Bộ tủ chậu gương Lineatre - Concorde 1280
Bộ tủ chậu gương Lineatre - Concorde 1280

Bộ tủ chậu gương Lineatre - Concorde 1280

Bộ Tủ Chậu Concorde Màu gỗ là một trong những bộ sản phẩm cao cấp của hãng Lineatre

Bộ Tủ Chậu Concorde Màu gỗ là một trong những bộ sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp của hãng Lineatre
  • Gương 28005 (118.5 x 103 x 5) cm
  • Tủ chậu (123 x 23 x 58) cm