Thiết bị phòng tắm

2
Kích thước 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 375 x 520 x 39 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm

Đĩa xà phòng Hansgrohe - 41746007

Mã sản phẩm: 41746007

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Nắp rửa điện tử Duravit - 613200012000300

Mã sản phẩm: 613200012000300

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Mặt ấn xả két nước âm tường Duravit -WD50080310000

Mã sản phẩm: WD50080310000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Mặt ấn xả két nước âm tường Duravit - WD50080110000

Mã sản phẩm: WD50080110000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bộ bồn cầu treo tường, nắp điện tử Duravit - Starck F

Mã sản phẩm: Starck F

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Cần trượt Hansgrohe 26532400

Mã sản phẩm: 26532400

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Sen cây Hansgrohe - 16572990

Mã sản phẩm: 16572990

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Sen cây Hansgrohe - 26276670

Mã sản phẩm: 26276670

Thương hiệu: Hansgrohe - CHLB Đức

Đĩa xà phòng DAELIM - DL-A5204

Mã sản phẩm: DL-A5204

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Cốc đánh răng DAELIM - DL-A5203

Mã sản phẩm: DL-A5203

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Vắt khăn DAELIM - DL-A5202

Mã sản phẩm: DL-A5202

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Lô giấy DAELIM - DL-A5201

Mã sản phẩm: DL-A5201

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Thiết Bị Vệ Sinh Thông Minh Cao Cấp Nhập Khẩu Châu Âu Chính Hãng

Cuộc sống hiện đại mang đến cho mọi người nhiều lựa chọn hơn về thiết bị nội thất, đặc biệt là thiết bị vệ sinh cao cấp. Nếu như quý khách hàng đang tìm kiếm thiết bị vệ sinh cho ngôi nhà của mình thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé.

1. Vì sao thiết bị vệ sinh thông minh cao cấp được ưa chuộng?

Thiết bị vệ sinh cao cấp là sản phẩm mang lại chất lượng, tuổi thọ cũng như hiệu quả sử dụng cao và đảm bảo yếu tố vệ sinh nên được phần lớn khách hàng Việt Nam ưu tiên lựa chọn. Trong các công trình xây dựng mới hiện nay cũng như trong các hộ gia đình, hệ thống thiết bị nhà vệ sinh cao cấp luôn được ưu tiên lựa chọn. Nhiều khách hàng lựa chọn các thiết bị vệ sinh có mức giá rẻ hoặc sản phẩm có xuất xứ không rõ nguồn gốc với quan niệm thiết bị vệ sinh thì không cần thiết phải là hàng cao cấp. Tuy nhiên thực tế sử dụng lại khiến phần lớn họ thay đổi quan niệm.

Nếu sử dụng các sản phẩm thiết bị vệ sinh kém chất lượng thì sau một thời gian ngắn các sản phẩm sẽ nhanh chóng xuống cấp, xuất hiện các hiện tượng gỉ sét, bám váng cặn đen, vàng dễ gây mất thẩm mỹ và tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt trong môi trường nhà vệ sinh là nơi thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây hại. Đây cũng chính là lý do tại sao các thiết bị nhà vệ sinh cao cấp càng được chú trọng hơn cả.

Như vậy, so với việc bỏ ra chi phí thấp cho các thiết bị vệ sinh kém chất lượng dễ gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dùng thì việc đầu tư sử dụng các sản phẩm vệ sinh cao cấp sẽ mang lại chất lượng và trải nghiệm tốt hơn hẳn. Người dùng chỉ cần bỏ ra một khoản phí nhất định nhưng đổi lại sẽ nhận được thiết bị đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh và có tuổi thọ cao hơn rất nhiều. Các thiết bị vệ sinh thông minh nhập khẩu hay nội địa cao cấp hiện nay đều được đảm bảo từ nguồn nguyên liệu đầu vào và sản xuất dưới công nghệ hiện đại nên không tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng cũng như tác động xấu đến môi trường.

Không chỉ vậy, các thiết bị nhà vệ sinh cao cấp mang tính hiện đại, sang trọng cũng góp phần làm nên sự đẳng cấp cho chủ nhân của căn nhà. Bởi vậy mà ngày càng nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm này trong thiết kế nội thất phòng tắm cao cấp,nội thất nhà ở, văn phòng,...

2. Tại sao nên chọn mua thiết bị vệ sinh cao cấp tại Hùng Túy?

Với 30 năm hình thành và phát triển, showroom Hùng Túy đã khẳng định được đẳng cấp cũng như vị trí dẫn đầu của mình trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, đồ gỗ nội thất, tủ lạnh, khóa cửa, đèn trang trí,... từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. 

Đến với showroom Hùng Túy, quý khách hàng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu về nội thất hoàn thiện cho tất cả các phòng chức năng của ngôi nhà của mình cũng như trang trí văn phòng, công sở. Các sản phẩm được cung cấp bởi showroom Hùng Túy luôn dẫn đầu về chất lượng, xu hướng đón đầu cùng chế độ bảo hành chính hãng tận tâm. Giờ đây, việc hoàn thiện nội thất phòng tắm cao cấp trong gia đình trở nên dễ dàng hơn với đội ngũ nhân viên tư vấn và chuyên gia nội thất tại showroom Hùng Túy, đảm bảo mang đến cho bạn và gia đình không gian sống đẳng cấp và hoàn hảo nhất.

3. Các sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp tại Showroom Hùng Túy

3.1. Chậu rửa

Các sản phẩm chậu rửa tại showroom Hùng Túy đều nổi bật với thiết kế hiện đại, tối giản nhưng không kém phần sang trọng, hấp dẫn. Tất cả đều được nhập khẩu chính hãng từ Châu  u bởi những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu. Không chỉ vậy, quý khách hàng có thể tự do lựa chọn những mẫu chậu rửa theo ý thích và nhu cầu sử dụng nhờ sự đa dạng về mẫu mã như chậu dương bàn, chậu dương vành, chậu bán âm, chậu âm bàn, chậu treo tường, chậu đặt sàn. 

3.2. Bồn cầu

Dòng sản phẩm bồn cầu được cung cấp bởi Hùng Túy đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và phân loại, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được thiết bị nhà vệ sinh phù hợp với nhu cầu. Tại đây, quý khách hàng có thể tham khảo các sản phẩm bồn cầu điện tử, bồn cầu một khối, nắp rửa điện tử,... đến từ các thương hiệu lớn trên thế giới như Duravit (Đức), Daelim (Hàn Quốc). 

3.3. Bộ sen tắm

Các sản phẩm thuộc bộ sen tắm như sen âm tường, sen cây, sen tắm đều được nhập khẩu chính hãng từ Châu  u. Với thiết kế hiện đại, tối giản và chất liệu cao cấp, bền bỉ với thời gian, chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho ngôi nhà của quý khách hàng.

4. Lời kết

Như vậy, với những thông tin hữu ích từ bài viết, hy vọng quý gia chủ sẽ có thêm những kinh nghiệm để lựa chọn được thiết bị vệ sinh thông minh cao cấp cho không gian sống của mình thêm sang trọng và hiện đại. Đừng quên ghé thăm website https://hungtuy.com.vn để tham khảo ngay những sản phẩm uy tín và chất lượng nhất.