2
Kích thước 1 1/4 8 x 45 cm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm H173,5 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 1800 x 1800 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm
Chậu rửa dương bàn Daelim CL-830

Chậu rửa dương bàn Daelim CL-830

Mã sản phẩm: CL-830

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

NewChậu rửa dương bàn Daelim CL-811

Chậu rửa dương bàn Daelim CL-811

Mã sản phẩm: CL-811

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

NewChậu rửa dương bàn Daelim CL-823

Chậu rửa dương bàn Daelim CL-823

Mã sản phẩm: CL-823

Thương hiệu: Daelim - Hàn Quốc

Chậu rửa Glass Design GLOBALLRAMT01F4

Chậu rửa Glass Design GLOBALLRAMT01F4

Mã sản phẩm: GLOBALLRAMT01F4

Thương hiệu: Glass Design - Italy

Chậu rửa Glass Design GLOBALLICET01F4

Chậu rửa Glass Design GLOBALLICET01F4

Mã sản phẩm: GLOBALLICET01F4

Thương hiệu: Glass Design - Italy

Chậu rửa Glass Design PREMIUMT45F4

Chậu rửa Glass Design PREMIUMT45F4

Mã sản phẩm: PREMIUMT45F4

Thương hiệu: Glass Design - Italy

Chậu rửa Glass Design ALUEXTETA02

Chậu rửa Glass Design ALUEXTETA02

Mã sản phẩm: ALUEXTETA02

Thương hiệu: Glass Design - Italy

Chậu rửa dương bàn Duravit - Durasquare 2355600000

Chậu rửa dương bàn Duravit - Durasquare 2355600000

Mã sản phẩm: Durasquare 2355600000

Thương hiệu: Duravit - CHLB Đức

Chậu sơ mi Picenza - PZ4148C

Chậu sơ mi Picenza - PZ4148C

Mã sản phẩm: PZ4148C

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Chậu rửa dương bàn Picenza - PZ4104

Chậu rửa dương bàn Picenza - PZ4104

Mã sản phẩm: PZ4104

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Chậu rửa dương bàn Picenza - PZ4921

Chậu rửa dương bàn Picenza - PZ4921

Mã sản phẩm: PZ4921

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam

Chậu rửa dương bàn Picenza - PZ40301

Chậu rửa dương bàn Picenza - PZ40301

Mã sản phẩm: PZ40301

Thương hiệu: Picenza - Việt Nam