Gạch Indonesia


MS: Pascally Crema

Hãng: Mulia

Nơi sản xuất: Indonesia

Kích thước: 60x60

MS: Rivolli Bone

Hãng: Mulia

Nơi sản xuất: Indonesia

Kích thước: 60x60

MS: Roman

Hãng: Roman

Nơi sản xuất: Indonesia