MS: Harold

Hãng: Bentley

Nơi sản xuất: Italy

MS: Harold

Hãng: Bentley

Nơi sản xuất: Italy

MS: Lanes

Hãng: Bentley

Nơi sản xuất: Italy

MS: Berwick

Hãng: Bentley

Nơi sản xuất: Italy

MS: Art 485/C

Hãng: Giorgio

Nơi sản xuất: Italy

MS: Art 485/T

Hãng: Giorgio

Nơi sản xuất: Italy

MS: AMBITION HD

Hãng: Perdo Mire

Nơi sản xuất: Italy

MS: MIND IMPRESSION

Hãng: Perdo Mire

Nơi sản xuất: Italy

MS: XXL KING

Hãng: Perdo Mire

Nơi sản xuất: Italy

MS: New Dream Easy

Hãng: Perdo Mire

Nơi sản xuất: Italy

MS: Spring Lux

Hãng: Perdo Mire

Nơi sản xuất: Italy

MS: Magnifico - materasso

Hãng: Perdo Mire

Nơi sản xuất: Italy

MS: Gold

Hãng: Demaflex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Evolution

Hãng: Demaflex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Extra Lusso

Hãng: Demaflex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Lavander

Hãng: Demaflex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Siberia

Hãng: Demaflex

Nơi sản xuất: Italy

MS: EM3320

Nơi sản xuất: Trung Quốc

Kích thước: 460x530x1850