Gạch màu Mosaico Crema
Gạch màu Mosaico Crema

Gạch màu Mosaico Crema

  • Mã sản phẩm:Mosaico Crema

  • Hãng sản xuất:  Fanal

  • Thương hiệu: Tây Ban Nha

    Kích thước: 25 x 50 cm

Đặt qua điện thoại (8h00 - 19h00)

(024) 3733 7366

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Gạch màu Home Beige

Gạch màu Home Beige

MS: Home Beige

Gạch màu Home Tortola

Gạch màu Home Tortola

MS: Home Tortola

Gạch màu Mosaico Crema

Gạch màu Mosaico Crema

MS: Mosaico Crema

Gạch nhân màu Decor. Mosaico Crema Flor 1

Gạch nhân màu Decor. Mosaico Crema Flor 1

MS: Decor. Mosaico Crema Flor 1

Gạch nhân màu Decor. Mosaico Crema Flor 2

Gạch nhân màu Decor. Mosaico Crema Flor 2

MS: Decor. Mosaico Crema Flor 2

LỰA CHỌN KHÁC

Gạch màu Luxe Golden Relieve

Gạch màu Luxe Golden Relieve

MS: Luxe Golden Relieve

Gạch màu Luxe Crema Relieve

Gạch màu Luxe Crema Relieve

MS: Luxe Crema Relieve

Gạch màu Luxe Crema

Gạch màu Luxe Crema

MS: Luxe Crema

Gạch nhân màu Decor. Mosaico Crema Flor 2

Gạch nhân màu Decor. Mosaico Crema Flor 2

MS: Decor. Mosaico Crema Flor 2

Gạch nhân màu Decor. Mosaico Crema Flor 1

Gạch nhân màu Decor. Mosaico Crema Flor 1

MS: Decor. Mosaico Crema Flor 1