2
Kích thước 3000 x 1500 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 1150 x 585 / 115 x 115 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 1150 x 585 / 115 x 115 / 27 x 27 / 27 x 585 / 291 x 291 mm 600 x 600 / 1200 x 1200 /150 x 600 / 150 x 150 / 394 x 394 mm 195 x 585 mm 585 x 585 / 585 x 1172 mm 585 x 585 / 144 x 585 / 144 x 144 / 585 x 1172 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 115 x 585 / 115 x 115 mm 585 x 585 / 585 x 1172 / 1172 x 1172 / 585 x 1172 / 115 x 585 / 115 x 115 mm 1180 x 1180 / 789 x 1580 / 394 x 1580 mm 265 x 1800 / 800 x 800 mm 600 x 1200 / 800 x 1800 mm 600 x 600 mm / 600 x 1200 mm 50 x 500 mm 50 x 600 mm 70 x 750 mm 80 x 450 mm 80 x 250 mm 100 x 600 mm 100 x 600 / 300 x 600 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 100 x 600 / 300 x 600 / 450 x 900 mm 100 x 100 mm 155 x 1000 mm 147 x 600 mm 146 x 593 mm 144 x 893 mm 150 x 1180 mm 158 x 316 mm 158 x 158 mm 150 x 250 mm 150 x 600 mm 150 x 900 mm 196 x 1200 mm 200 x 1200 mm 200 x 750 mm 200 x 200 mm 200 x 400 mm 200 x 600 mm 200 x 500 mm 200 x 300 mm 200 x 1140 mm 200 x 250 mm 204 x 408 mm 204 x 204 mm 218 x 904 mm 222 x 924 mm 225 x 900 mm 225 x 675 mm 250 x 750 mm 250 x 250 mm 250 x 750 mm 250 x 800 mm 250 x 700 mm 250 x 500 mm 250 x 600 mm 260 x 605 mm 29.75 x 89.46 cm 290 x 1000 mm 295 x 100 mm 295 x 900 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 900 mm 300 x 600 mm 316 x 900 mm 315 x 1000 mm 310 x 560 mm 315 x 630 mm 315 x 315 mm 319 x 457 mm 316 x 316 mm 320 x 962 mm 320 x 962 mm 325 x 977 mm 325 x 325 mm 325 x 600 mm 330 x 330 mm 333 x 1000 mm 333 x 333 mm 330 x 1000 mm 375 x 750 mm 400 x 1200 mm 400 x 1200 x 20 mm 400 x 800 x 20 mm 400 x 600 mm 410 x 410 mm 42.5 x 119.2 cm 44.63 x 119.3 cm 440 x 660 mm 440 x 440 mm 447 x 447 mm 450 x 1200 mm 450 x 900 / 600 x 1200 / 800 x 800 / 800 x 1600 mm 450 x 450 mm 450 x 900 mm 455 x 900 mm 500 x 500 mm 590 x 1190 mm 59.55 x 59.55 cm 590 x 590 mm 594 x 1190 mm 59.55 x 119.3 cm 590 x 1180 mm 593 x 1193 mm 600 x 600 mm 600 x 1200 mm 600 x 1200 / 800 x 800 / 800 x 1600 mm 600 x 1200 / 800 x 800 / 1200 x 2600 / 1600 x 3200 mm 600 x 1200 / 800 x 1600 / 1200 x 1200 / 1200 x 2600 mm 600 x 600 / 600 x 1200 / 800 x 1600 mm 600 x 600 x 20 mm / 800 x 800 x 20 mm 600 x 12000 x 20 mm 600 x 600 x 20 mm 610 x 610 mm 630 x 1460 mm 630 x 630 mm 750 x 1500 mm 750 x 1500 / 1500 x 3000 mm 750 x 750 mm 800 x 800 mm 800 x 800 / 1200 x 2600 mm 800 x 1600 mm 89.46 x 89.46 cm 896 x 896 mm 900 x 900 mm 980 x 980 mm 1000 x 3000 mm 1000 x 1000 mm 1191 x 1191 mm 1200 x 1200 mm 1200 x 2400 mm 1260 x 1260 mm 1460 x 593 mm 178.92 x 178.92 cm 1920 x 1193 mm Φ200 x C50 mm Φ130 x C65 mm 600 x 600 / 600 x 1200 / 1200 x 2600 mm 600 x 1200 / 800 x 1600 mm 304 x 610 / 610 x 610 mm 304 x 610 mm 315 x 1000 mm​​​​​​​ 425 x 1192 / 600 x 600 mm 300 x 600 / 600 x 600 mm 400 x 1200 / 600 x 600 mm 300 x 900 / 600 x 600 mm 800 x 1800 mm 600 x 600 / 600 x 1200 mm 450 x 1180 mm 450 x 1180 mm / 900 x 900 mm 750 x 750 / 750 x 1500 mm 600 x 600 / 750 x 1500 / 1500 x 3000 mm 750 x 1500 / 1000 x 3000 / 1500 x 3000 mm 200 x 200 / 200 x 400 mm 585 x 585 585 x 585 mm 394 x 394 mm 1180 x 1180 mm 600x600 mm 600x1200 mm 600x1200 mm 600 x 1200/ 800 x 1600 mm 1200 x 2600 mm 89,46 x 86,46 cm 600 x 600 mm/ 1200 x 1200 mm 600 x 1200 mm/ 1200 x 2600 mm 300 x 900/ 600x600/ 750x750 mm 300x900 mm/ 600x 600 mm/ 400x1200 mm 195 x 1200 mm 390 x 900 / 450 x 900 mm 594 x 1190/ 315 x 1000 mm 220 x 850 mm 300 x 900 mm/ 100 x 900 mm 300 x 900 / 500 x 500 mm 980 x 980 / 630 x 1460 mm 316 x 316 / 67 x 67 mm 800 x 800/ 800 x 1600 mm 200 x 200/ 200 x 400/ 610 x 610/ 304 x 610 600 x 1200/ 1200 x 2400 mm 60 x 1200 mm / 590 x 1190 mm 330 x 330/ 165 x 330/ 165 x 165 mm 780 x 780 mm/ 100 x 100 mm/ 100 x 780 mm 293 x 293 mm 800 x 800 / 600 x 1200 mm 600 x 1200 mm/ 300x900 mm/ 600x 600 mm/ 400x1200 mm 300x600 mm 583 x 583 mm 425 X 1192/ 600 X 600mm 800x1600 mm 400 x 400/ 200 x 400/ 200 x 200 mm 600 x 1200 mm/ 800 x 1800 mm 600 x 600 mm/ 600 x 1200 mm 630x1460 mm 100 x 900 mm 400 x 400 mm 165 x 330 mm 165 x 165 mm 67 x 67 mm 316 x 316 mm 780 x 780 mm 100 x 780 mm 100 x 800 mm 789 x 789 mm 1180 x 1180 mm/ 789 x 1580 mm/ 394 x 1580 mm 590 x 1190 mm/ 600 x 1200 mm 789 x 789 mm/ 789 x 1580 mm/ 1180 x 1180 mm 789 x 789 mm/ 789 x 1580 mm/ 1180 x 1180 mm/ 394 x 1580 mm 115 x 115 mm 1172 x 1172 mm 585 x 1172 mm/ 1172 x 1172 mm 115 x 585 mm 195 x 585 mm/ 585 x 585 mm 291 x 291 mm 27 x 585 mm 27 x 27 mm/ 115 x 115 mm 200 x 200 mm/ 200 x 400 mm/ 610 x 610 mm 425 x 1192 mm 450 x 900 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 300 x 600 / 450 x 900 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 450 x 900/ 600 x 600 mm 115 x 1000 mm 40 x 120 mm 120 x 240 mm 793 x 1793/ 1193 x 1193 mm 1193 x 1193 mm 600 x 1200/900 x 900 mm 200 x 200/200 x 404 mm 100 x 900/ 300 x 900 mm 200 x 200/ 200 x 400 mm 300 x 600/ 600 x 600 mm 800 x 800/ 600 x 1200 mm 1200 x 1200 mm/ 800 x 800 mm/ 600 x 1200 mm 800 x 1600/ 60 x 120 mm 20 x 1200 mm 89,46 x 89,46 mm 600 x 600/ 800 x 800 mm 600 x 600/750 x 750 mm 400 x 1200/ 600 x 600 mm 195 x 370 mm 600 x 600 mm/ 450 x 900 mm 447 x 447 mm, 80 x 80 mm 600 x 1200/ 800 x 1600/ 1200 x 1200 mm 600 x 1200/ 1200 x 1200 mm 307 x 307 mm 33 x 33 mm 205 x 615 mm 159 x 900 mm 98 x 593 mm 145 x 1200 mm 1190 x 1190 mm (59 x 119) ± 1cm (119 x 119) ± 1cm 333.3 x 333.3 mm 33 x 33 cm

Gạch vân gỗ Yukon Oak

Mã sản phẩm: Yukon Oak

Thương hiệu: Cifre - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Oxford Nogal

Mã sản phẩm: Oxford Nogal

Thương hiệu: Cifre - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Nobu Walnut

Mã sản phẩm: Nobu Walnut

Thương hiệu: Cifre - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Amberwood Roble

Mã sản phẩm: Amberwood Role

Thương hiệu: Grespania - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Amberwood Olmo

Mã sản phẩm: Amberwood Olmo

Thương hiệu: Grespania - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Amberwood Secouya

Mã sản phẩm: Amberwood Secouya

Thương hiệu: Grespania - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ - Colton Haya

Mã sản phẩm: Colton Haya

Thương hiệu: Alaplana - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ - Lionel Miel MT

Mã sản phẩm: Lionel Miel MT

Thương hiệu: STN - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Bowland Greige

Mã sản phẩm: Bowland Greige

Thương hiệu: Argenta - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Bowland Honey

Mã sản phẩm: Bowland Honey

Thương hiệu: Argenta - Tây Ban Nha

Gạch vân gỗ Angolo Medusa Oro Brown

Mã sản phẩm: Angolo Medusa Oro Brown

Thương hiệu: Versace Ceramic - Italy

Gạch vân gỗ Eterno Patchwork Brown

Mã sản phẩm: Eterno Patchwork Brown

Thương hiệu: Versace Ceramic - Italy

Gạch Ốp Lát Sàn, Tường Giả Vân Gỗ Cao Cấp Nhập Khẩu Chính Hãng

Gạch lát vân gỗ là một trong những xu hướng nội thất được nhiều khách hàng lựa chọn thời gian gần đây nhờ tính thẩm mỹ và tính ứng dụng vô cùng linh hoạt trong nhiều không gian khác nhau. Trong bài viết này, hãy cùng khám phá ngay những mẫu gạch giả gỗ cao cấp đang “làm mưa làm gió” tại Showroom Hùng Túy nhé.

1. Kinh nghiệm lựa chọn gạch giả vân gỗ cao cấp phù hợp với từng không gian

Gạch lát nền giả gỗ cũng tương tự như các loại gạch lát nền khác khi sở hữu nhiều màu sắc, kích thước cũng như thiết kế bề mặt khác nhau mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Bởi vậy, khi tìm kiếm gạch lát nền, gạch ốp tường vân gỗ cho từng phòng chức năng khác nhau trong nhà bạn có thể cân nhắc sản phẩm thích hợp để tạo nên sự hài hòa cho tổng thể không gian.

#1. Kinh nghiệm chọn gạch ốp giả gỗ cho phòng khách

Phòng khách không chỉ là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình mà còn là “bộ mặt” quan trọng đối với gia chủ mỗi khi tiếp đón khách đến chơi nhà. Đây được coi là không gian có tầm ảnh hưởng lớn đến cá tính, phong cách cũng như đẳng cấp của căn nhà. Bởi vậy, gạch men vân gỗ chính là một sự lựa chọn vô cùng tinh tế và khéo léo giúp thể hiện trọn vẹn được sự nhã nhặn, sang trọng, lịch lãm cho không gian này. Với ưu điểm nổi bật là độ bền cao, khả năng hút ẩm thấp, thấm nước thấp, độ chống xước cao, bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết, sản phẩm có đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu giao lưu, vui chơi và sinh hoạt chung của mỗi gia đình tại phòng khách.

Khi lựa chọn gạch lát vân gỗ cao cấp cho không gian phòng khách, nếu như vân gỗ màu xám thì nên kết hợp với đồ nội thất màu sáng như trắng, trắng sữa, be để mang lại sự hài hòa, ấm áp cho không gian. Đối với gạch vân màu cafe thì đồ nội thất nên có màu tương tự để không gian thêm phần sang trọng, đẳng cấp. 

#2. Kinh nghiệm chọn gạch ốp giả gỗ cho phòng bếp

Không gian bếp là nơi thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm, đồ ăn nên rất cần thiết sử dụng các loại gạch ốp lát. Đặc biệt đối với gạch men vân gỗ cao cấp thì việc vệ sinh, tẩy rửa cũng dễ dàng và đơn giản hơn so với các loại giấy dán tường hay sơn tường. Ngoài ra, gạch giả vân gỗ cao cấp còn có khả năng chống trơn trượt tốt và độ bền cao nên rất an toàn cho các thành viên trong gia đình.

#3. Kinh nghiệm chọn gạch ốp giả gỗ cao cấp cho phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi các thành viên trong gia đình dành thời gian nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Bởi vậy đây cũng là không gian được gia chủ chăm chút từng chi tiết để mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất. Với gạch lát nền giả gỗ cao cấp, căn phòng ngủ quen thuộc sẽ trở nên ấm cúng, ngọt ngào hơn mà vẫn giữ trọn vẹn được nét hiện đại và sang trọng theo phong cách Châu Âu.

2. Tại sao nên chọn mua gạch ốp vân gỗ tại Showroom Hùng Túy?

Với 30 năm hình thành và phát triển, Showroom Hùng Túy tự hào là đơn vị dẫn đầu tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối đồ nội thất cao cấp chính hãng. Đến với Showroom Hùng Túy, quý khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm và chiêm ngưỡng các sản phẩm gạch lát nền vân gỗ cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới với đa dạng kiểu dáng, thiết kế cũng như kích thước, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm và trang trí nội thất cho quý khách hàng.

Mong rằng với những thông tin hữu ích từ bài viết, quý khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa được thiết kế cũng như thương hiệu gạch lát nền, gạch ốp tường giả gỗ cao cấp phù hợp với nhu cầu của mình và gia đình. Để tham khảo thông tin chi tiết về sản phẩm, hãy truy cập website https://hungtuy.com.vn ngay hôm nay nhé!