Bộ tủ chậu Lineatre - Versailles 2
Bộ tủ chậu Lineatre - Versailles 2Bộ tủ chậu Lineatre - Versailles 2

Bộ tủ chậu Lineatre - Versailles 2

Bộ tủ chậu Versailles 2 chậu màu trắng là một trong những bộ sản phẩm cao cấp của hãng Lineatre

Bộ tủ chậu Versailles 2 chậu màu trắng là một trong những bộ sản phẩm thiết bị vệ sinh của hãng Lineatre bao gồm

  • Gương 33004 (170 x 90 x 7) cm
  • Tủ chậu  (180 x 57) cm