Bộ ấm trà Depos Fascia Oro Fiore 199/805/9
Bộ ấm trà Depos Fascia Oro Fiore 199/805/9Bộ ấm trà Depos Fascia Oro Fiore 199/805/9

Bộ ấm trà Depos Fascia Oro Fiore 199/805/9

  Toàn bộ các sản phẩm của Depos được sản xuất tại nhà máy ở Calenzano – Thành phố Florence  nước Ý.

  Các bộ sưu tập bát đĩa của Depos hết sức đa dạng, kết hợp từ những ý tưởng mới mẻ dưới đôi bàn tay của những nghệ nhân thủ công tạo sự khác biệt cho sản phẩm của Depos. Toàn bộ các sản phẩm của Depos được sản xuất tại nhà máy ở Calenzano – Thành phố Florence  nước Ý.

  Cấu tạo sản phẩm

  • Cao lanh chiếm khoảng 50% – là đất sét trắng, có thể chịu nhiệt rất cao, trên 1500 độ C
  • Thạch anh chiếm khoảng 25% – làm tăng độ trong của sứ, làm giảm sự ăn mòn, chống xước trên sản phẩm.
  • Khoáng chất 25%.
  • Phần trang trí của sản phẩm đều được làm thủ công bằng tay. Tất cả mọi thiết kế của Defos đều được thiết kế độc quyền.

    SẢN PHẨM THAM KHẢO VÀ ĐẶT HÀNG

  Bộ ấm trà Depos Fascia Oro Fiore 199/805/9

  Bộ ấm trà Depos Fascia Oro Fiore 199/805/9

  Mã sản phẩm: Fascia Oro Fiore 199/805/9

  Đĩa đôi Depos có giá để Greca Oro 10035MT

  Đĩa đôi Depos có giá để Greca Oro 10035MT

  Mã sản phẩm: Greca Oro 10035MT

  Đĩa bày đồ Depos Oro Antico 62/P

  Đĩa bày đồ Depos Oro Antico 62/P

  Mã sản phẩm: Oro Antico 62/P

  Liễn Depos có nắp Oro Antico 404

  Liễn Depos có nắp Oro Antico 404

  Mã sản phẩm: Oro Antico 404

  Đĩa bày đồ Depos lòng sâu Fascia Oro Fiore 3005

  Đĩa bày đồ Depos lòng sâu Fascia Oro Fiore 3005

  Mã sản phẩm: Fascia Oro Fiore 3005

  Bộ đồ ăn cho 6 người Greca Blu 200/23

  Bộ đồ ăn cho 6 người Greca Blu 200/23

  Mã sản phẩm: Greca Blu 200/23

  Liễn có nắp Depos Greca Oro 10030MT

  Liễn có nắp Depos Greca Oro 10030MT

  Mã sản phẩm: Greca Oro 10030MT

  Đĩa bày đồ Depos Greca Oro 10025MT

  Đĩa bày đồ Depos Greca Oro 10025MT

  Mã sản phẩm: Greca Oro 10025MT

  Liễn Depos có nắp Greca Oro 10029MT

  Liễn Depos có nắp Greca Oro 10029MT

  Mã sản phẩm: Greca Oro 10029MT

  Liễn Depos có nắp Oro Antico 521/13

  Liễn Depos có nắp Oro Antico 521/13

  Mã sản phẩm: Oro Antico 521/13

  Đĩa bày đồ Depos có quai Fascia Oro Fiore 9195MT

  Đĩa bày đồ Depos có quai Fascia Oro Fiore 9195MT

  Mã sản phẩm: Fascia Oro Fiore 9195MT

  Đĩa bày đồ Depos lòng sâu Fascia Oro Fiore 4015/P

  Đĩa bày đồ Depos lòng sâu Fascia Oro Fiore 4015/P

  Mã sản phẩm: Fascia Oro Fiore 4015/P

  Đĩa bày đồ Depos - Fascia Oro Fiore 281/20

  Đĩa bày đồ Depos - Fascia Oro Fiore 281/20

  Mã sản phẩm: Fascia Oro Fiore 281/20

  Đĩa bày đồ Depos vuông Fascia Oro Fiore 10013MT

  Đĩa bày đồ Depos vuông Fascia Oro Fiore 10013MT

  Mã sản phẩm: Fascia Oro Fiore 10013MT

  Đĩa bày đồ Depos Fascia Oro Fiore 9430MT

  Đĩa bày đồ Depos Fascia Oro Fiore 9430MT

  Mã sản phẩm: Fascia Oro Fiore 9430MT

  Đĩa bày đồ Depos có quai Greca Oro 10015MT

  Đĩa bày đồ Depos có quai Greca Oro 10015MT

  Mã sản phẩm: Greca Oro 10015MT