Bộ gạch ốp lát


MS: Taiga

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 22,9x92,4

MS: Arezzo

Hãng: Pamesa

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 75x75

MS: Devon

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 31,6x31,6

MS: Meteor

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 80x80

MS: Marmocera

Hãng: San't Agostino

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 60x60

MS: Marmoker

Hãng: Casalgrande Padana

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 59x118

MS: Prestigio

Hãng: Refin

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 75x75

MS: Main Stone

Hãng: Mariner

Nơi sản xuất: Italy

Kích thước: 45x90

MS: Monaco

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: Nexo

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Lord

Hãng: Grespania

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Zen

Hãng: STN

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x60

MS: Legend

Hãng: Azulev

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Alpha

Hãng: Vives

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Tannum

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 60x60

MS: Corfu

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Bernini

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Baikal

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 32,5x60

MS: Reale

Hãng: Saloni

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Coloss Mat

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 7031 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x75cm

MS: 5011 Miel

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 9501 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 30x90

MS: Varesse (Cifre)

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Bursa Brown Pulido

Hãng: Aparici

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59,55 x 59,55

MS: 402 Rojo

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 410x410

MS: 7000 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Leno

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 6500 Tabaco

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 63x63

MS: 400 Cadera

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 402 Ocre

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: REC 5000 Beige

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Luxe

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Mosaico

Hãng: Fanal

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 25x60

MS: 3000 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 9001 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 2200 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Chiaro (Cifre)

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 7018 (Porcelainte)

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: 6509

Hãng: Porcelanite

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Travertino

Hãng: Argenta

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Savage

Hãng: Cifre

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha