Chân nến Fbai - 2002/9 LA
Chân nến Fbai - 2002/9 LA

Chân nến Fbai - 2002/9 LA

Công ty F.B.A.I. (Fonderia Bronzi Artistici Italy) được thành lập vào năm 1966, các sản phẩm được sản xuất bởi quy trình công nghệ nung, đúc truyền thống lâu đời và duy nhất tại Italy.

Chân nến Fbai - 2002/9 LA kết hợp giữa đồng và đá Ngọc lưu ly (là một đá biến chất màu xanh lam được sử dụng như một viên đá bán quý được đánh giá cao từ thời cổ đại vì màu sắc rực rỡ của nó).

  SẢN PHẨM THAM KHẢO VÀ ĐẶT HÀNG

Chân nến Fbai - 2198

Chân nến Fbai - 2198

Mã sản phẩm: 2198

Chân nến Fbai - 2002/9

Chân nến Fbai - 2002/9

Mã sản phẩm: 2002/9

Chân nến Fbai - 2211/3-B

Chân nến Fbai - 2211/3-B

Mã sản phẩm: 2211/3-B

Chân nến Fbai - 2002/9 LA

Chân nến Fbai - 2002/9 LA

Mã sản phẩm: 2002/9 LA

Chân nến Fbai - 2002/9 MA

Chân nến Fbai - 2002/9 MA

Mã sản phẩm: 2002/9 MA

Đèn chùm Fbai - 4400/8+4

Mã sản phẩm: 4400/8+4

Đèn bàn Fbai - 2132/5B

Mã sản phẩm: 2132/5B

Đèn bàn Fbai - P3197/B

Mã sản phẩm: P3197/B

Đèn tường Fbai - A4000/2

Đèn tường Fbai - A4000/2

Mã sản phẩm: A4000/2

Đèn chùm Fbai - 4000/10+5

Đèn chùm Fbai - 4000/10+5

Mã sản phẩm: 4000/10+5

Đèn chùm Fbai - 4223/8+4

Đèn chùm Fbai - 4223/8+4

Mã sản phẩm: 4223/8+4

Đèn tường Fbai - A4223/2

Đèn tường Fbai - A4223/2

Mã sản phẩm: A4223/2

Đèn chùm Fbai - 4008/12

Đèn chùm Fbai - 4008/12

Mã sản phẩm: 4008/12

Đèn tường Fbai - A4008/2

Đèn tường Fbai - A4008/2

Mã sản phẩm: A4008/2

Đèn bàn Fbai - C4000/5EL

Đèn bàn Fbai - C4000/5EL

Mã sản phẩm: C4000/5EL

Đèn bàn Fbai - P3172

Đèn bàn Fbai - P3172

Mã sản phẩm: P3172

Đèn bàn Fbai - P2201

Đèn bàn Fbai - P2201

Mã sản phẩm: P2201

Đèn cây Fbai - 4017/10

Đèn cây Fbai - 4017/10

Mã sản phẩm: 4017/10

Đèn tường Fbai - A5011/2

Đèn tường Fbai - A5011/2

Mã sản phẩm: A5011/2

Đèn chùm Fbai - 5011/16

Đèn chùm Fbai - 5011/16

Mã sản phẩm: 5011/16

Đèn chùm Fbai - 3167/6+6

Đèn chùm Fbai - 3167/6+6

Mã sản phẩm: 3167/6+6

Đèn tường FBAI - A3167/2

Đèn tường FBAI - A3167/2

Mã sản phẩm: A3167/2

Đèn ốp trần Fbai - 3118/PL35

Đèn ốp trần Fbai - 3118/PL35

Mã sản phẩm: 3118/PL35

Đèn trần Fbai - 3138/PL50

Đèn trần Fbai - 3138/PL50

Mã sản phẩm: 3138/PL50

Đèn ốp trần Fbai - 4210/PL45

Đèn ốp trần Fbai - 4210/PL45

Mã sản phẩm: 4210/PL45

Đèn chùm Fbai - 4000/24

Đèn chùm Fbai - 4000/24

Mã sản phẩm: 4000/24

Đèn chùm Fbai - 3168/8

Đèn chùm Fbai - 3168/8

Mã sản phẩm: 3168/8

Đèn chùm Fbai - 4010/8

Đèn chùm Fbai - 4010/8

Mã sản phẩm: 4010/8

Đèn tường Fbai - A4010/2

Đèn tường Fbai - A4010/2

Mã sản phẩm: A4010/2

Đèn chùm Fbai - 5001/48

Đèn chùm Fbai - 5001/48

Mã sản phẩm: 5001/48

Đèn chùm Fbai - 3170/10+10

Đèn chùm Fbai - 3170/10+10

Mã sản phẩm: 3170/10+10

Đèn chùm FBAI - 5002/24

Đèn chùm FBAI - 5002/24

Mã sản phẩm: 5002/24

Đèn tường Fbai - A3103/C

Đèn tường Fbai - A3103/C

Mã sản phẩm: A3103/C

Đèn bàn Fbai - 2184

Đèn bàn Fbai - 2184

Mã sản phẩm: 2184

Đèn thả Fbai - 4012/4

Đèn thả Fbai - 4012/4

Mã sản phẩm: 4012/4

Đèn thả Fbai - 4006/4

Đèn thả Fbai - 4006/4

Mã sản phẩm: 4006/4

Đèn cây Fbai - 4220/10

Đèn cây Fbai - 4220/10

Mã sản phẩm: 4220/10

Đèn ốp trần Fbai - 3120/PL60

Đèn ốp trần Fbai - 3120/PL60

Mã sản phẩm: 3120/PL60

Đèn bàn Fbai - 2063

Đèn bàn Fbai - 2063

Mã sản phẩm: 2063

Đồng hồ Fbai - 2001

Đồng hồ Fbai - 2001

Mã sản phẩm: 2001

Đồng hồ Fbai - 2004/B

Đồng hồ Fbai - 2004/B

Mã sản phẩm: 2004/B

Bát hoa quả Fbai - 2200

Bát hoa quả Fbai - 2200

Mã sản phẩm: 2200

Bát hoa quả Fbai - 2199

Bát hoa quả Fbai - 2199

Mã sản phẩm: 2199

Bát hoa quả Fbai - 2109

Bát hoa quả Fbai - 2109

Mã sản phẩm: 2109

Bát hoa quả Fbai - 2108

Bát hoa quả Fbai - 2108

Mã sản phẩm: 2108

Đồng hồ Fbai - 2001/MA

Đồng hồ Fbai - 2001/MA

Mã sản phẩm: 2001/MA

Đồng hồ Fbai - 2001/LA

Đồng hồ Fbai - 2001/LA

Mã sản phẩm: 2001/LA

Đèn tường Fbai - A5002/2

Đèn tường Fbai - A5002/2

Mã sản phẩm: A5002/2

Đèn ốp trần Fbai - 3117/PL40

Đèn ốp trần Fbai - 3117/PL40

Mã sản phẩm: 3117/PL40

Đôn hoa Fbai - 4217-DEC.A

Đôn hoa Fbai - 4217-DEC.A

Mã sản phẩm: 4217-DEC.A

Đôn hoa Fbai - 4217-DEC.C

Đôn hoa Fbai - 4217-DEC.C

Mã sản phẩm: 4217-DEC.C

Đèn ốp trần Fbai - 4305/PL35

Đèn ốp trần Fbai - 4305/PL35

Mã sản phẩm: 4305/PL35

Đôn hoa Fbai - 4217/B

Đôn hoa Fbai - 4217/B

Mã sản phẩm: 4217/B