Gạt tàn

MS: 14096-403651-27243

Bộ chén đĩa

MS: 19325-403653-29253

Bộ chén đĩa

MS: 19325-403651-29253

Đựng đường

MS: 19315-403651-14330

Đựng sữa

MS: 10490-403651-14435

Ấm trà

MS: 10490-403651-14230

Ly rượu mạch

MS: 20665-321392-48870

Ly rượu đỏ

MS: 20665-321392-40400

Ly Champagner

MS: 20665-321392-40800

Lọ muối và tiêu

MS: 19325-403651-15036

Đĩa Oval D34

MS: 19325-403652-12734

Đĩa Oval D40

MS: 19325-403653-12740

Nơi Sản Xuất

HÃNG SẢN XUẤT