Đồng hồ Fbai - 2001/MA
Đồng hồ Fbai - 2001/MA

Đồng hồ Fbai - 2001/MA

  Công ty F.B.A.I. (Fonderia Bronzi Artistici Italy) được thành lập vào năm 1966, các sản phẩm được sản xuất bởi quy trình công nghệ nung, đúc truyền thống lâu đời và duy nhất tại Italia.

  Đồng hồ Fbai 2001/MA sử dụng máy cơ của hãng Hermle (Đức) kết hợp giữa đồng và đá Malachit (đá lông công). Malachit đặc sít có màu sắc và vân rất đẹp dùng để làm đồ trang trí. Đá lông công là loại đá tao nhã và đẳng cấp thuộc hạng nhất trong làng chơi đá cảnh, vì nét đẹp rực rỡ xa hoa của nó. 

    SẢN PHẨM THAM KHẢO VÀ ĐẶT HÀNG

  Đồng hồ Fbai - 2001

  Đồng hồ Fbai - 2001

  Mã sản phẩm: 2001

  Đồng hồ Fbai - 2004/B

  Đồng hồ Fbai - 2004/B

  Mã sản phẩm: 2004/B

  Đồng hồ Fbai - 2001/MA

  Đồng hồ Fbai - 2001/MA

  Mã sản phẩm: 2001/MA

  Đồng hồ Fbai - 2001/LA

  Đồng hồ Fbai - 2001/LA

  Mã sản phẩm: 2001/LA

  Đèn chùm Fbai - 4400/8+4

  Mã sản phẩm: 4400/8+4

  Đèn bàn Fbai - 2132/5B

  Mã sản phẩm: 2132/5B

  Đèn bàn Fbai - P3197/B

  Mã sản phẩm: P3197/B

  Đèn tường Fbai - A4000/2

  Đèn tường Fbai - A4000/2

  Mã sản phẩm: A4000/2

  Đèn chùm Fbai - 4000/10+5

  Đèn chùm Fbai - 4000/10+5

  Mã sản phẩm: 4000/10+5

  Đèn chùm Fbai - 4223/8+4

  Đèn chùm Fbai - 4223/8+4

  Mã sản phẩm: 4223/8+4

  Đèn tường Fbai - A4223/2

  Đèn tường Fbai - A4223/2

  Mã sản phẩm: A4223/2

  Đèn chùm Fbai - 4008/12

  Đèn chùm Fbai - 4008/12

  Mã sản phẩm: 4008/12

  Đèn tường Fbai - A4008/2

  Đèn tường Fbai - A4008/2

  Mã sản phẩm: A4008/2

  Đèn bàn Fbai - C4000/5EL

  Đèn bàn Fbai - C4000/5EL

  Mã sản phẩm: C4000/5EL

  Đèn bàn Fbai - P3172

  Đèn bàn Fbai - P3172

  Mã sản phẩm: P3172

  Đèn bàn Fbai - P2201

  Đèn bàn Fbai - P2201

  Mã sản phẩm: P2201

  Đèn cây Fbai - 4017/10

  Đèn cây Fbai - 4017/10

  Mã sản phẩm: 4017/10

  Đèn tường Fbai - A5011/2

  Đèn tường Fbai - A5011/2

  Mã sản phẩm: A5011/2

  Đèn chùm Fbai - 5011/16

  Đèn chùm Fbai - 5011/16

  Mã sản phẩm: 5011/16

  Đèn chùm Fbai - 3167/6+6

  Đèn chùm Fbai - 3167/6+6

  Mã sản phẩm: 3167/6+6

  Đèn tường FBAI - A3167/2

  Đèn tường FBAI - A3167/2

  Mã sản phẩm: A3167/2

  Đèn ốp trần Fbai - 3118/PL35

  Đèn ốp trần Fbai - 3118/PL35

  Mã sản phẩm: 3118/PL35

  Đèn trần Fbai - 3138/PL50

  Đèn trần Fbai - 3138/PL50

  Mã sản phẩm: 3138/PL50

  Đèn ốp trần Fbai - 4210/PL45

  Đèn ốp trần Fbai - 4210/PL45

  Mã sản phẩm: 4210/PL45

  Đèn chùm Fbai - 4000/24

  Đèn chùm Fbai - 4000/24

  Mã sản phẩm: 4000/24

  Đèn chùm Fbai - 3168/8

  Đèn chùm Fbai - 3168/8

  Mã sản phẩm: 3168/8

  Đèn chùm Fbai - 4010/8

  Đèn chùm Fbai - 4010/8

  Mã sản phẩm: 4010/8

  Đèn tường Fbai - A4010/2

  Đèn tường Fbai - A4010/2

  Mã sản phẩm: A4010/2

  Đèn chùm Fbai - 5001/48

  Đèn chùm Fbai - 5001/48

  Mã sản phẩm: 5001/48

  Đèn chùm Fbai - 3170/10+10

  Đèn chùm Fbai - 3170/10+10

  Mã sản phẩm: 3170/10+10

  Đèn chùm FBAI - 5002/24

  Đèn chùm FBAI - 5002/24

  Mã sản phẩm: 5002/24

  Đèn tường Fbai - A3103/C

  Đèn tường Fbai - A3103/C

  Mã sản phẩm: A3103/C

  Đèn bàn Fbai - 2184

  Đèn bàn Fbai - 2184

  Mã sản phẩm: 2184

  Đèn thả Fbai - 4012/4

  Đèn thả Fbai - 4012/4

  Mã sản phẩm: 4012/4

  Đèn thả Fbai - 4006/4

  Đèn thả Fbai - 4006/4

  Mã sản phẩm: 4006/4

  Đèn cây Fbai - 4220/10

  Đèn cây Fbai - 4220/10

  Mã sản phẩm: 4220/10

  Đèn ốp trần Fbai - 3120/PL60

  Đèn ốp trần Fbai - 3120/PL60

  Mã sản phẩm: 3120/PL60

  Đèn bàn Fbai - 2063

  Đèn bàn Fbai - 2063

  Mã sản phẩm: 2063

  Chân nến Fbai - 2198

  Chân nến Fbai - 2198

  Mã sản phẩm: 2198

  Chân nến Fbai - 2002/9

  Chân nến Fbai - 2002/9

  Mã sản phẩm: 2002/9

  Bát hoa quả Fbai - 2200

  Bát hoa quả Fbai - 2200

  Mã sản phẩm: 2200

  Bát hoa quả Fbai - 2199

  Bát hoa quả Fbai - 2199

  Mã sản phẩm: 2199

  Chân nến Fbai - 2211/3-B

  Chân nến Fbai - 2211/3-B

  Mã sản phẩm: 2211/3-B

  Bát hoa quả Fbai - 2109

  Bát hoa quả Fbai - 2109

  Mã sản phẩm: 2109

  Bát hoa quả Fbai - 2108

  Bát hoa quả Fbai - 2108

  Mã sản phẩm: 2108

  Chân nến Fbai - 2002/9 LA

  Chân nến Fbai - 2002/9 LA

  Mã sản phẩm: 2002/9 LA

  Chân nến Fbai - 2002/9 MA

  Chân nến Fbai - 2002/9 MA

  Mã sản phẩm: 2002/9 MA

  Đèn tường Fbai - A5002/2

  Đèn tường Fbai - A5002/2

  Mã sản phẩm: A5002/2

  Đèn ốp trần Fbai - 3117/PL40

  Đèn ốp trần Fbai - 3117/PL40

  Mã sản phẩm: 3117/PL40

  Đôn hoa Fbai - 4217-DEC.A

  Đôn hoa Fbai - 4217-DEC.A

  Mã sản phẩm: 4217-DEC.A

  Đôn hoa Fbai - 4217-DEC.C

  Đôn hoa Fbai - 4217-DEC.C

  Mã sản phẩm: 4217-DEC.C

  Đèn ốp trần Fbai - 4305/PL35

  Đèn ốp trần Fbai - 4305/PL35

  Mã sản phẩm: 4305/PL35

  Đôn hoa Fbai - 4217/B

  Đôn hoa Fbai - 4217/B

  Mã sản phẩm: 4217/B