Bộ tủ bếp

MS: ESW

Hãng: Takara Standard

Nơi sản xuất: Nhật Bản

Kích thước: 2.7m

MS: VPI

Hãng: Takara Standard

Nơi sản xuất: Nhật Bản

Kích thước: 3m

MS: LRB

Hãng: Takara Standard

Nơi sản xuất: Nhật Bản

Kích thước: 3,3m

MS: VPG

Hãng: Takara Standard

Nơi sản xuất: Nhật Bản

Kích thước: 3m

MS: REFIT

Hãng: Takara Standard

Nơi sản xuất: Nhật Bản

Kích thước: 2,75m

MS: Timo Bianco

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Tino Nocciola

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: LRI

Hãng: Takara Standard

Nơi sản xuất: Nhật Bản

Kích thước: 3,3m

MS: Anna

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Afrodite

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Tea square brown Cream

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Sole Veneered

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Tea Olive

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Tea Olive Cream

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Sole Straight

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Smeraldo

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Sole Cream

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Sole Glossy

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Sally Light OAK

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Avena

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Corallo

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy

MS: Cristallo

Hãng: Arrex

Nơi sản xuất: Italy