Giảm giá!
Tủ lạnh CBNes 6256

Tủ lạnh CBNes 6256

Hỏi về sản phẩm này

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Thông số kỹ thuật

 

Tải về

Sản phẩm liên quan

Đóng lại