2
Kích thước 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 375 x 520 x 39 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm

Cabin xông hơi - massage METIS

Mã sản phẩm: METIS

Thương hiệu: Glass - Italy

Cabin xông hơi khô CRW - AL0011

Mã sản phẩm: AL0011

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Cabin xông hơi khô CRW - AL0030

Mã sản phẩm: AL0030

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Cabin xông hơi - massage CRW - AB0006

Mã sản phẩm: AB0006

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Cabin xông hơi CRW - AE0611

Mã sản phẩm: AE0611

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Cabin xông hơi - massage Glass - Archimede

Mã sản phẩm: Archimede

Thương hiệu: Glass - Italy

Cabin xông hơi khô Glass - Hoshi

Mã sản phẩm: Hoshi

Thương hiệu: Glass - Italy

Cabin xông hơi - massage Glass - Pasodoble

Mã sản phẩm: Pasodoble

Thương hiệu: Glass - Italy

Cabin xông hơi - massage Glass - Osmos 100 x 100

Mã sản phẩm: Osmos 100 x 100

Thương hiệu: Glass - Italy

Bồn tắm xông hơi CRW - AE030

Mã sản phẩm: AE030

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Cabin xông hơi CRW - AG0003

Mã sản phẩm: AG0003

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Bồn tắm xông hơi CRW - AE020

Mã sản phẩm: AE020

Thương hiệu: CRW - Trung Quốc

Nếu quý khách hàng đang trên hành trình tìm kiếm mẫu bồn tắm đứng cao cấp vừa mang tính thẩm mỹ vừa là không gian để thư giãn hoàn hảo cho ngôi nhà của mình thì đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây. Showroom Hùng Túy sẽ bật mí top 3 mẫu bồn tắm xứng đáng đầu tư nhất để quý khách hàng có thể tận hưởng một cuộc sống đẳng cấp, hoàn hảo chưa từng có!

Top mẫu bồn tắm đứng cao cấp xứng đáng đầu tư nhất hiện nay
Top mẫu bồn tắm đứng cao cấp xứng đáng đầu tư nhất hiện nay

1. Tác dụng của bồn tắm đứng cao cấp với sức khỏe con người

Bồn tắm đứng cao cấp là bồn tắm cao cấp tích hợp hai chế độ xông hơi ướt hoặc khô và chế độ massage. Khác với những bồn tắm thông thường, bồn tắm đứng cao cấp ưu việt hơn ở chức năng xông hơi và massage cho cơ thể giúp quý khách hàng được thư giãn giảm mệt mỏi, tăng cường lưu thông khí huyết. Hơn nữa nhờ hơi nóng của bồn tắm đứng xông hơi giúp cơ thể đào thải độc tố, loại bỏ các tế bào chết và mang lại một làn da khỏe, sức sống hơn. Với những lợi ích tuyệt vời như vậy, quý khách còn chần chừ gì mà không lựa chọn một chiếc bồn tắm đứng massage xông hơi cho gia đình mình. 

Tác dụng của bồn tắm đứng cao cấp với sức khỏe con người
Tác dụng của bồn tắm đứng cao cấp với sức khỏe con người

2. Tại sao nên chọn mua bồn tắm đứng cao cấp tại Hùng Túy?

Bồn tắm đứng cao cấp là sản phẩm sở hữu giá trị cao xứng tầm thượng lưu. Vì vậy, để lựa chọn được loại bồn tắm xông hơi massage chất lượng và giá cả hợp lý, quý khách hàng nên tìm kiếm các cơ sở phân phối sản phẩm uy tín và chính hãng. Hiện tại Showroom Hùng Túy đang là một trong những địa chỉ uy tín với hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc phân phối và cung cấp các sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Vì thế quý khách hàng có thể tin tưởng tuyệt đối với các sản phẩm của chúng tôi.

Tại sao nên chọn mua bồn tắm đứng cao cấp tại Hùng Túy?
Tại sao nên chọn mua bồn tắm đứng cao cấp tại Hùng Túy?

3. Top 3 mẫu bồn tắm đứng cao cấp xứng đáng đầu tư

#1. Bồn tắm đứng cao cấp xông hơi - massage Glass - Osmos 100 x 100

Bồn tắm đứng cao cấp xông hơi massage Glass - Osmos 100 x 100 là sản phẩm được nhập khẩu từ thương hiệu bồn tắm hàng đầu Italy - thương hiệu Glass. Nguyên liệu dùng để sản xuất bồn tắm xông hơi massage được lấy từ chất liệu nhựa Acrylic - loại nhựa có khả năng đàn hồi tốt giúp tăng độ bền, độ bóng và bền màu cho sản phẩm. Ngoài ra phần sen, vòi đầu massage đều sử dụng từ hãng Hansgrohe danh tiếng của cộng hòa liên bang Đức. Đặc biệt với lớp kính cường lực dày 6mm được tráng một lớp men cho phép bồn tắm đứng massage giữ được nhiệt độ tối đa và an toàn cho quý khách khi sử dụng.

Bồn tắm đứng cao cấp xông hơi -  massage Glass - Osmos 100 x 100
Bồn tắm đứng cao cấp xông hơi -  massage Glass - Osmos 100 x 100

#2. Bồn tắm đứng cao cấp xông hơi - massage Pasodoble

Điểm nổi bật tạo nên thương hiệu của bồn tắm đứng cao cấp massage là sử dụng vách kính cường lực dày 8mm trong suốt đi kèm hệ thống xông hơi 2,7KW cùng 6 đầu phun massage toàn thân, 1 thác nước, bát sen trần có kích thước 38 x 38 cm và 1 bát sen tay tạo thành một không gian khép kín.

Hơn nữa bồn tắm đứng massage xông hơi Glass - Pasodoble còn được bố trí thêm hệ thống đèn led,  âm thanh kết nối Bluetooth đem đến một không gian thư giãn cực kỳ sống động. Ngoài ra phần đế của bồn tắm được làm bằng chất liệu Acrylic có độ đàn hồi cao, chống bám bẩn, chống trơn trượt và dễ dàng làm sạch. Sở hữu một chiếc bồn tắm Pasodoble, quý hàng không chỉ được thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi còn có tác dụng đáng kể trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. 

Cabin xông hơi - massage Glass - Pasodoble
Cabin xông hơi - massage Glass - Pasodoble

Tham khảo thêm về : Bồn tắm Massage

#3. Bồn tắm đứng cao cấp xông hơi - massage CRW AB006

Một điểm cộng của sản phẩm bồn tắm đứng cao cấp này là ở bộ khung bồn tắm được thiết kế theo khối hình hộp chữ nhật để tiết kiệm tối đa diện tích cũng như làm giảm trọng lượng của sản phẩm. Phần nẹp nhôm nhẹ, bền không bị oxy hóa cũng như chịu được nhiệt độ cao, độ ẩm trong môi trường xông hơi.

Ngoài ra, bồn tắm đứng massage sử dụng kính cường lực trong suốt dày 8mm chịu được nhiệt độ cao cùng 6 đầu phun massage có thể điều chỉnh hướng tùy ý. Đặc biệt toàn bộ hệ thống điều khiển, ánh sáng, âm thanh của bồn tắm đứng xông hơi đều lắp đặt mạch chống giật, rơ le cảm ứng nhiệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và tạo sự yên tâm mỗi khi trải nghiệm sản phẩm của quý khách hàng.

Bồn tắm đứng cao cấp xông hơi - massage CRW AB006
Bồn tắm đứng cao cấp xông hơi - massage CRW AB006

4. Câu hỏi thường gặp

4.1. Chính sách giao hàng của Showroom Hùng Túy

Nhằm hỗ trợ quý khách hàng có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm cao cấp bậc nhất, Hùng Túy đã có chính sách giao hàng toàn quốc đảm bảo an toàn, nhanh chóng và thuận tiện nhất. Đặc biệt, Hùng Túy sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí giao hàng trong bán kính 15km cho mọi khách hàng. 

4.2. Chính sách đổi trả sản phẩm của Hùng Túy

Hùng Túy luôn mong muốn quý khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm ưng ý và hài lòng tuyệt đối. Bởi vậy khách hàng hoàn toàn có thể đổi, trả sản phẩm trong một số trường hợp nhất định.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý khách hàng cân nhắc và lựa chọn được một chiếc bồn tắm đứng cao cấp cho riêng mình. Nếu có bất cứ câu hỏi hay cần hỗ trợ tư vấn về giá bồn tắm đứng massage và bất cứ thông tin gì khác về sản phẩm thì quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Website  Showroom Hùng Túy:  https://hungtuy.com.vn/ để nhận được những phản hồi nhanh chóng và có thêm nhiều lựa chọn hơn cho không gian của quý khách nhé!