2
Kích thước 3000 x 1500 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 1150 x 585 / 115 x 115 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 1150 x 585 / 115 x 115 / 27 x 27 / 27 x 585 / 291 x 291 mm 600 x 600 / 1200 x 1200 /150 x 600 / 150 x 150 / 394 x 394 mm 195 x 585 mm 585 x 585 / 585 x 1172 mm 585 x 585 / 144 x 585 / 144 x 144 / 585 x 1172 mm 585 x 585 / 1172 x 1172 / 115 x 585 / 115 x 115 mm 585 x 585 / 585 x 1172 / 1172 x 1172 / 585 x 1172 / 115 x 585 / 115 x 115 mm 1180 x 1180 / 789 x 1580 / 394 x 1580 mm 265 x 1800 / 800 x 800 mm 600 x 1200 / 800 x 1800 mm 600 x 600 mm / 600 x 1200 mm 50 x 500 mm 50 x 600 mm 70 x 750 mm 80 x 450 mm 80 x 250 mm 100 x 600 mm 100 x 600 / 300 x 600 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 100 x 600 / 300 x 600 / 450 x 900 mm 100 x 100 mm 155 x 1000 mm 147 x 600 mm 146 x 593 mm 144 x 893 mm 150 x 1180 mm 158 x 316 mm 158 x 158 mm 150 x 250 mm 150 x 600 mm 150 x 900 mm 196 x 1200 mm 200 x 1200 mm 200 x 750 mm 200 x 200 mm 200 x 400 mm 200 x 600 mm 200 x 500 mm 200 x 300 mm 200 x 1140 mm 200 x 250 mm 204 x 408 mm 204 x 204 mm 218 x 904 mm 222 x 924 mm 225 x 900 mm 225 x 675 mm 250 x 750 mm 250 x 250 mm 250 x 750 mm 250 x 800 mm 250 x 700 mm 250 x 500 mm 250 x 600 mm 260 x 605 mm 29.75 x 89.46 cm 290 x 1000 mm 295 x 100 mm 295 x 900 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 900 mm 300 x 600 mm 316 x 900 mm 315 x 1000 mm 310 x 560 mm 315 x 630 mm 315 x 315 mm 319 x 457 mm 316 x 316 mm 320 x 962 mm 320 x 962 mm 325 x 977 mm 325 x 325 mm 325 x 600 mm 330 x 330 mm 333 x 1000 mm 333 x 333 mm 330 x 1000 mm 375 x 750 mm 400 x 1200 mm 400 x 1200 x 20 mm 400 x 800 x 20 mm 400 x 600 mm 410 x 410 mm 42.5 x 119.2 cm 44.63 x 119.3 cm 440 x 660 mm 440 x 440 mm 447 x 447 mm 450 x 1200 mm 450 x 900 / 600 x 1200 / 800 x 800 / 800 x 1600 mm 450 x 450 mm 450 x 900 mm 455 x 900 mm 500 x 500 mm 590 x 1190 mm 59.55 x 59.55 cm 590 x 590 mm 594 x 1190 mm 59.55 x 119.3 cm 590 x 1180 mm 593 x 1193 mm 600 x 600 mm 600 x 1200 mm 600 x 1200 / 800 x 800 / 800 x 1600 mm 600 x 1200 / 800 x 800 / 1200 x 2600 / 1600 x 3200 mm 600 x 1200 / 800 x 1600 / 1200 x 1200 / 1200 x 2600 mm 600 x 600 / 600 x 1200 / 800 x 1600 mm 600 x 600 x 20 mm / 800 x 800 x 20 mm 600 x 12000 x 20 mm 600 x 600 x 20 mm 610 x 610 mm 630 x 1460 mm 630 x 630 mm 750 x 1500 mm 750 x 1500 / 1500 x 3000 mm 750 x 750 mm 800 x 800 mm 800 x 800 / 1200 x 2600 mm 800 x 1600 mm 89.46 x 89.46 cm 896 x 896 mm 900 x 900 mm 980 x 980 mm 1000 x 3000 mm 1000 x 1000 mm 1191 x 1191 mm 1200 x 1200 mm 1200 x 2400 mm 1260 x 1260 mm 1460 x 593 mm 178.92 x 178.92 cm 1920 x 1193 mm Φ200 x C50 mm Φ130 x C65 mm 600 x 600 / 600 x 1200 / 1200 x 2600 mm 600 x 1200 / 800 x 1600 mm 304 x 610 / 610 x 610 mm 304 x 610 mm 315 x 1000 mm​​​​​​​ 425 x 1192 / 600 x 600 mm 300 x 600 / 600 x 600 mm 400 x 1200 / 600 x 600 mm 300 x 900 / 600 x 600 mm 800 x 1800 mm 600 x 600 / 600 x 1200 mm 450 x 1180 mm 450 x 1180 mm / 900 x 900 mm 750 x 750 / 750 x 1500 mm 600 x 600 / 750 x 1500 / 1500 x 3000 mm 750 x 1500 / 1000 x 3000 / 1500 x 3000 mm 200 x 200 / 200 x 400 mm 585 x 585 585 x 585 mm 394 x 394 mm 1180 x 1180 mm 600x600 mm 600x1200 mm 600x1200 mm 600 x 1200/ 800 x 1600 mm 1200 x 2600 mm 89,46 x 86,46 cm 600 x 600 mm/ 1200 x 1200 mm 600 x 1200 mm/ 1200 x 2600 mm 300 x 900/ 600x600/ 750x750 mm 300x900 mm/ 600x 600 mm/ 400x1200 mm 195 x 1200 mm 390 x 900 / 450 x 900 mm 594 x 1190/ 315 x 1000 mm 220 x 850 mm 300 x 900 mm/ 100 x 900 mm 300 x 900 / 500 x 500 mm 980 x 980 / 630 x 1460 mm 316 x 316 / 67 x 67 mm 800 x 800/ 800 x 1600 mm 200 x 200/ 200 x 400/ 610 x 610/ 304 x 610 600 x 1200/ 1200 x 2400 mm 60 x 1200 mm / 590 x 1190 mm 330 x 330/ 165 x 330/ 165 x 165 mm 780 x 780 mm/ 100 x 100 mm/ 100 x 780 mm 293 x 293 mm 800 x 800 / 600 x 1200 mm 600 x 1200 mm/ 300x900 mm/ 600x 600 mm/ 400x1200 mm 300x600 mm 583 x 583 mm 425 X 1192/ 600 X 600mm 800x1600 mm 400 x 400/ 200 x 400/ 200 x 200 mm 600 x 1200 mm/ 800 x 1800 mm 600 x 600 mm/ 600 x 1200 mm 630x1460 mm 100 x 900 mm 400 x 400 mm 165 x 330 mm 165 x 165 mm 67 x 67 mm 316 x 316 mm 780 x 780 mm 100 x 780 mm 100 x 800 mm 789 x 789 mm 1180 x 1180 mm/ 789 x 1580 mm/ 394 x 1580 mm 590 x 1190 mm/ 600 x 1200 mm 789 x 789 mm/ 789 x 1580 mm/ 1180 x 1180 mm 789 x 789 mm/ 789 x 1580 mm/ 1180 x 1180 mm/ 394 x 1580 mm 115 x 115 mm 1172 x 1172 mm 585 x 1172 mm/ 1172 x 1172 mm 115 x 585 mm 195 x 585 mm/ 585 x 585 mm 291 x 291 mm 27 x 585 mm 27 x 27 mm/ 115 x 115 mm 200 x 200 mm/ 200 x 400 mm/ 610 x 610 mm 425 x 1192 mm 450 x 900 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 300 x 600 / 450 x 900 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 450 x 900/ 600 x 600 mm 115 x 1000 mm 40 x 120 mm 120 x 240 mm 793 x 1793/ 1193 x 1193 mm 1193 x 1193 mm 600 x 1200/900 x 900 mm 200 x 200/200 x 404 mm 100 x 900/ 300 x 900 mm 200 x 200/ 200 x 400 mm 300 x 600/ 600 x 600 mm 800 x 800/ 600 x 1200 mm 1200 x 1200 mm/ 800 x 800 mm/ 600 x 1200 mm 800 x 1600/ 60 x 120 mm 20 x 1200 mm 89,46 x 89,46 mm 600 x 600/ 800 x 800 mm 600 x 600/750 x 750 mm 400 x 1200/ 600 x 600 mm 195 x 370 mm 600 x 600 mm/ 450 x 900 mm 447 x 447 mm, 80 x 80 mm 600 x 1200/ 800 x 1600/ 1200 x 1200 mm 600 x 1200/ 1200 x 1200 mm 307 x 307 mm 33 x 33 mm 205 x 615 mm 159 x 900 mm 98 x 593 mm 145 x 1200 mm 1190 x 1190 mm (59 x 119) ± 1cm (119 x 119) ± 1cm 333.3 x 333.3 mm 33 x 33 cm

Gạch vân đá Marble - Dorset Bianco Vein Cut

Mã sản phẩm: Dorset Bianco Vein Cut

Thương hiệu: Italgraniti - Italy

Gạch vân đá marble - Pul. Milden Ivory

Mã sản phẩm: Pul. Milden Ivory

Thương hiệu: STN - Tây Ban Nha

Gạch vân đá marble - Caryn Cream SAT

Mã sản phẩm: Caryn Cream SAT

Thương hiệu: STN - Tây Ban Nha

Gạch vân đá marble - Milden Ivory Sat

Mã sản phẩm: Milden Ivory Sat

Thương hiệu: STN - Tây Ban Nha

Gạch vân đá marble - Venice Beige Natural

Mã sản phẩm: Venice Beige Natural

Thương hiệu: Baldocer - Tây Ban Nha

Gạch vân đá marble - Palatina Blanco

Mã sản phẩm: Palatina Blanco

Thương hiệu: Halcon - Tây Ban Nha

Gạch vân đá marble - Tempo Ash

Mã sản phẩm: Tempo Ash

Thương hiệu: Halcon - Tây Ban Nha

Gạch vân đá marble - Tempo Nature

Mã sản phẩm: Tempo Nature

Thương hiệu: Halcon - Tây Ban Nha

Gạch vân đá Marble - Belvedere Dark Soft

Mã sản phẩm: Belvedere Dark Soft

Thương hiệu: Panaria - Italy

Gạch vân đá Marble - Belvedere Dark Lux

Mã sản phẩm: Belvedere Dark Lux

Thương hiệu: Panaria - Italy

Gạch vân đá Marble - Breccia Warm Lux

Mã sản phẩm: Breccia Warm Lux

Thương hiệu: Panaria - Italy

Gạch vân đá marble - Pulido Blade Grafito

Mã sản phẩm: Pulido Blade Grafito

Thương hiệu: Alaplana - Tây Ban Nha

Gạch vân đá marble: Độc đáo và Tinh tế cho không gian sống

Gạch vân đá marble là một lựa chọn tuyệt vời để mang lại sự sang trọng và sự tinh tế cho không gian sống của bạn. Với khả năng tái tạo vân đá tự nhiên, gạch vân đá marble tạo nên một sự hòa quyện hoàn hảo giữa vẻ đẹp thiên nhiên và phong cách hiện đại.

Gạch vân đá marble không chỉ là một vật liệu xây dựng mà còn là một tuyệt tác nghệ thuật. Với vân đá tự nhiên tinh tế và các mảng màu đa dạng, nó tạo nên sự khác biệt đáng kể so với các loại gạch thông thường. Nhờ vào sự đa dạng về màu sắc và vân đá, gạch vân đá marble có thể phù hợp với nhiều phong cách thiết kế và không gian khác nhau.

Sự tươi sáng và bóng bẩy của gạch vân đá marble không chỉ tạo ra một cảm giác thoáng đãng và rộng lớn, mà còn làm tăng thêm sự sang trọng và giá trị cho căn phòng. Với ánh sáng chiếu xuống, bề mặt gạch vân đá marble tỏa ra ánh sáng phản xạ, tạo ra một hiệu ứng sáng lấp lánh rực rỡ.

Gạch vân đá marble cũng có độ bền cao và dễ dàng bảo trì. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp và tính chất chống trầy xước, gạch vân đá marble có thể duy trì vẻ đẹp ban đầu trong thời gian dài. Đồng thời, việc vệ sinh và bảo dưỡng gạch vân đá marble cũng rất đơn giản và dễ dàng.

Không chỉ được sử dụng cho lát nền, gạch vân đá marble còn có thể được áp dụng cho các bề mặt khác như bàn làm việc, bậc cầu thang, hay tường trang trí. Điều này mở ra một thế giới mới của sự sáng tạo và tận dụng tối đa vẻ đẹp của gạch vân đá marble.

Với sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và phong cách hiện đại, gạch vân đá marble đã chinh phục lòng tin của nhiều nhà thiết kế và chủ nhà. Với sự đa dạng về màu sắc, kích thước và kiểu dáng, gạch vân đá marble có thể thỏa mãn mọi yêu cầu thiết kế và tạo nên không gian sống tuyệt vời cho gia đình bạn.

Với những thông tin trên gạch vân đá marble được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tự nhiên và sự tinh tế hiện đại. Với khả năng tái tạo vân đá tự nhiên, ánh sáng phản xạ và tính chất bền bỉ, gạch vân đá marble là lựa chọn lý tưởng để tạo ra một không gian sống đẳng cấp và độc đáo. Hãy khám phá thêm về gạch vân đá marble tại Showroom Hùng Tuý nhé !