Kế toán trưởng

Thỏa thuận|Hà Nội|Trưởng/Phó phòng| Ngày đăng : 10 - 10 - 2017| Hạn chót : 31 - 10 - 2017

Kế toán trưởng dự án

Thỏa thuận|Hà Nội|Trưởng/Phó phòng| Ngày đăng : 10 - 10 - 2017| Hạn chót : 31 - 10 - 2017

Nhân viên kế toán tổng hợp xây lắp

10.000.000 - 12.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 10 - 10 - 2017| Hạn chót : 31 - 10 - 2017

Nhân viên SEO website

5.000.000 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 10 - 10 - 2017| Hạn chót : 31 - 10 - 2017

Trưởng nhóm truyền thông

Thỏa thuận|Hà Nội|Trưởng/Phó phòng| Ngày đăng : 10 - 10 - 2017| Hạn chót : 31 - 10 - 2017

Nhân viên quảng cáo

7.000.000 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 10 - 10 - 2017| Hạn chót : 31 - 10 - 2017

Nhân viên kế toán tổng hợp

7.000.000 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 20 - 09 - 2017| Hạn chót : 30 - 09 - 2017

Nhân Viên Bán Hàng Tại Showroom Picenza

3.000.000 - 5.000.000|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 20 - 09 - 2017| Hạn chót : 30 - 10 - 2017

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan - Mức Lương 7 – 10 Triệu

Thỏa thuận|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 10 - 10 - 2017| Hạn chót : 31 - 10 - 2017

Nhân viên IT

7 - 10|Hà Nội|Nhân viên| Ngày đăng : 07 - 07 - 2017| Hạn chót : 10 - 07 - 2017

Thong ke