2
Kích thước 3000 x 1500 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 1150 x 585 / 115 x 115 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 1150 x 585 / 115 x 115 / 27 x 27 / 27 x 585 / 291 x 291 mm 600 x 600 / 1200 x 1200 /150 x 600 / 150 x 150 / 394 x 394 mm 195 x 585 mm 585 x 585 / 585 x 1172 mm 585 x 585 / 144 x 585 / 144 x 144 / 585 x 1172 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 115 x 585 / 115 x 115 mm 585 x 585 / 585 x 1172 / 1172 x 1172 / 585 x 1172 / 115 x 585 / 115 x 115 mm 1180 x 1180 / 789 x 1580 / 394 x 1580 mm 265 x 1800 / 800 x 800 mm 600 x 1200 / 800 x 1800 mm 600 x 600 mm / 600 x 1200 mm 50 x 500 mm 50 x 600 mm 70 x 750 mm 80 x 450 mm 80 x 250 mm 100 x 600 mm 100 x 600 / 300 x 600 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 100 x 600 / 300 x 600 / 450 x 900 mm 100 x 100 mm 155 x 1000 mm 147 x 600 mm 146 x 593 mm 144 x 893 mm 150 x 1180 mm 158 x 316 mm 158 x 158 mm 150 x 250 mm 150 x 600 mm 150 x 900 mm 196 x 1200 mm 200 x 1200 mm 200 x 750 mm 200 x 200 mm 200 x 400 mm 200 x 600 mm 200 x 500 mm 200 x 300 mm 200 x 1140 mm 200 x 250 mm 204 x 408 mm 204 x 204 mm 218 x 904 mm 222 x 924 mm 225 x 900 mm 225 x 675 mm 250 x 750 mm 250 x 250 mm 250 x 750 mm 250 x 800 mm 250 x 700 mm 250 x 500 mm 250 x 600 mm 260 x 605 mm 29.75 x 89.46 cm 290 x 1000 mm 295 x 100 mm 295 x 900 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 900 mm 300 x 600 mm 316 x 900 mm 315 x 1000 mm 310 x 560 mm 315 x 630 mm 315 x 315 mm 319 x 457 mm 316 x 316 mm 320 x 962 mm 320 x 962 mm 325 x 977 mm 325 x 325 mm 325 x 600 mm 330 x 330 mm 333 x 1000 mm 333 x 333 mm 330 x 1000 mm 375 x 750 mm 400 x 1200 mm 400 x 1200 x 20 mm 400 x 800 x 20 mm 400 x 600 mm 410 x 410 mm 42.5 x 119.2 cm 44.63 x 119.3 cm 440 x 660 mm 440 x 440 mm 447 x 447 mm 450 x 1200 mm 450 x 900 / 600 x 1200 / 800 x 800 / 800 x 1600 mm 450 x 450 mm 450 x 900 mm 455 x 900 mm 500 x 500 mm 590 x 1190 mm 59.55 x 59.55 cm 590 x 590 mm 594 x 1190 mm 59.55 x 119.3 cm 590 x 1180 mm 593 x 1193 mm 600 x 600 mm 600 x 1200 mm 600 x 1200 / 800 x 800 / 800 x 1600 mm 600 x 1200 / 800 x 800 / 1200 x 2600 / 1600 x 3200 mm 600 x 1200 / 800 x 1600 / 1200 x 1200 / 1200 x 2600 mm 600 x 600 / 600 x 1200 / 800 x 1600 mm 600 x 600 x 20 mm / 800 x 800 x 20 mm 600 x 12000 x 20 mm 600 x 600 x 20 mm 610 x 610 mm 630 x 1460 mm 630 x 630 mm 750 x 1500 mm 750 x 1500 / 1500 x 3000 mm 750 x 750 mm 800 x 800 mm 800 x 800 / 1200 x 2600 mm 800 x 1600 mm 89.46 x 89.46 cm 896 x 896 mm 900 x 900 mm 980 x 980 mm 1000 x 3000 mm 1000 x 1000 mm 1191 x 1191 mm 1200 x 1200 mm 1200 x 2400 mm 1260 x 1260 mm 1460 x 593 mm 178.92 x 178.92 cm 1920 x 1193 mm Φ200 x C50 mm Φ130 x C65 mm 600 x 600 / 600 x 1200 / 1200 x 2600 mm 600 x 1200 / 800 x 1600 mm 304 x 610 / 610 x 610 mm 304 x 610 mm 315 x 1000 mm​​​​​​​ 425 x 1192 / 600 x 600 mm 300 x 600 / 600 x 600 mm 400 x 1200 / 600 x 600 mm 300 x 900 / 600 x 600 mm 800 x 1800 mm 600 x 600 / 600 x 1200 mm 450 x 1180 mm 450 x 1180 mm / 900 x 900 mm 750 x 750 / 750 x 1500 mm 600 x 600 / 750 x 1500 / 1500 x 3000 mm 750 x 1500 / 1000 x 3000 / 1500 x 3000 mm 200 x 200 / 200 x 400 mm 585 x 585 585 x 585 mm 394 x 394 mm 1180 x 1180 mm 600x600 mm 600x1200 mm 600x1200 mm 600 x 1200/ 800 x 1600 mm 1200 x 2600 mm 89,46 x 86,46 cm 600 x 600 mm/ 1200 x 1200 mm 600 x 1200 mm/ 1200 x 2600 mm 300 x 900/ 600x600/ 750x750 mm 300x900 mm/ 600x 600 mm/ 400x1200 mm 195 x 1200 mm 390 x 900 / 450 x 900 mm 594 x 1190/ 315 x 1000 mm 220 x 850 mm 300 x 900 mm/ 100 x 900 mm 300 x 900 / 500 x 500 mm 980 x 980 / 630 x 1460 mm 316 x 316 / 67 x 67 mm 800 x 800/ 800 x 1600 mm 200 x 200/ 200 x 400/ 610 x 610/ 304 x 610 600 x 1200/ 1200 x 2400 mm 60 x 1200 mm / 590 x 1190 mm 330 x 330/ 165 x 330/ 165 x 165 mm 780 x 780 mm/ 100 x 100 mm/ 100 x 780 mm 293 x 293 mm 800 x 800 / 600 x 1200 mm 600 x 1200 mm/ 300x900 mm/ 600x 600 mm/ 400x1200 mm 300x600 mm 583 x 583 mm 425 X 1192/ 600 X 600mm 800x1600 mm 400 x 400/ 200 x 400/ 200 x 200 mm 600 x 1200 mm/ 800 x 1800 mm 600 x 600 mm/ 600 x 1200 mm 630x1460 mm 100 x 900 mm 400 x 400 mm 165 x 330 mm 165 x 165 mm 67 x 67 mm 316 x 316 mm 780 x 780 mm 100 x 780 mm 100 x 800 mm 789 x 789 mm 1180 x 1180 mm/ 789 x 1580 mm/ 394 x 1580 mm 590 x 1190 mm/ 600 x 1200 mm 789 x 789 mm/ 789 x 1580 mm/ 1180 x 1180 mm 789 x 789 mm/ 789 x 1580 mm/ 1180 x 1180 mm/ 394 x 1580 mm 115 x 115 mm 1172 x 1172 mm 585 x 1172 mm/ 1172 x 1172 mm 115 x 585 mm 195 x 585 mm/ 585 x 585 mm 291 x 291 mm 27 x 585 mm 27 x 27 mm/ 115 x 115 mm 200 x 200 mm/ 200 x 400 mm/ 610 x 610 mm 425 x 1192 mm 450 x 900 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 300 x 600 / 450 x 900 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 450 x 900/ 600 x 600 mm 115 x 1000 mm 40 x 120 mm 120 x 240 mm 793 x 1793/ 1193 x 1193 mm 1193 x 1193 mm 600 x 1200/900 x 900 mm 200 x 200/200 x 404 mm 100 x 900/ 300 x 900 mm 200 x 200/ 200 x 400 mm 300 x 600/ 600 x 600 mm 800 x 800/ 600 x 1200 mm 1200 x 1200 mm/ 800 x 800 mm/ 600 x 1200 mm 800 x 1600/ 60 x 120 mm 20 x 1200 mm 89,46 x 89,46 mm 600 x 600/ 800 x 800 mm 600 x 600/750 x 750 mm 400 x 1200/ 600 x 600 mm 195 x 370 mm 600 x 600 mm/ 450 x 900 mm 447 x 447 mm, 80 x 80 mm 600 x 1200/ 800 x 1600/ 1200 x 1200 mm 600 x 1200/ 1200 x 1200 mm 307 x 307 mm 33 x 33 mm 205 x 615 mm 159 x 900 mm 98 x 593 mm 145 x 1200 mm 1190 x 1190 mm (59 x 119) ± 1cm (119 x 119) ± 1cm 333.3 x 333.3 mm 33 x 33 cm

Gạch vân đá tự nhiên - Nuances Ivory MT

Mã sản phẩm: Nuances Ivory MT

Thương hiệu: STN - Tây Ban Nha

Gạch vân đá tự nhiên - Palco White

Mã sản phẩm: Palco White

Thương hiệu: Argenta - Tây Ban Nha

Gạch vân đá tự nhiên - Reef Honed

Mã sản phẩm: Reef Honed

Thương hiệu: Panaria - Italy

Gạch vân đá tự nhiên - Coast Honed

Mã sản phẩm: Coast Honed

Thương hiệu: Panaria - Italy

Gạch vân đá tự nhiên - Earth Honed

Mã sản phẩm: Earth Honed

Thương hiệu: Panaria - Italy

Gạch vân đá tự nhiên - Pack Honed

Mã sản phẩm: Pack Honed

Thương hiệu: Panaria - Italy

Gạch vân đá tự nhiên Jatoba Brown Lappato

Mã sản phẩm: Jatoba Brown Lappato

Thương hiệu: Fiandre - Italy

Gạch vân đá tự nhiên Core Sahara

Mã sản phẩm: Core Sahara

Thương hiệu: Oasis - Ấn Độ

Gạch vân đá tự nhiên Core Nero

Mã sản phẩm: Core Nero

Thương hiệu: Oasis - Ấn Độ

Gạch vân đá tự nhiên Quarry Bianco

Mã sản phẩm: Quarry Bianco

Thương hiệu: Oasis - Ấn Độ

Gạch vân đá tự nhiên Quarry Gris

Mã sản phẩm: Quarry Gris

Thương hiệu: Oasis - Ấn Độ

Gạch vân đá tự nhiên Quarry Coal

Mã sản phẩm: Quarry Coal

Thương hiệu: Oasis - Ấn Độ

Gạch Ốp Lát Nền Vân Đá Cao Cấp Nhập Khẩu Châu Âu

Gạch vân đá hiện đang là một trong những xu hướng thiết kế nội thất được nhiều gia chủ yêu thích và lựa chọn. Với cảm hứng phần lớn từ thiên nhiên cũng như những ưu điểm vượt trội của mình, đây sẽ là điểm nhấn cực kỳ thu hút đối với mọi không gian nội thất.

1. Tại sao nên chọn gạch vân đá cao cấp?

Gạch lát nền vân đá ngay từ khi ra mắt trên thị trường đến nay đã trở thành một trong những sản phẩm nội thất được người tiêu dùng Việt Nam cực kỳ yêu thích và đánh giá cao. Sở hữu nét đẹp tự nhiên với màu sắc nhẹ nhàng, bắt mắt, gạch vân đá được sử dụng trong thiết kế nội thất với độ linh hoạt cao khi phù hợp với nhiều không gian khác nhau như nhà ở, công sở, biệt thự cao cấp,... Tại Showroom Hùng Túy, quý khách hàng có thể tham khảo các mẫu gạch lát nền vân đá, gạch ốp tường giả đá đến từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, đặc biệt là gạch vân đá Italy - sản phẩm gạch ốp lát đảm bảo đạt tiêu chuẩn Châu Âu được nhiều khách hàng lựa chọn.

Các sản phẩm gạch vân đá nhập khẩu cao cấp đều phải trải qua quá trình kiểm định chặt chẽ và nghiêm ngặt trước khi xuất khẩu ra thị trường. Bởi vậy, sản phẩm khi đưa vào sử dụng và thi công trong thiết kế sẽ được đảm bảo tối đa về độ an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng cũng như thân thiện với môi trường. Tất cả các sản phẩm gạch ốp giả đá hay gạch lát nền vân đá đều lấy ý tưởng gốc từ đá tự nhiên, trải qua quá trình thiết kế và công nghệ sản xuất hiện đại giúp cho sản phẩm có bề mặt chân thực tương tự như đá tự nhiên, đảm bảo tính thẩm mỹ khi ứng dụng vào các không gian khác nhau.

Được sản xuất dưới dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất, các sản phẩm gạch vân đá cao cấp sở hữu những ưu điểm vượt trội như độ thấm nước gần như là tuyệt đối, khả năng chịu lực tốt cũng như nguyên vật liệu cao cấp nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa để vệ sinh bề mặt. Ngoài ra, gạch lát vân đá cũng có độ bền cao, thiết kế sắc nét, chống trầy xước tốt và bền màu theo thời gian nên rất thích hợp để sử dụng ốp tường hoặc lát nền.

2. Giới thiệu một số mẫu gạch vân đá cao cấp tại Hùng Túy

#1. Gạch vân đá Marble 

Gạch vân đá marble hay còn được gọi với cái tên gạch giả đá cẩm thạch giữ nguyên được bản chất và kết cấu chắc chắn của đá tự nhiên. Không chỉ vậy, sản phẩm còn ghi điểm tuyệt đối với khách hàng nhờ độ bền bỉ với thời gian cũng như tính thẩm mỹ cao khi ứng dụng trong không gian nhà ở. 

#2. Gạch vân đá tự nhiên

Sản phẩm gạch vân đá tự nhiên tại Showroom Hùng Túy được nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Alpha Tiles - Malaysia, Argenta - Tây Ban Nha, APE - Tây Ban Nha,... với đầy đủ màu sắc và nét đẹp tự nhiên vô cùng tinh xảo, quyến rũ sẽ là lựa chọn vô cùng thích hợp cho không gian sống của mọi gia đình.

Mong rằng với những thông tin hữu ích từ bài viết, quý khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa được sản phẩm gạch vân đá cao cấp ưng ý tại Showroom Hùng Túy. Để tham khảo chi tiết về thông tin sản phẩm, hãy truy cập website https://hungtuy.com.vn.