinh

Kinh nghiệm lựa chọn bồn tắm giúp không gian hiện đại và đẳng cấp hơn
Kinh nghiệm lựa chọn bồn tắm giúp không gian hiện đại và đẳng cấp hơn

Để lựa chọn một chiếc bồn tắm phù hợp với căn phòng tắm của ngôi nhà là điều không hề dễ dàng, bởi vậy dưới đây showroom Hùng Túy sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm chọn bồn tắm để giúp khách hàng tìm kiếm được sản phẩm ưng ý nhất: 

  1. Trước hết để mua được chiếc bồn tắm phù hợp, quý khách hàng cần chú ý đến diện tích của phòng tắm để có thể cân đối kích thước của bồn.
  2. Tiếp theo quý khách hàng cần cân nhắc số người sử dụng để tránh lãng phí khi mua bồn tắm.
  3. Bên cạnh đó, quý khách nên chọn kiểu dáng, màu sắc hài hòa với phòng tắm mà vẫn nổi bật lên sự sang trọng, đẳng cấp vốn có của nó.
  4. Cuối cùng, bồn tắm là thiết bị vệ sinh sử dụng lâu dài nên chất lượng là điều khách hàng cần phải quan tâm nhất rồi mới đến giá cả phù hợp với khả năng tài chính.

2. Tại sao nên chọn bồn tắm cao cấp tại showroom Hùng Túy?

Tại sao nên chọn bồn tắm cao cấp tại showroom Hùng Túy?
Tại sao nên chọn bồn tắm cao cấp tại showroom Hùng Túy?

Bồn tắm cao cấp là sản phẩm nằm trong phân khúc giá trị và đẳng cấp chính vì thế để lựa chọn được loại bồn tắm nhập khẩu chất lượng và giá cả hợp lý, quý khách hàng nên tìm kiếm các cơ sở cung cấp cũng như phân phối uy tín và chính hãng. Hiện tại Showroom Hùng Túy đang là một trong những địa chỉ uy tín trong việc phân phối và cung cấp các sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp được nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới như Tây Ban Nha, Italy,...Với hơn 30 năm kinh nghiệm, quý khách hàng có thể tin tưởng tuyệt đối với các sản phẩm của chúng tôi.

3. Một số mẫu bồn tắm cao cấp tại showroom Hùng Túy bạn nên lựa chọn

3.1. Bồn tắm cao cấp Duravit Frestanding DuraSquare

Sản phẩm đầu tiên đáng để quý khách hàng đầu tư nhất cho không gian phòng tắm của mình là bồn tắm cao cấp Duravit Frestranding Durasquare. Điểm cộng đắt giá cho những chiếc bồn tắm này ở thiết kế đứng độc lập, không có chân đế bởi chúng có thể nằm di động đến mọi vị trí mà không cần phải lắp đặt cồng kềnh. Vì vậy quý khách hàng có thể di chuyển tùy thích bồn tắm cao cấp Duravit Frestanding đến bất cứ khu vực nào trong ngôi nhà, từ phòng tắm ra ban công cho đến sân vườn.  

Bồn tắm cao cấp Duravit Frestanding Durasquare
Bồn tắm cao cấp Duravit Frestanding Durasquare

Để tạo nên khả năng chống thấm, chống ố, dễ làm sạch, tăng tính thẩm mỹ và vẫn đảm bảo an toàn cho quý khách hàng khi trải nghiệm sản phẩm, nhà sản xuất đã sử dụng một loại đá cao cấp DuraSolid khi thiết kế bồn tắm cao cấp Duravit. Sở hữu kiểu dáng lạ mắt, bo góc tinh tế, không còn nhàm chán với những thiết kế vuông vức, cứng cáp cùng chiếc yếm cồng kềnh, đây chính là ưu điểm của bồn tắm Duravit Frestanding mà chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Ngoài ra, với màu trắng trang nhã của đá nhân tạo, quý khách hàng hoàn toàn có thể phối với nhiều phong cách thiết kế khác nhau nhằm đa dạng tối đa không gian sống theo sở thích của mình.

3.2. Bồn tắm cao cấp massage Glass - Lis 180 x 100

Bồn tắm massage Glass - Lis 180 x 100 chắc chắn sẽ là sản phẩm tiếp theo mà quý khách hàng không thể bỏ lỡ. Là bồn tắm nhập khẩu từ thương hiệu bồn tắm hàng đầu Italy - thương hiệu Glass, sản phẩm này hứa hẹn đem đến những khoảnh khắc thư giãn có 1 không 2 cho quý khách hàng. 

Bồn tắm cao cấp massage Glass - Lis 180 x 100
Bồn tắm cao cấp massage Glass - Lis 180 x 100

Khác với những bồn tắm thông thường, bồn tắm cao cấp massage Glass - Lis 180 x 100 ưu việt hơn trong thiết kế khi được lắp đặt thêm bảng điều khiển gắn thành bồn đi kèm 16 đầu sục khí và 8 đầu phun massage cùng hệ thống vòi sen có chế độ tùy chỉnh nóng lạnh theo bồn với điện áp 220V. Bởi vậy quý khách hàng có thể tận hưởng những giây phút thư giãn, ngâm mình trong chiếc bồn tắm và quên hết mọi bộn bề trong cuộc sống. Đặc biệt, bồn tắm cao cấp Glass - 180 x 100 được làm từ chất liệu nhựa Acrylic - loại nhựa có khả năng đàn hồi tốt, độ bền cao, độ bóng sâu giúp bồn tắm luôn sáng đẹp và bền màu tạo nên vẻ đẹp sang trọng cho không gian riêng tư của quý khách hàng.

3.3. Cabin xông hơi - massage Glass - Pasodoble

Sản phẩm cuối cùng showroom Hùng Túy muốn giới thiệu đến quý khách hàng vẫn là bồn tắm nhập khẩu từ thương hiệu Glass nhưng được tối ưu thêm về thiết kế cũng như công năng vượt trội đó là Cabin xông hơi - massage Glass - Pasodoble. Điểm nổi bật làm nên thương hiệu của bồn tắm xông hơi là ở thiết kế vách kính cường lực dày 8mm trong suốt đi kèm hệ thống xông hơi 2,7KW cùng 6 đầu phun massage toàn thân, 1 thác nước, bát sen trần có kích thước 38 x 38 cm và 1 bát sen tay tạo thành một không gian khép kín.

Cabin xông hơi - massage Glass - Pasodoble
Cabin xông hơi - massage Glass - Pasodoble

Hơn nữa bồn tắm xông hơi massage Glass - Pasodoble còn lắp đặt hệ thống đèn led, hệ thống kết nối âm thanh Bluetooth với điện áp 220V đem đến một không gian thư giãn sống động từ âm thanh đến ánh sáng. Ngoài ra phần đế của bồn tắm cao cấp được làm bằng chất liệu Acrylic có độ đàn hồi cao, chống bám bẩn, chống trơn trượt và dễ dàng làm sạch. Đặc biệt, với thiết kế tính năng xông hơi cho bồn tắm massage Glass - Pasodoble, quý hàng không chỉ được thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi mà tính năng này còn có tác dụng đáng kể trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Hứa hẹn đây sẽ là sản phẩm bồn tắm mang lại không gian thư giãn đẳng cấp thượng lưu cho quý khách hàng.

4. Lời kết

Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với quý khách hàng. Nếu có bất cứ câu hỏi hay cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm bồn tắm cao cấp thì quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Website showroom Hùng Túy: https://hungtuy.com.vn/ để nhận được những phản hồi nhanh chóng và có thêm nhiều lựa chọn hơn cho không gian của quý khách nhé!