Quản lý showroom Hùng Túy Nghệ An (Bán lẻ, nội thất)

18.000.000 - 25.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 20 - 05 - 2022| Hạn nộp hồ sơ : 31 - 12 - 2022

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

10.000.000 - 20.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 20 - 05 - 2022| Hạn nộp hồ sơ : 31 - 12 - 2022

Tuyển dụng vị trí nhân viên kế toán tổng hợp thuế

14.000.000 - 16.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 17 - 03 - 2021| Hạn nộp hồ sơ : 01 - 01 - 1970