2
Kích thước 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 375 x 520 x 39 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm

Bộ bồn cầu treo tường, nắp điện tử Duravit - Starck F

Mã sản phẩm: Starck F

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu treo tường DuraStyle - 2537590000

Mã sản phẩm: 2537590000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu treo tường Duravit - White Tulip 2576092000

Mã sản phẩm: White Tulip 2576092000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu treo tường Duravit - D-Neo 2577090000

Mã sản phẩm: D-Neo 2577090000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu treo tường Daelim CC-410P

Mã sản phẩm: CC-410P

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Bồn cầu treo tường nắp điện tử Duravit - 2226590000

Mã sản phẩm: 2226590000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu treo tường Picenza - PZ2122W

Mã sản phẩm: PZ2122W

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Bồn cầu treo tường Picenza - PZ2155W-SUF

Mã sản phẩm: PZ2155W-SUF

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Bồn cầu treo tường Duravit - Starck 3-222609

Mã sản phẩm: Starck 3-222609

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn cầu treo tường Duravit - Durastyle 253709

Mã sản phẩm: 253709

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Bồn Cầu Treo Tường, Bồn Cầu Âm Tường Cao Cấp Nhập Khẩu Châu Âu

Ngày nay, lựa chọn mua bồn cầu treo tường cho không gian phòng tắm là một quyết định vô cùng sáng suốt bởi thiết kế độc đáo và tiện nghi của sản phẩm. Hứa hẹn model này sẽ là một điểm nhấn hoàn hảo cho không gian riêng tư của mọi gia đình. Hãy cùng showroom Hùng Túy tìm hiểu về bồn cầu âm tường trong bài viết dưới đây nhé

bon-cau-treo-tuong-2
Bồn cầu treo tường tại showroom Hùng Túy - Điểm nhấn của không gian

1. Tại sao nên chọn bồn cầu treo tường tại showroom Hùng Túy?

Showroom Hùng Túy là một trong những đơn vị cung cấp thiết bị nội thất hàng đầu tại Việt Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm và nhận được rất nhiều những đánh giá tích cực và phản hồi hài lòng từ người tiêu dùng cả về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ. Tại Showroom Hùng Túy, ngoài cung cấp các sản phẩm nội thất xứng tầm đẳng cấp cho không gian phòng khách, phòng ngủ thì không gian phòng tắm cũng được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết, đặc biệt là các mẫu bồn cầu âm tường cao cấp nhập khẩu từ Châu Âu. 

bon-cau-treo-tuong-3
Tại sao nên chọn bồn cầu treo tường tại showroom Hùng Túy

Hơn nữa, đến với Showroom Hùng Túy quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình những mẫu bồn cầu treo tường có nguồn gốc từ những thương hiệu lớn nổi tiếng trên thế giới như: Duravit (CHLB Đức), Daelim (Hàn Quốc), Picenza (Việt Nam),... Với thiết kế thông minh, tinh tế kết hợp với chất lượng bền bỉ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quý chủ nhân, bồn cầu âm tường Showroom Hùng Túy chắc chắn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo giúp không gian nội thất phòng tắm được hoàn thiện, đẳng cấp hơn bao giờ hết.

2. Các sản phẩm bồn cầu âm tường tại Showroom Hùng Túy

2.1. Bồn cầu treo tường Daelim CC - 410P

Bồn cầu âm tường Daelim CC-410P sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Có nguồn gốc xuất xứ từ quốc gia nổi tiếng với sự phát triển mạnh mẽ về kỹ thuật công nghệ cùng những tiêu chuẩn về chất lượng khắt khe. Mọi chi tiết của bồn cầu treo tường Daelim được thiết kế thông minh, tỉ mỉ, nhỏ gọn nhằm tối ưu hóa cho không gian. Hơn nữa bồn cầu được làm hoàn toàn bằng sứ tráng men giúp không gian phòng tắm hiện đại, sang trọng hơn bao giờ hết.

bon-cau-treo-tuong-4
Bồn cầu treo tường Daelim

Đặc biệt, bồn cầu Daelim tại showroom Hùng Tùy còn sở hữu những tính năng ưu việt mà ít sản phẩm khác có thể đáp ứng được:

Khả năng chống tràn bệt: Daelim thiết kế tính năng ngắt đường nước cấp vào cho nên khi bị tắc hay gặp trục trặc thì bệt Daelim sẽ không bị tràn vành và gây bất tiện cho quý khách hàng.

Khả năng chống tràn ngược két: Hệ thống xả của bồn cầu Daelim được thiết kế một chiều giúp ngăn không cho nước từ bồn cầu tràn ngược vào trong két nước, kể cả trong trường hợp bồn cầu bị tắc.

Hệ thống xả mạnh hơn, sạch hơn: Bồn cầu Daelim sử dụng áp lực nước trực tiếp từ đường nước cấp vào nhằm hỗ trợ việc xả, giúp xả mạnh và sạch hơn rất nhiều so với bồn cầu khác.

2.2. Bồn cầu treo tường nắp điện tử Duravit - 2226590000

Bồn cầu âm tường nắp điện tử Duravit - 2226590000 xuất xứ từ CHLB Đức - một thương hiệu lớn toàn cầu về các sản phẩm thiết bị vệ sinh. Mặt khác, phần men tráng của bồn cầu áp dụng quy trình công nghệ cao tạo ra lớp men sáng bóng có độ bền vĩnh cửu. Vì vậy bồn cầu âm tường nắp điện tử Duravit chắc chắn sẽ đem lại sự mới mẻ, tiện nghi trong căn phòng tắm cho quý khách hàng.

bon-cau-treo-tuong-5
Bồn cầu treo tường nắp điện từ Duravit  - 2226590000

Ngoài ra mặt men bồn cầu được trang bị công nghệ Nano chống bám bẩn, kháng khuẩn và không rạn nứt nhằm đảm bảo cho bề mặt luôn sạch sẽ và an toàn tuyệt đối. Một điểm cộng cho sản phẩm này là hệ thống xả nước tiết kiệm gồm 2 nấc xả riêng biệt cùng bề mặt tráng men ngăn chặn vi khuẩn và khử mùi hôi. Đặc biệt mọi chi tiết của bồn cầu nắp điện tử đều có thời gian bảo hành lâu dài tạo sự tin tưởng, yên tâm cho quý khách hàng trong quá trình sử dụng. 

2.3. Bồn cầu treo tường Picenza

Bồn cầu treo tường Picenza được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hàng đầu của Italy. Cụ thể, phần sứ của bồn cầu với chế độ bảo hành 10 năm được làm hoàn toàn bằng men không rạn nứt và được nung ở mức nhiệt 1.250 độ. Trong đó mặt men sử dụng công nghệ NANO chống bám bẩn giúp cho không gian căn phòng tắm trở nên sạch sẽ, tiện nghi và đặc biệt an toàn cho quý khách hàng.
 

bon-cau-treo-tuong-6
Bồn cầu treo tường Picenz

Ngoài ra, phần ruột và két nước của bồn cầu Picenza được xuất xứ từ hãng WDI (hãng sản xuất ruột bồn cầu số 1 Trung Quốc) tích hợp với hệ thống hoạt động ngầm có độ bền cao. Đặc biệt là khả năng chống tắc và hệ thống xả tiết kiệm nước có 2 nút nhấn đã giúp sản phẩm này ghi điểm trong mắt quý khách hàng. Hơn nữa phần ngồi và vành bệt tối ưu hóa chức năng với các tiêu chí chống lão hóa, chống ăn mòn, chống biến dạng giúp tăng độ bền vĩnh cửu cho sản phẩm bồn cầu âm tường.

2.4. Bồn cầu treo tường Duravit

bon-cau-treo-tuong-7
Bồn cầu treo tường Duravit

Với những nét thiết kế sang trọng, độc đáo, bồn cầu treo tường Duravit hầu hết được sử dụng cho các khách sạn, văn phòng, căn hộ đẳng cấp,... Ngoài ra, bồn cầu Duravit được tráng men áp dụng theo quy trình công nghệ cao để tạo được nước men nhẵn bóng, diệt khuẩn với độ bền vĩnh cửu. Hơn nữa sản phẩm trang bị thêm hệ thống tiết kiệm nước và cấu tạo đường ống cấp và thoát nước rất linh hoạt. Bởi vậy bồn cầu âm tường Duravit chắc chắn là mảnh ghép hoàn thiện cho không gian riêng tư của quý khách hàng. 

3. Câu hỏi thường gặp về showroom Hùng Túy

3.1. Địa chỉ của Showroom Hùng Túy

Để tạo không gian và tăng tính trải nghiệm cho quý khách hàng, hiện nay showroom Hùng Túy đã trưng bày các sản phẩm tại Showroom hơn 10.000m2 tọa lạc ở địa chỉ 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

3.2. Chính sách giao hàng tại showroom Hùng Túy

Nhằm hỗ trợ quý khách hàng có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm cao cấp bậc nhất, showroom Hùng Túy đã có chính sách giao hàng toàn quốc đảm bảo an toàn, nhanh chóng và thuận tiện nhất. Đặc biệt, showroom Hùng Túy sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí giao hàng trong bán kính 15km cho mọi khách hàng. 

3.3. Chính sách đổi trả sản phẩm của showroom Hùng Túy

Showroom Hùng Túy luôn mong muốn quý khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm ưng ý và hài lòng tuyệt đối. Bởi vậy khách hàng hoàn toàn có thể đổi, trả sản phẩm trong một số trường hợp nhất định.

Qua những thông tin showroom Hùng Túy cung cấp cho quý khách hàng, có thể đánh giá sản phẩm bồn cầu treo tường là điểm nhấn không gian của mọi gia đình. Nếu có bất cứ câu hỏi nào hay cần tư vấn thêm về sản phẩm bồn cầu âm tường, quý khách hàng hãy liên hệ qua Website showroom Hùng Túy: https://hungtuy.com.vn/ để được giải đáp một cách nhanh chóng nhất hoặc liên hệ theo một trong các phương thức:

Showroom Hùng Túy

Địa chỉ: 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 1900 63 66 69 – 024 7309 7366 | Fax: 024 3733 9255. 

Email: info@hungtuy.com.vn