Tủ rượu Liebherr WTes 5972
Tủ rượu Liebherr WTes 5972Tủ rượu Liebherr WTes 5972Tủ rượu Liebherr WTes 5972Tủ rượu Liebherr WTes 5972Tủ rượu Liebherr WTes 5972Tủ rượu Liebherr WTes 5972

Tủ rượu Liebherr WTes 5972

Tủ rượu với 2 khoang lưu trữ cho phép chỉnh 2 chế độ nhiệt độ khác nhau giúp bạn bảo quản rượu vang trắng, đỏ, sparkling và sâm panh cùng một lúc ở nhiệt độ riêng phù hợp với từng loại rượu.

Tủ rượu Liebherr WTes 5972 Vinidor – 2 khoang nhiệt độ
Tủ rượu Liebherr WTes 5972 với 2 khoang nhiệt độ là sự lựa chọn tuyệt vời để bảo quản các loại rượu khác nhau.

Tủ rượu Liebherr WTes 5972 Vinidor – 2 khoang nhiệt độ

Tủ rượu với 2 khoang lưu trữ cho phép chỉnh 2 chế độ nhiệt độ khác nhau giúp bạn bảo quản rượu vang trắng, đỏ, sparkling và sâm panh cùng một lúc ở nhiệt độ riêng phù hợp với từng loại rượu.

Tủ cung cấp môi trường và độ ẩm hoàn hảo cho việc lưu trữ rượu lâu dài. Đặc biệt, mỗi khoang lưu trữ đều được tích hợp bộ lọc không khí than hoạt tính riêng, cung cấp độ ẩm phù hợp cố định cho từng loại rượu.

Tủ phù hợp bảo quản tất cả các loại rượu vang, sparkling và rượu sâm panh.

Tủ rượu Liebherr WTES 5972 Vinidor

  SẢN PHẨM THAM KHẢO VÀ ĐẶT HÀNG

Tủ rượu Liebherr WTes 5872

Tủ rượu Liebherr WTes 5872

Mã sản phẩm: WTes 5872

Tủ rượu Liebherr WTes 5972

Tủ rượu Liebherr WTes 5972

Mã sản phẩm: WTes 5972

Tủ lạnh Liebherr CBNes 5167

Tủ lạnh Liebherr CBNes 5167

Mã sản phẩm: CBNes 5167

Tủ lạnh Liebherr CBNes 6256

Tủ lạnh Liebherr CBNes 6256

Mã sản phẩm: CBNes 6256

Tủ lạnh Liebherr SBSes 7165

Tủ lạnh Liebherr SBSes 7165

Mã sản phẩm: SBSes 7165

Tủ Lạnh Liebherr SBSes 7353

Tủ Lạnh Liebherr SBSes 7353

Mã sản phẩm: SBSes 7353

Tủ lạnh Liebherr SBSbs 7263

Tủ lạnh Liebherr SBSbs 7263

Mã sản phẩm: SBSbs 7263

Tủ Lạnh Liebherr SBSes 8486

Tủ Lạnh Liebherr SBSes 8486

Mã sản phẩm: SBSes 8486

Tủ Lạnh Liebherr SBSes 8673

Tủ Lạnh Liebherr SBSes 8673

Mã sản phẩm: SBSes 8673

Tủ Lạnh Liebherr SBSes 8484

Tủ Lạnh Liebherr SBSes 8484

Mã sản phẩm: SBSes 8484

Tủ Lạnh Liebherr SBSes 8683

Tủ Lạnh Liebherr SBSes 8683

Mã sản phẩm: SBSes 8683