Đèn chùm Sylcom - 1020/12+6 D-D.A
Đèn chùm Sylcom - 1020/12+6 D-D.A

Đèn chùm Sylcom - 1020/12+6 D-D.A

  Đèn chùm Sylcom 1020/12+6 D D.A sang trọng, cổ điển, thanh lịch với phần kim loại mạ cao cấp, phần thủy tinh viền màu Hổ phách.

  Đèn chùm Sylcom 1020/12+6 D D.A sang trọng, cổ điển, thanh lịch với phần kim loại mạ cao cấp, phần thủy tinh viền màu Hổ phách. Sản  phẩm là sự kết hợp kỳ diệu giữa ý tưởng và màu sắc của thủy tinh.

  • Kích thước: Ø 104 – H 96 cm
  • R 14.5 cm
  • C 60 cm
  • Loại bóng/ Số lượng: E14  18×40 W
  • Khối lượng: 23 kg

    SẢN PHẨM THAM KHẢO VÀ ĐẶT HÀNG

  Đèn chùm Fbai - 4400/8+4

  Mã sản phẩm: 4400/8+4

  Đèn chùm Salvilamp - 6155/92 Gold Black Patine

  Đèn chùm Salvilamp - 6155/92 Gold Black Patine

  Mã sản phẩm: 6155/92 Gold Black Patine

  Đèn chùm Salvilamp - 2664/60 Gold

  Đèn chùm Salvilamp - 2664/60 Gold

  Mã sản phẩm: 2664/60 Gold

  Đèn chùm Sylcom - 1020/12+6 D-D.A

  Đèn chùm Sylcom - 1020/12+6 D-D.A

  Mã sản phẩm: 1020/12+6 D-D.A

  Đèn chùm Sylcom - 1386/DP CR.ORO

  Đèn chùm Sylcom - 1386/DP CR.ORO

  Mã sản phẩm: 1386/DP CR.ORO

  Đèn chùm Sylcom - 1460/16+8 D ORO

  Đèn chùm Sylcom - 1460/16+8 D ORO

  Mã sản phẩm: 1460/16+8 D ORO

  Đèn chùm Sylcom - 1377/12+6 K BL

  Đèn chùm Sylcom - 1377/12+6 K BL

  Mã sản phẩm: 1377/12+6 K BL

  Đèn chùm Sylcom - 1470/12 PO CR.ORO

  Đèn chùm Sylcom - 1470/12 PO CR.ORO

  Mã sản phẩm: 1470/12 PO CR.ORO

  Đèn chùm L'Originale - MER718

  Đèn chùm L'Originale - MER718

  Mã sản phẩm: MER718

  Đèn chùm L'Originale - MER730

  Đèn chùm L'Originale - MER730

  Mã sản phẩm: MER730

  Đèn chùm L'Originale - MER700

  Đèn chùm L'Originale - MER700

  Mã sản phẩm: MER700

  Đèn chùm Beby -7810BB3

  Đèn chùm Beby -7810BB3

  Mã sản phẩm: 7810BB3

  Đèn chùm Orion - DLU 1732/60/18 gold/creme/499

  Đèn chùm Orion - DLU 1732/60/18 gold/creme/499

  Mã sản phẩm: DLU 1732/60/18 gold/creme/499

  Đèn chùm Orion - LU 1319/12+6+3+1 Gold

  Đèn chùm Orion - LU 1319/12+6+3+1 Gold

  Mã sản phẩm: LU 1319/12+6+3+1 Gold

  Đèn chùm Orion - LU 1510/12+6+4 Gold

  Đèn chùm Orion - LU 1510/12+6+4 Gold

  Mã sản phẩm: LU 1510/12+6+4 Gold

  Đèn chùm Elite Bohemia - L621/42/19

  Đèn chùm Elite Bohemia - L621/42/19

  Mã sản phẩm: L621/42/19

  Đèn chùm Elite Bohemia - L684/8+4/04

  Đèn chùm Elite Bohemia - L684/8+4/04

  Mã sản phẩm: L684/8+4/04

  Đèn chùm Elite Bohemia - L432/18/08

  Đèn chùm Elite Bohemia - L432/18/08

  Mã sản phẩm: L432/18/08

  Đèn chùm Elite Bohemia - L130/15/01

  Đèn chùm Elite Bohemia - L130/15/01

  Mã sản phẩm: L130/15/01

  Đèn chùm Elite Bohemia - L140/12/02

  Đèn chùm Elite Bohemia - L140/12/02

  Mã sản phẩm: L140/12/02

  Đèn chùm Elite Bohemia - L700/16/01

  Đèn chùm Elite Bohemia - L700/16/01

  Mã sản phẩm: L700/16/01

  Đèn chùm Elite Bohemia - L618/50/03 Gold

  Đèn chùm Elite Bohemia - L618/50/03 Gold

  Mã sản phẩm: L618/50/03 Gold

  Đèn chùm Elite Bohemia - L715/30/05

  Đèn chùm Elite Bohemia - L715/30/05

  Mã sản phẩm: L715/30/05

  Đèn chùm Novaresi - 10005/55SQ/ Gold

  Đèn chùm Novaresi - 10005/55SQ/ Gold

  Mã sản phẩm: 10005/55SQ/ Gold

  Đèn chùm Novaresi - 10100/60SQ/ Gold

  Đèn chùm Novaresi - 10100/60SQ/ Gold

  Mã sản phẩm: 10100/60SQ/ Gold

  Đèn chùm Novaresi - 10003/70 SQ/ Gold

  Đèn chùm Novaresi - 10003/70 SQ/ Gold

  Mã sản phẩm: 10003/70 SQ/ Gold

  Đèn chùm Novaresi - Riccioli/75/ Gold

  Đèn chùm Novaresi - Riccioli/75/ Gold

  Mã sản phẩm: Riccioli/75/ Gold

  Đèn chùm Beby - 9010B01

  Đèn chùm Beby - 9010B01

  Mã sản phẩm: 9010B01

  Đèn chùm Fbai - 4000/10+5

  Đèn chùm Fbai - 4000/10+5

  Mã sản phẩm: 4000/10+5

  Đèn chùm Fbai - 4223/8+4

  Đèn chùm Fbai - 4223/8+4

  Mã sản phẩm: 4223/8+4

  Đèn chùm Fbai - 4008/12

  Đèn chùm Fbai - 4008/12

  Mã sản phẩm: 4008/12

  Đèn chùm Fbai - 5011/16

  Đèn chùm Fbai - 5011/16

  Mã sản phẩm: 5011/16

  Đèn chùm Fbai - 3167/6+6

  Đèn chùm Fbai - 3167/6+6

  Mã sản phẩm: 3167/6+6

  Đèn chùm Fbai - 4000/24

  Đèn chùm Fbai - 4000/24

  Mã sản phẩm: 4000/24

  Đèn chùm Fbai - 3168/8

  Đèn chùm Fbai - 3168/8

  Mã sản phẩm: 3168/8

  Đèn chùm Fbai - 4010/8

  Đèn chùm Fbai - 4010/8

  Mã sản phẩm: 4010/8

  Đèn chùm Fbai - 5001/48

  Đèn chùm Fbai - 5001/48

  Mã sản phẩm: 5001/48

  Đèn chùm Fbai - 3170/10+10

  Đèn chùm Fbai - 3170/10+10

  Mã sản phẩm: 3170/10+10

  Đèn chùm FBAI - 5002/24

  Đèn chùm FBAI - 5002/24

  Mã sản phẩm: 5002/24

  Đèn chùm Castro Lighting - Maeve/8860.80

  Đèn chùm Castro Lighting - Maeve/8860.80

  Mã sản phẩm: Maeve/8860.80

  Đèn chùm Orion - LU 1440/7 Gold

  Đèn chùm Orion - LU 1440/7 Gold

  Mã sản phẩm: LU 1440/7 Gold

  Đèn chùm Orion - LU 2144/12+6 Gold

  Đèn chùm Orion - LU 2144/12+6 Gold

  Mã sản phẩm: LU 2144/12+6 Gold

  Đèn chùm Orion LU 1599/10+5 Gold

  Đèn chùm Orion LU 1599/10+5 Gold

  Mã sản phẩm: LU 1599/10+5 Gold

  Đèn chùm Orion LU 1321/7+1 Gold

  Đèn chùm Orion LU 1321/7+1 Gold

  Mã sản phẩm: LU 1321/7+1 Gold

  Đèn chùm Elite Bohemia - L180/8/02 ZL

  Đèn chùm Elite Bohemia - L180/8/02 ZL

  Mã sản phẩm: L180/8/02 ZL

  Đèn chùm Orion - DLU 2345/60/18/3,4M/ Gold

  Đèn chùm Orion - DLU 2345/60/18/3,4M/ Gold

  Mã sản phẩm: DLU 2345/60/18/3,4M/ Gold

  Đèn chùm Novaresi - 5000/75/Gold

  Đèn chùm Novaresi - 5000/75/Gold

  Mã sản phẩm: 5000/75/Gold

  Đèn chùm Orion - LU 2144/8+4 Gold

  Đèn chùm Orion - LU 2144/8+4 Gold

  Mã sản phẩm: LU 2144/8+4 Gold

  Đèn chùm Novaresi - 8928/60TR/gold

  Đèn chùm Novaresi - 8928/60TR/gold

  Mã sản phẩm: 8928/60TR/gold

  Đèn chùm Castro Lighting - Cancun/6750.8

  Đèn chùm Castro Lighting - Cancun/6750.8

  Mã sản phẩm: Cancun/6750.8

  Đèn chùm bàn ăn Orion LU 2399/6+4

  Đèn chùm bàn ăn Orion LU 2399/6+4

  Mã sản phẩm: LU 2399/6+4

  Đèn chùm Orion LU 2403/6+1/50

  Đèn chùm Orion LU 2403/6+1/50

  Mã sản phẩm: LU 2403/6+1/50

  Đèn chùm Orion LU 1670/6+6

  Đèn chùm Orion LU 1670/6+6

  Mã sản phẩm: LU 1670/6+6

  Đèn chùm Castro Lighting - Avolto/9120.3

  Đèn chùm Castro Lighting - Avolto/9120.3

  Mã sản phẩm: Avolto/9120.3

  Đèn chùm Castro Lighting - Euphoria/8940

  Đèn chùm Castro Lighting - Euphoria/8940

  Mã sản phẩm: Euphoria/8940

  Đèn chùm Castro Lighting - Intense/9093.5

  Đèn chùm Castro Lighting - Intense/9093.5

  Mã sản phẩm: Intense/9093.5

  Đèn chùm Castro Lighting - Maeve/8864.2

  Đèn chùm Castro Lighting - Maeve/8864.2

  Mã sản phẩm: Maeve/8864.2

  Đèn chùm Castro Lighting - Mastery/9301.80

  Đèn chùm Castro Lighting - Mastery/9301.80

  Mã sản phẩm: Mastery/9301.80

  Đèn chùm Castro Lighting - Mondrian/9180.170x55

  Đèn chùm Castro Lighting - Mondrian/9180.170x55

  Mã sản phẩm: Mondrian/9180.170x55

  Đèn chùm Castro Lighting - Mondrian/9180.80

  Đèn chùm Castro Lighting - Mondrian/9180.80

  Mã sản phẩm: Mondrian/9180.80

  Đèn chùm Castro Lighting - Safi/8850.19

  Đèn chùm Castro Lighting - Safi/8850.19

  Mã sản phẩm: Safi/8850.19

  Đèn chùm Castro Lighting - Safi/8851.10

  Đèn chùm Castro Lighting - Safi/8851.10

  Mã sản phẩm: Safi/8851.10

  Đèn chùm Castro Lighting - Casablanca/5141.12

  Đèn chùm Castro Lighting - Casablanca/5141.12

  Mã sản phẩm: Casablanca/5141.12

  Đèn chùm Castro Lighting - Boston/8291.3

  Đèn chùm Castro Lighting - Boston/8291.3

  Mã sản phẩm: Boston/8291.3

  Đèn chùm Castro Lighting - Vienna/6175.18

  Đèn chùm Castro Lighting - Vienna/6175.18

  Mã sản phẩm: Vienna/6175.18

  Đèn thả Castro Lighting - Halo/9600.6

  Đèn thả Castro Lighting - Halo/9600.6

  Mã sản phẩm: Halo/9600.6

  Đèn chùm Euroluce - Desiderio L8+4+4

  Đèn chùm Euroluce - Desiderio L8+4+4

  Mã sản phẩm: Desiderio L8+4+4

  Đèn chùm Euroluce - Audrey L8+8

  Đèn chùm Euroluce - Audrey L8+8

  Mã sản phẩm: Audrey L8+8

  Đèn chùm Euroluce - Amelie L10

  Đèn chùm Euroluce - Amelie L10

  Mã sản phẩm: Amelie L10

  Đèn chùm Euroluce - Soar L12

  Đèn chùm Euroluce - Soar L12

  Mã sản phẩm: Soar L12

  Đèn chùm Euroluce - Meteorite 90

  Đèn chùm Euroluce - Meteorite 90

  Mã sản phẩm: Meteorite 90

  Đèn chùm Novaresi - 4000/75/Gold

  Đèn chùm Novaresi - 4000/75/Gold

  Mã sản phẩm: 4000/75/Gold

  Đèn chùm Novaresi - 28000/90/Gold

  Đèn chùm Novaresi - 28000/90/Gold

  Mã sản phẩm: 28000/90/Gold

  Đèn chùm Castro Lighting - Halo/9600.120

  Đèn chùm Castro Lighting - Halo/9600.120

  Mã sản phẩm: Halo/9600.120

  Đèn chùm Castro Lighting - Halo/9602.18

  Đèn chùm Castro Lighting - Halo/9602.18

  Mã sản phẩm: Halo/9602.18

  Đèn chùm Castro Lighting - Mondrian/9183.80

  Đèn chùm Castro Lighting - Mondrian/9183.80

  Mã sản phẩm: Mondrian/9183.80

  Đèn chùm Euroluce - Dahlia L8+4

  Đèn chùm Euroluce - Dahlia L8+4

  Mã sản phẩm: Dahlia L8+4

  LỰA CHỌN KHÁC