Bình xịt xà phòng Pinetti - Coral 00.1610.061

Chia sẻ trên

Bình xịt xà phòng Pinetti mang thiết kế tinh tế đặc trưng của nước Ý. Là một phần của BST phòng tắm Carol, bình xịt xà phòng có sẵn lớp hoàn thiện bằng đồng thau mạ crôm, được đánh bóng, phủ một lớp da thật không thấm nước.

Coral-00.1610.061
Bình xịt xà phòng - Pinetti

 

  SẢN PHẨM THAM KHẢO VÀ ĐẶT HÀNG

Mã sản phẩm: Coral - 00.1611.061

Mã sản phẩm: Olimpia G6.1620.061

Mã sản phẩm: 00.0108.029

Mã sản phẩm: Prestigae - 00.1395.029

Mã sản phẩm: Olimpia G1.1625.061

Mã sản phẩm: Olimpia - G6.1625.027

Mã sản phẩm: Olimpia - G6.1626.027

Mã sản phẩm: Olimpia - G6.1630.027

Mã sản phẩm: Olimpia - G6.1621.061

Mã sản phẩm: Tudor - 00.1446.061

Mã sản phẩm: Dioniso 0124

Mã sản phẩm: Dioniso 0123 Dark Grey

Mã sản phẩm: Dioniso 0123 Taupe

Mã sản phẩm: Dedalo 1111

Mã sản phẩm: Almeria 1150

Mã sản phẩm: Almeria 1151

Mã sản phẩm: Origami 1160

Mã sản phẩm: Origami 1162

Mã sản phẩm: Iside 1240

Mã sản phẩm: Onda 1336

Mã sản phẩm: Style 1360

Mã sản phẩm: Wine Bucket 1367

Mã sản phẩm: Full 1460

Mã sản phẩm: Diana 1491

Mã sản phẩm: Sophie 1494

Mã sản phẩm: Liverpool

Mã sản phẩm: Siviglia

Mã sản phẩm: Ovo 0180

Mã sản phẩm: Coral 00.1610.061

Mã sản phẩm: Coral 00.1612.061

Mã sản phẩm: Foscari

Mã sản phẩm: 00.1570.029

Mã sản phẩm: Umbrella

Mã sản phẩm: Bin 00.0328.061

Mã sản phẩm: 00.1381.061

Mã sản phẩm: 00.0095.029

Mã sản phẩm: 00.0099.061

Mã sản phẩm: Olimpia 00.1631.061

Mã sản phẩm: Olimpia 00.1345.061

Mã sản phẩm: Olimpia G6.1630.061

Mã sản phẩm: 00.0172.029

Mã sản phẩm: 00.1170.029

Mã sản phẩm: 00.0171.029

Mã sản phẩm: 00.0320.061

Mã sản phẩm: 00.0331.061

Mã sản phẩm: 00.0133.061

Mã sản phẩm: 00.0340.061

Mã sản phẩm: 00.1770.061

Mã sản phẩm: 00.1380.061

Mã sản phẩm: Olimpia 00.1625.029

Mã sản phẩm: Olimpia 00.1627.029

Mã sản phẩm: Olimpia 00.1628.029

Mã sản phẩm: Olimpia 00.1630.029

Mã sản phẩm: Olimpia 00.1632.029

Mã sản phẩm: Olimpia G1.1627.061

Mã sản phẩm: Olimpia G1.1628.061

Mã sản phẩm: Olimpia G1.1632.061

Mã sản phẩm: Olimpia 00.1620.061

Mã sản phẩm: Bin 00.1326.029

Mã sản phẩm: Bowling - 00.1010.061

Mã sản phẩm: Game 00.1209.029

Mã sản phẩm: 00.0108.061