2
Kích thước 375 x 520 x 39 mm 1400 x 1400 mm 1 1/4 R49 x C268 mm 1850 x 900 x 690 mm R48 x C485 mm R60 x C525 mm R73 x C535 mm R66 x C405 mm R56 x C310 mm R48 x C283 mm R60 x C583 mm R55 x C355 mm R55 x C321 mm R58 x C350 mm R70 x C355 mm R70 x C360 mm R70 x C270 mm R46 x C257 mm R1140 x C1140 mm D50 x R120 mm R77 x C560 mm R61 x C290 mm R43 x C247 mm R50 x C270 mm D50 x R151 mm R59 x C355 mm R65 x C555 mm D50 x R130 mm R73 x C353 mm R70 x C541 mm D50 x R144 mm D1720 x R860 x C660 mm D1850 x R900 x C690 mm D1230 x R1230 x C2250 mm 1000 x 1200 x 2000 mm D1200 x R900 x C2200 mm D2000 x R2000 x C2100 mm D1800 x R1500 x C2100 mm D2250 x R1200 x C2250 mm 684 x 366 x 440 mm 683 x 366 x 440 mm 495 x 415 x 190 mm D395 x R395 x C845 mm Ø1750 x C650 R45 x C250 mm R44 x C275 mm R45 x C268 mm D420 x R375 x C1010 mm D430 x R430 x C170 mm D420 x R375 x C1010 mm Ø450 x C830 mm R50 x C250 mm D50 x R148 mm R53 x C257 mm D50 x R150 mm D50 x R13 mm D50 x R140 mm R50 x C306 mm D590 x R410 x C160 mm D500 x R420 x C200 mm D555 x R470 x C515 mm D500 x R420 x C200 mm D50 x R145 mm D50 x R143 mm D685 x R420 x C513 mm R60 x C330 mm D690 x R370 x C730 mm D680 x R375 x C810 mm D600 x R390 x C150 mm D610 x R410 x C115 mm D610 x R450 x C200 mm D605 x R385 x C180 mm D690 x R375 x C725 mm D680 x R375 x C810 mm D690 x R375 x C725 mm D690 x R400 x C520 mm R77 x C360 mm D700 x R385 x C750 mm D725 x R370 x C740 mm D710 x R370 x C720 mm D730 x R450 x C765 mm 8 x 45 cm D1000 x R1000 x C2100 mm D1000 x R1000 x C2110 mm D1000 x R800 x C2110 mm R1140 x C890 mm D1350 x R1350 x C570 mm D1400 x R1000 x C2150 mm 14,4 x 89,3 cm 14,6 x 59,3 cm H149,5 mm D1500 x R1500 x C670 mm 150 x 150 mm 15 x 90 cm 15 x 60 cm 15,5 x 100 cm D1600 x R800 x C620 mm D1600 x R800 x C620 mm D1600/D1000 mm 165 x 80 x 92 mm H165,5 mm D1700 x R750 x C610 mm D1750 x R820 x C790 mm D1700 x R800 x C600 mm H173,5 mm D1800 x R800 x C670 mm D1860 x R1860 x C900 mm D1800 x R1100 x C600 mm D1800 x R800 x C590 mm D1800 x R800 mm D1800 x R850 x C800 mm D1800 x R1800 mm H186 mm H189 mm H180,4 mm H180 mm D1900 x R1600 x C610 mm 19,2 x 119,3 cm 20 x 114 cm 20 x 60 cm H200 mm D2100 x R1600 x C1980 mm 21,8 x 90,4 cm 217 x 146,5 x 10 mm 25 x 75 cm 25 x 60 cm 26 x 60,5 cm 270 x 150 x 829,5 mm 29 x 100 cm 29,75 x 89,46 cm 300 x 340 mm 300 x 340 mm 30 x 60 cm 30 x 90 cm 31,5 x 100 cm 32,5 x 99,7 cm 335 x 335 x 890 mm 33 x 33 cm 33,3 x 50 cm 345 x 315 mm 340 x 340 x 820 mm 360 x 655 mm  369 x 150 x 829,5 mm 370 × 700 mm 370 × 705 mm 375 x 320 x 680 mm 370 x 350 mm 37,5 x 75 cm 380 x 380 x 125 mm 385 x 150 x 829,5 mm 380 x 350 x 680 mm 390 x 330 x 195 mm 400 x 440 x 1020 mm 40 x 120 cm 40 x 60 cm 410 x 455 x 1020 mm 410 x 410 cm 41 x 41 cm 435 x 435 x 180 mm 44,2 x 66,4 cm 44,63 x 119,3 cm 44,7 x 44,7 cm 45 x 90 cm 45 x 45 cm 465 x 465 x 145 mm 460 x 460 x 140 mm 460 x 530 x 1850 cm 475 x 475 x 840 mm 490 x 410 x 210 mm 49 x 49 cm 500 x 420 x 200 mm 500 x 50 x 120 x 448 mm 500 x 500 x 845 mm 50 x 50 cm 50 x 60 cm 500 x 155 x 1148 mm 500 x 155 x 840 mm 515 x 515 x 430 mm 534 x 89 x 1195 mm 550 x 400 x 135 mm 550 x 365 x 395 mm 565 x 450 x 195 mm 567 x 465 x 370 mm 56 x 32,5 cm 575 x 445 x 810 mm 570 x 485 x 425 mm 570 x 490 x 205 mm 59 x 118 cm 59 x 59 cm 59,3 x 119,3 cm 59,55 x 119,3 cm 600 x 600 mm 60 x 120 cm 610 x 450 x 200 mm 61,2 x 42,5 x 47,8 cm 610 x 340 x 715 mm 620 x 365 x 441 mm 63 x 63 cm W660 x D248 x H104 mm 675 x 380 x 750 mm 670 x 385 x 780 mm 680 x 345 x 745 mm 690 x 370 x 800 mm 700 x 400 x 200 mm 700 x 490 x 650 mm 710 x 735 x 750 mm 720 x 380 x 750 mm 720 x 380 x 720 mm 730 x 390 x 735 mm 730 x 450 x 765 mm 740 x 390 x 710 mm 750 mm 750 x 750 mm 75 x 150 cm 763 x 410 mm 760 x 410 x 200 mm 800 x 600 x 26 mm 80 x 80 cm 800 x 430 x 220 mm 900 mm 900 x 695 x 22 mm D900 x 47 mm 950 x 690 x 655 mm 950 x 950 x 2200 mm 1000 x 950 x 2230mm 1000 x 800 x 30 mm 100 x 300 cm 100 x 100 x 210 cm 100 x 100 x 210 cm 1010 x 469 x 565 mm H1079 mm 1100 x 720 mm 1200 x 800 x 26 mm H1250 mm H1300 mm 1300 x 550 x 408 mm 1350 mm 1350 x 1350 mm D1350 x 760 cm 1350 x 740 x 440 cm 1400 x 1400 mm 140 x 110 x 205 cm 1400 x 420 x 860 cm 1400 x 420 x 1900 cm 1500 x 1500 x 660 mm 1500 x 850 x 2200 mm 1500 x 1500 x 2230 mm 150 x 300 cm 150 x 150 cm 1600 x 800 x 620 mm 168 x 76 x 60,5 cm 1680 x 760 x 605 mm 1700 x 850 x 670 mm 170 x 75 cm 170 x 130 x 215 cm 1700 x 800 x 600 mm 170 x 80 x 50 cm 174 x 85 x 70 cm Đường kính 175 cm 1800 x 900 mm 180 x 80 cm 1800 x 1100 mm 1800 x 850 x 800 mm 1800 x 800 x 600 mm 1850 x 1230 x 650 mm 1850 x 1380 x2200 mm 1850 x 850 x 610 mm 1860 x 1860 x 900 mm 190*110/103 cm 192 x 70 x 74,2 cm 2090 x 1340 x 2090 mm 2.1m x 1m 2100 x 1000 mm 2100 x 1600 mm 213 x 162 x 74 cm 2200 x 1300 mm 220 x 130 cm 22,5 x 90 cm 226 x 95 x 113 cm 22,9 x 92,4 cm 250 x 120 x 79 cm 2.7m 2,75m 29,75 x 29,75 cm 3 m 31,6 x 31,6 cm 32,5 x 60 cm 3300 mm 33,3 x 33,3 cm 44,2 x 44,2 cm 44,3 x 44,63 cm 5140 mm 59,3 x 59,3 cm 59,55 x 59,55 cm 59,55 x 59,55 cm 89,46 x 89,46 cm 151 x 270 x 50 mm 67 x 151 x 50 mm 69 x 145 x 50 mm 365 x 40 x 25 mm 423 x 40 x 25 mm 420 x 375 x 1010 mm 395 x 395 x 845 mm 700 x 385 x 750 690 x 375 x 725 mm 725 x 370 x 740 mm 710 x 370 x 720 mm 730 x 450 x 765 mm 430 x 430 x 170 mm 590 x 410 x 160 mm 600 x 390 x 150 mm 610 x 410 x 115 mm 605 x 385 x 180 mm 555 x 470 x 515 mm 1800 x 850 x 800 mm 1700 x 800 x 600 mm 685 x 420 x 513 mm D1000 x R1000 x C2074 mm 800 x 600 x 26 mm 1790 x 810 x 595 mm 115 x 70 cm 112 x 70 cm 630 x 365 x 750 mm 400 x 350 x 790 mm 170 x 80 x 40 cm 1800 x 800 x 670 mm 1700 x 800 x 740 mm 1500 x 1500 x 670 mm 1700 x 800 x 780 mm 141 x 56 mm 142 x 238 mm 135 x 238 mm D940 1680 x 762 x 720 mm 540 x 370 x 360 mm 540 x 370 x 365 mm D500 x 900 mm 600 x 400 x 140 mm 1800 x 850 x 615 mm 290 x 100 x 270 mm 276 x 214 x 245 mm 253 x 150 x 303 mm 100 x 210 x 185 mm 95 x 210 x 215 mm 620 x 360 x 376 mm 600 x 440 x 120 mm 1700 x 800 x 580 mm 800 x 55 x 214 mm 1400 x 1000 x 2100 mm 2200 x 2110 x 620 mm 147 x 50 mm 141 x 51 mm 45 x 250 x 139 mm 725 x 400 x 555 mm 450 x 450 x 150 mm 420 x 420 x 130 mm 545 x 480 x 760 mm 390 x 420 x 900 mm D330 x H180 mm D400 x H150 mm 550 x 390 x 140 mm L70 x A35 x B35 mm L80 x A40 x B40 mm 1700 x 750 x 650 mm 1124 x 277 x 528 mm 1239 x 452 mm L60 x A30 x B30 mm 1520 x 1020/ 1260 x 890/ 890 x 760 mm
Khu vực

Gương Treo Phòng Tắm Cao Cấp Nhập Khẩu Châu Âu Chính Hãng

Ngoài những công dụng thường ngày, tủ gương phòng tắm còn là một món đồ trang trí cho không gian thêm ấn tượng, thoáng mát nhờ tăng độ sáng và mở rộng tầm nhìn. Nếu quý khách hàng đang tìm kiếm một chiếc gương phòng tắm cao cấp cho riêng mình thì hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây.

Tủ gương phòng tắm cao cấp - Tô điểm cho không gian
Tủ gương phòng tắm cao cấp - Tô điểm cho không gian

1. Một số mẫu tủ gương phòng tắm cao cấp nhất

1.1. Tủ gương đèn LED Sonia 161126

Sonia là thương hiệu thiết bị phòng tắm nổi tiếng của Tây Ban Nha. Sản phẩm của Sonia được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ chất lượng hoàn hảo và thiết kế độc đáo, mang những ấn tượng đặc trưng. Trong đó, gương soi phòng tắm đèn LED 161126 là một trong những phụ kiện phòng tắm ấn tượng nhất của Sonia. Với kích thước 800 x 600 x 26 mm, gương soi phòng tắm Sonia phù hợp với những không gian có diện tích vừa và nhỏ. Sản phẩm được thiết kế với khung nhôm chắc chắn, hạn chế biến dạng khi va chạm nhẹ. Đèn LED hoạt động với công suất 14W đảm bảo ánh sáng vừa đủ không gây lóa hay chói mắt. Hơn nữa, tủ gương treo phòng tắm Sonia 161126 có tính ứng dụng cao, thích hợp với mọi không gian phòng tắm nhờ khả năng lắp được theo cả 2 chiều dọc và ngang. 

Tủ gương phòng tắm đèn LED Sonia 161126
Tủ gương phòng tắm đèn LED Sonia 161126

1.2. Tủ gương J&J - Sand San001/G009

Sự xuất hiện của J&J - Sand San 001/G009 chính là một điểm nhấn mê hoặc cho cả không gian nhà tắm của mọi gia đình. Gương soi phòng tắm J&J thiết kế theo hình chữ nhật dài, khổ rộng phù hợp với không gian vệ sinh có diện tích lớn. Điểm nhấn của sản phẩm ở phần viền được phủ lớp cát vàng dày. Với sắc vàng - sắc màu của hoàng gia, của sự cao quý, căn phòng tắm như được bừng sáng. Bộ gương phòng tắm J&J không chỉ dùng để chiêm ngưỡng bản thân hay mở rộng không gian mà nó còn tạo ra vẻ đẹp, tính nghệ thuật và phá vỡ sự đơn điệu vốn có của những căn vệ sinh.

Tủ gương phòng tắm J&J - Sand San001/G009
Tủ gương phòng tắm J&J - Sand San001/G009

1.3. Tủ gương đèn LED Duravit HP7481S0000

Gương soi phòng tắm Duravit HP7481S0000 là một trong những sản phẩm của thương hiệu Duravit đến từ CHLB Đức. Với thiết kế hiện đại, tính ứng dụng cao, bộ gương phòng tắm Duravit rất được lòng người tiêu dùng. Đặc biệt, Duravit HP7481S000 có cảm ứng Led, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh mức độ ánh sáng và tiết kiệm điện một cách đáng kể. Hơn nữa, gương có chức năng chống hấp hơi nước, hạn chế những bất tiện vào những ngày trời nồm ẩm hay hơi nóng của nước vào những ngày mùa đông.  

Tủ gương phòng tắm đèn LED Duravit HP7481S0000
Tủ gương phòng tắm đèn LED Duravit HP7481S0000

2. Tại sao nên chọn mua tủ gương phòng tắm tại showroom Hùng Túy?

Tủ gương phòng tắm là phụ kiện không thể thiếu trong không gian vệ sinh của mọi gia đình. Để lựa chọn được một chiếc gương treo phòng tắm nhập khẩu chất lượng và giá cả hợp lý, quý khách hàng nên tìm kiếm các cơ sở cung cấp cũng như phân phối các sản phẩm uy tín và chính hãng. Hiện nay Showroom Hùng Túy đang là một trong những địa chỉ uy tín phân phối và cung cấp các sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp được nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới như Tây Ban Nha, Italy, CHLB Đức,... 

Tại sao nên chọn mua tủ gương phòng tắm tại showroom Hùng Túy?
Tại sao nên chọn mua tủ gương phòng tắm tại showroom Hùng Túy?

Bên cạnh những ưu đãi hấp dẫn về giá, quý khách hàng còn được đảm bảo các chính sách bảo hành – bảo trì – đổi trả cũng như hỗ trợ giao hàng. Thêm vào đó, đội ngũ tư vấn tại Hùng Túy luôn nhiệt tình, tận tâm trong hỗ trợ tư vấn, giúp khách hàng tìm được sản phẩm cần mua ưng ý nhất. Vì thế quý khách hàng có thể tin tưởng tuyệt đối với các sản phẩm của chúng tôi.

Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ phía trên, quý khách hàng sẽ hiểu hơn về sản phẩm và có thể lựa chọn cho riêng mình một chiếc tủ gương phòng tắm ưng ý nhất. Nếu có câu hỏi hay cần tư vấn thêm về các thiết bị phòng tắm cao cấp, quý khách liên hệ ngay với chúng tôi qua website: https://hungtuy.com.vn/ để được hỗ trợ nhanh nhất.