Giao dịch viên tiếng Anh

Thỏa thuận|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 26 - 04 - 2018| Hạn chót : 31 - 05 - 2018

Nhân viên Kế toán xây dựng cơ bản

10 - 15.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 15 - 03 - 2018| Hạn chót : 30 - 04 - 2018

Kế toán Trưởng

25 - 30.000.000|Hà Nội|Trưởng/Phó phòng| Ngày đăng : 15 - 03 - 2018| Hạn chót : 30 - 04 - 2018

Nhân viên Kế toán bán lẻ

6 - 7.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 15 - 03 - 2018| Hạn chót : 30 - 04 - 2018

Nhân viên Kế toán tổng hợp thuế

8 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 15 - 03 - 2018| Hạn chót : 30 - 04 - 2018

Nhân viên SEO website

5.000.000 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 18 - 04 - 2018| Hạn chót : 31 - 05 - 2018

Nhân viên Hành chính Nhân sự

7 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 15 - 03 - 2018| Hạn chót : 30 - 04 - 2018

Nhân viên lễ tân Showroom Hùng Túy

6.000.000 - 8.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 07 - 12 - 2017| Hạn chót : 07 - 12 - 2017

Nhân viên lái xe nâng lương 6-8 triệu đi làm ngay

7.000.000 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 23 - 11 - 2017| Hạn chót : 15 - 12 - 2017

Kế toán trưởng dự án

Thỏa thuận|Hà Nội|Trưởng/Phó phòng| Ngày đăng : 10 - 10 - 2017| Hạn chót : 31 - 10 - 2017

Thong ke