Bộ sofa Farrell - G5650/F322+F308
Bộ sofa Farrell - G5650/F322+F308

Bộ sofa Farrell - G5650/F322+F308

  Kích thước sản phẩm:

  • Sofa ghế ba: 205 x 95 x 90 cm
  • Sofa ghế đôi: 175 x 95 x 90 cm
  • Sofa ghế đơn: 118 x 95 x 90 cm

    SẢN PHẨM THAM KHẢO VÀ ĐẶT HÀNG

  Sofa góc phải Farrell - G3967/F023

  Sofa góc phải Farrell - G3967/F023

  Mã sản phẩm: G3967/F023

  Bộ sofa Farrell - G3963/F023

  Bộ sofa Farrell - G3963/F023

  Mã sản phẩm: G3963/F023

  Bộ sofa Farrell - G6679/F017

  Bộ sofa Farrell - G6679/F017

  Mã sản phẩm: G6679/F017

  Bộ sofa Farrell - G5650/F322+F308

  Bộ sofa Farrell - G5650/F322+F308

  Mã sản phẩm: G5650/F322+F308

  Bộ sofa Farrell - G5415/F308

  Bộ sofa Farrell - G5415/F308

  Mã sản phẩm: G5415/F308

  Sofa góc trái Farrell - G5316/F308

  Sofa góc trái Farrell - G5316/F308

  Mã sản phẩm: G5316/F308