Bộ sofa Maxdivani - Friesta
Bộ sofa Maxdivani - Friesta

CẤU TẠO SẢN PHẨM

  • Sofa ghế đơn Maxdivani - Friesta 100/ Pelle Butterfly 25052 kích thước:  1000x1000x930 mm
  • Sofa ghế đôi Maxdivani - Friesta 200/ Pelle Butterfly 25052 kích thước: 1830x980x950 mm
  • Sofa ghế ba Maxdivani - Friesta 308/ Pelle Butterfly 25052 kích thước:  2130x980x950 mm

  SẢN PHẨM THAM KHẢO VÀ ĐẶT HÀNG

Bộ sofa Maxdivani - Froz

Bộ sofa Maxdivani - Froz

Mã sản phẩm: Froz

Bộ sofa Maxdivani - Friesta

Bộ sofa Maxdivani - Friesta

Mã sản phẩm: Friesta

Bộ sofa Maxdivani - Fiore

Bộ sofa Maxdivani - Fiore

Mã sản phẩm: Fiore

Bộ sofa Maxdivani - Noa

Bộ sofa Maxdivani - Noa

Mã sản phẩm: Noa

Bộ sofa Maxdivani - Spike

Bộ sofa Maxdivani - Spike

Mã sản phẩm: Spike

Sofa góc Maxdivani - Cloud

Sofa góc Maxdivani - Cloud

Mã sản phẩm: Cloud

Bộ sofa Maxdivani - Esprit

Bộ sofa Maxdivani - Esprit

Mã sản phẩm: Esprit

LỰA CHỌN KHÁC

Bộ sofa Malibu' 100/ Pelle Indios Pampas 30953

Bộ sofa Malibu' 100/ Pelle Indios Pampas 30953

MS: Malibu' 100/ Pelle Indios Pampas 30953

Bộ sofa Francoferri - Peter 100/ Pelle Regular Soft 20011

Bộ sofa Francoferri - Peter 100/ Pelle Regular Soft 20011

MS: Peter 100/ Pelle Regular Soft 20011