Hè năm 2017, Tập đoàn Picenza đã tổ chức chương trình nghỉ mát hè cho CBNV tại biển Cửa Lò – Nghệ An từ ngày 13/06 đến hết ngày 16/06. Chương trình nghỉ mát là hoạt động thường niên của Tập đoàn nhằm tạo điều kiện cho toàn thể CBNV cùng người thân có khoảng thời gian...

123
Đóng lại