Nhân viên Thiết kế Đồ họa 3D

8.500.000 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 29 - 05 - 2018| Hạn nộp hồ sơ : 31 - 07 - 2018

Biên tập nội dung Webiste

6.800.000 - 8.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 28 - 05 - 2018| Hạn nộp hồ sơ : 31 - 07 - 2018

Nhân viên SEO Website

8.000.000 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 25 - 05 - 2018| Hạn nộp hồ sơ : 31 - 07 - 2018

Giao dịch viên tiếng Anh

Thỏa thuận|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 26 - 04 - 2018| Hạn nộp hồ sơ : 31 - 05 - 2018

Nhân viên Kế toán xây dựng cơ bản

10 - 15.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 15 - 03 - 2018| Hạn nộp hồ sơ : 30 - 04 - 2018

Kế toán Trưởng

25 - 30.000.000|Hà Nội|Trưởng/Phó phòng| Ngày đăng : 15 - 03 - 2018| Hạn nộp hồ sơ : 30 - 04 - 2018

Nhân viên Kế toán bán lẻ

6 - 7.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 15 - 03 - 2018| Hạn nộp hồ sơ : 30 - 04 - 2018

Nhân viên Kế toán tổng hợp thuế

8 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 15 - 03 - 2018| Hạn nộp hồ sơ : 30 - 04 - 2018

Nhân viên Hành chính Nhân sự

7 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 15 - 03 - 2018| Hạn nộp hồ sơ : 30 - 04 - 2018

Nhân viên lễ tân Showroom Hùng Túy

6.000.000 - 8.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 07 - 12 - 2017| Hạn nộp hồ sơ : 07 - 12 - 2017

Thong ke