Bộ tủ chậu Lineatre - Versailles 1
Bộ tủ chậu Lineatre - Versailles 1

Bộ tủ chậu Lineatre - Versailles 1

Bộ tủ chậu Versailles 1 chậu màu trắng là một trong những bộ sản phẩm cao cấp của hãng Lineatre

Bộ tủ chậu Versailles 1 chậu màu trắng là một trong những bộ sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp của hãng Lineatre bao gồm:

  • Gương 33002 (110 x 90 x 7) cm
  • Tủ chậu (125 x 57) cm