Gạch vân gỗ Habana Natural

Mã sản phẩm: Habana Natural

Hãng: CicoGres - Tây Ban Nha

Gạch vân xi măng Traffic Grey

Mã sản phẩm: Traffic Grey

Hãng: Cifre - Tây Ban Nha