Ly uống cocktails 365ml - Lismore 1058185

Mã sản phẩm: Lismore 1058185

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Ly uống rượu champagne 220ml Waterford - Lismore 1058183

Mã sản phẩm: Lismore 1058183

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Ly uống nước/soda 450ml Waterford - Elegance 40034466

Mã sản phẩm: Elegance 40034466

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Bình đựng rượu vang 42cm - Elegance 40018207

Mã sản phẩm: Elegance 40018207

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Bình đựng rượu vang 42cm Waterford - Elegance 40018208

Mã sản phẩm: Elegance 40018208

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Bình đựng rượu vang Waterford 27cm - Elegance 40001120

Mã sản phẩm: Elegance 40001120

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Bình đựng rượu mạnh/Rượu vang Waterford 26cm - Lismore - 40026625

Mã sản phẩm: 40026625

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Set uống rượu vodka 11cm (7 món) - Lismore - 156508

Mã sản phẩm: Lismore - 156508

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Âu đựng kẹo Waterford 20cm - Lismore - 1050187

Mã sản phẩm: 1050187

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Âu đựng kẹo Waterford 20cm - Araglin - 40035129

Mã sản phẩm: 40035129

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Âu đựng kẹo Waterford 23cm - Marquis Lacey - 40032080

Mã sản phẩm: 40032080

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Âu đựng kẹo Waterford 23cm - Marquis Markham - 40006088

Mã sản phẩm: 40006088

Thương hiệu: Waterford - Ai-len (Ireland)

Đồ trang trí, đồ đồng trang trí, khóa cửa, đồng hồ Châu Âu đều được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại Showroom Hùng Túy