Trao tiền ủng hộ giúp đỡ CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

54

Ngày 15/12/2014 đại diện Công ty cổ phần Picenza Việt Nam, bà Nguyễn Thùy Vân cùng phòng Tổ chức Hành chính đã tiến hành trao tổng số tiền giúp đỡ từ Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên để giúp đỡ ông Trương Văn Thủ và gia đình vượt qua khó khăn để có chi phí phẫu thuật. Số tiền quyên góp ủng hộ lên tới gần 60 triệu đồng.

Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ cho các đối tượng là cán bộ công nhân viên trong công ty có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công ty cổ phần Picenza thường xuyên tổ chức phát động các hoạt động phong trào nhằm quyên góp ủng hộ và tạo điều kiện giúp các gia đình để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vững tin yên tâm công tác tại Công ty. Có tới 100% số lượng CBCNV trong Công ty đã tích cực hưởng ứng và tham gia hoạt động quyên góp ủng hộ giúp đỡ của ông Trương Văn Thủ và gia đình đợt này, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các công nhân đến từ kho Từ Liêm và Nhà máy thiết bị nội thất, những công nhân cũng còn đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

Đây là hoạt động nhân văn mang tính truyền thống mà Công ty cổ phần Picenza Việt Nam thường xuyên phát động để cùng sẻ chia với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhằm gắn kết toàn thể CBCNV trong Công ty.