2
Kích thước 50 x 500 mm 50 x 600 mm 70 x 750 mm 80 x 450 mm 80 x 250 mm 100 x 600 mm 100 x 600 / 300 x 600 / 600 x 600 / 600 x 1200 mm 100 x 600 / 300 x 600 / 450 x 900 mm 100 x 100 mm 155 x 1000 mm 147 x 600 mm 146 x 593 mm 144 x 893 mm 150 x 1180 mm 158 x 316 mm 158 x 158 mm 150 x 250 mm 150 x 600 mm 150 x 900 mm 196 x 1200 mm 200 x 1200 mm 200 x 750 mm 200 x 200 mm 200 x 400 mm 200 x 600 mm 200 x 500 mm 200 x 300 mm 200 x 1140 mm 200 x 250 mm 204 x 408 mm 204 x 204 mm 218 x 904 mm 222 x 924 mm 225 x 900 mm 225 x 675 mm 250 x 750 mm 250 x 250 mm 250 x 750 mm 250 x 800 mm 250 x 700 mm 250 x 500 mm 250 x 600 mm 260 x 605 mm 29.75 x 89.46 cm 290 x 1000 mm 295 x 100 mm 295 x 900 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 900 mm 300 x 600 mm 316 x 900 mm 315 x 1000 mm 310 x 560 mm 315 x 630 mm 315 x 315 mm 319 x 457 mm 316 x 316 mm 320 x 962 mm 320 x 962 mm 325 x 977 mm 325 x 325 mm 325 x 600 mm 330 x 330 mm 333 x 1000 mm 333 x 333 mm 330 x 1000 mm 375 x 750 mm 400 x 1200 mm 400 x 1200 x 20 mm 400 x 800 x 20 mm 400 x 600 mm 410 x 410 mm 42.5 x 119.2 cm 44.63 x 119.3 cm 440 x 660 mm 440 x 440 mm 447 x 447 mm 450 x 1200 mm 450 x 900 / 600 x 1200 / 800 x 800 / 800 x 1600 mm 450 x 450 mm 450 x 900 mm 455 x 900 mm 500 x 500 mm 590 x 1190 mm 59.55 x 59.55 cm 590 x 590 mm 594 x 1190 mm 59.55 x 119.3 cm 590 x 1180 mm 593 x 1193 mm 600 x 600 mm 600 x 1200 mm 600 x 1200 / 800 x 800 / 800 x 1600 mm 600 x 1200 / 800 x 800 / 1200 x 2600 / 1600 x 3200 mm 600 x 1200 / 800 x 1600 / 1200 x 1200 / 1200 x 2600 mm 600 x 600 / 600 x 1200 / 800 x 1600 mm 600 x 600 x 20 mm / 800 x 800 x 20 mm 600 x 12000 x 20 mm 600 x 600 x 20 mm 610 x 610 mm 630 x 1460 mm 630 x 630 mm 750 x 1500 mm 750 x 750 mm 800 x 800 mm 800 x 800 / 1200 x 2600 mm 800 x 1600 mm 89.46 x 89.46 cm 896 x 896 mm 900 x 900 mm 980 x 980 mm 1000 x 3000 mm 1000 x 1000 mm 1191 x 1191 mm 1200 x 1200 mm 1200 x 2400 mm 1260 x 1260 mm 1460 x 593 mm 178.92 x 178.92 cm 1920 x 1193 mm Φ200 x C50 mm Φ130 x C65 mm 600 x 600 / 600 x 1200 / 1200 x 2600 mm 600 x 1200 / 800 x 1600 mm 304 x 610 / 610 x 610 mm 304 x 610 mm 315 x 1000 mm​​​​​​​ 425 x 1192 / 600 x 600 mm 300 x 600 / 600 x 600 mm 400 x 1200 / 600 x 600 mm 300 x 900 / 600 x 600 mm 800 x 1800 mm
Bộ gạch vân đá marble Melton

Bộ gạch vân đá marble Melton

Mã sản phẩm: Melton

Thương hiệu: Italica - Ấn Độ

Bộ gạch vân đá marble Voramar

Bộ gạch vân đá marble Voramar

Mã sản phẩm: Voramar

Thương hiệu: Italica - Ấn Độ

Bộ gạch vân đá marble Atelier

Bộ gạch vân đá marble Atelier

Mã sản phẩm: Atelier

Thương hiệu: Italica - Ấn Độ

Bộ gạch vân đá marble Stratos

Bộ gạch vân đá marble Stratos

Mã sản phẩm: Stratos

Thương hiệu: Italica - Ấn Độ

Bộ gạch vân đá marble Statuario Puro

Bộ gạch vân đá marble Statuario Puro

Mã sản phẩm: Statuario Puro

Thương hiệu: Cerdomus - Italy

Bộ gạch vân đá marble Supreme

Bộ gạch vân đá marble Supreme

Mã sản phẩm: Supreme

Thương hiệu: Cerdomus - Italy

Bộ gạch vân đá marble Grand Tour

Bộ gạch vân đá marble Grand Tour

Mã sản phẩm: Grand Tour

Thương hiệu: Fincibec - Italy

Bộ gạch vân đá marble Lux Experience

Bộ gạch vân đá marble Lux Experience

Mã sản phẩm: Lux Experience

Thương hiệu: Italgraniti - Italy

Bộ gạch vân đá marble White Experience Wall

Bộ gạch vân đá marble White Experience Wall

Mã sản phẩm: White Experience Wall

Thương hiệu: Italgraniti - Italy

Bộ gạch vân đá marble Beige Experience Wall

Bộ gạch vân đá marble Beige Experience Wall

Mã sản phẩm: Beige Experience Wall

Thương hiệu: Italgraniti - Italy

Bộ gạch vân đá marble Marmi Imperiali Wall

Bộ gạch vân đá marble Marmi Imperiali Wall

Mã sản phẩm: Marmi Imperiali Wall

Thương hiệu: Italgraniti - Italy

Bộ gạch vân đá marble Marmi Imperiali

Bộ gạch vân đá marble Marmi Imperiali

Mã sản phẩm: Marmi Imperiali

Thương hiệu: Italgraniti - Italy