Gạch lát


MS: 5032 grafito

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: 5034 beige

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: Alaska Teja

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Aranjuez

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Beaute Gris Mate 45x45

Hãng: STN

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Cantera Marfil 75x75

Hãng: STN

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Dynasty Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Halton Marron

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31,6x31,6

MS: Lord cream

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Lyon Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Manises

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Oporto

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Oregon

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Quo white

Hãng: Ibero

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Reims Marfil

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Dynasty Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Trevi

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44.2x44.2

MS: Trevi Deco

Hãng: Realonda

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44.2x44.2

MS: Ubeda Teja

Hãng: Nexo

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Lasvegas Jet Antracita

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 33,3x33,3

MS: Laos Jet Miel

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 15x90cm

MS: Emerita light RC

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: YR5067DL

Hãng: Guocera

Nơi sản xuất: Malaysia

Kích thước: 60x60

MS: Crema Natural Mate

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: YR5067CL

Hãng: Guocera

Nơi sản xuất: Malaysia

Kích thước: 60x60

MS: Alamo Natural

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 22.5x90cm

MS: YR5067AL

Hãng: Guocera

Nơi sản xuất: Malaysia

Kích thước: 60x60

MS: Marbox travertine natural

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,55 x 59,55

MS: Baranello White

Hãng: MYTHAGE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: ZR304A

Hãng: Guocera

Nơi sản xuất: Malaysia

Kích thước: 15x60

MS: YR5073CV

Hãng: Guocera

Nơi sản xuất: Malaysia

Kích thước: 60x60

MS: YR5073AV

Hãng: Guocera

Nơi sản xuất: Malaysia

Kích thước: 60x60

MS: Insignia

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 89,46x89,46

MS: Gres Habana Natural

Hãng: Cicogres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Gres Arco Gris

Hãng: Cicogres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: C3 Sydney Decor Grey

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Logos Jet Negro

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Barge Grigio

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Deck Bright

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 22.5x90cm

MS: Chambord

Hãng: Dual Gres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Titan Grafito

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: D'interno

Hãng: Imex

Nơi sản xuất: Thái Lan

Kích thước: 60x60

MS: Supreme Pulido

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 80x80

MS: Meteor Antractica Relief

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Prive

Hãng: Imex

Nơi sản xuất: Thái Lan

Kích thước: 60x60

MS: Apolo Crema

Hãng: Navarti

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Pascally Crema

Hãng: Mulia

Nơi sản xuất: Indonesia

Kích thước: 60x60

MS: Rivolli Bone

Hãng: Mulia

Nơi sản xuất: Indonesia

Kích thước: 60x60

MS: Kashmir Taupe - Polished

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Foster

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Calacatta White Levigato

Hãng: Kale

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: YR5033B

Hãng: Guocera

Nơi sản xuất: Malaysia

Kích thước: 60x60

MS: Emperador Noce

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: YR5008AL

Hãng: Guocera

Nơi sản xuất: Malaysia

Kích thước: 60x60

MS: YR5008BL

Hãng: Guocera

Nơi sản xuất: Malaysia

Kích thước: 60x60

MS: Lord Marfil

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: T6-81A SMT

Hãng: Seacera

Nơi sản xuất: Malaysia

Kích thước: 60x60

MS: Provence Ivory

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x60

MS: C3 Sidney Decor Pearl

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Gaudi Black

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Gaudi Multi

Hãng: APE

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: T6-42A SMT

Hãng: Seacera

Nơi sản xuất: Malaysia

Kích thước: 60x60

MS: TT 60MU

Hãng: Imola

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: TT 60DG

Hãng: Imola

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Lastra 60B

Hãng: Imola

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Crystal Cream

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Crystal Brown

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Cremo Supremo Honed

Hãng: Casalgrande Padana

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Lord Crema

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Convivio Savia

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 44,3 x 44,63

MS: Vanilla Crema Natural

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 29,75x29,75

MS: Gạch Rosone Imperiale -R

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,3 x 59,3

MS: Ter Gris

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 33x33

MS: Lignum

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 15x60

MS: Suite Sand

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Palma jet gris

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 33,3x33,3

MS: Kaila Grey

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Calacatta White

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Lord Perla 7575 Nanoplus

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Ter Beige

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 33x33

MS: Pedra Beige Gres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Hm.Camden Marfil

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Fontana Bone

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Naxos white

Hãng: Venus

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 49x49

MS: YR5008AL

Kích thước: 60x60

MS: YR5008BL

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: 6500 Crema

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Icaro Pulido

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59.55x59.55

MS: Benisa Jet Beiger

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Lemba siena

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Fontana Bone Lapado

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Cosmos perla

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Luxor cotto

Hãng: Dual Gres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Fontana Marfil

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Iris Beiger

Hãng: Dual Gres

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 45x45

MS: Siros Jet Marfil

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Palma Jet Marron

Hãng: Elmolino

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 33,3x33,3

MS: Yucatan Coto

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: 415 Marengo

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 41x41

MS: 415 Moka

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 41x41