Giảm giá!
Thiết bị phòng tắm F Series
139902163861161399541325655413995356571135139902160896741399021599482613990215717594

Thiết bị phòng tắm F Series

Hỏi về sản phẩm này

Giới thiệu

Bộ thiết bị vệ sinh phòng tắm Grohe – F Series bao gồm:
– Bát sen trần 27939001
– Mặt điều khiển chức năng 27625000
– Đế của mặt điều khiển chức năng 35031000
– Mặt điều khiển nhiệt độ 27618000
– Đế mặt điều khiển nhiệt độ 35500000
– Mặt của đường nước ra sen tay 27621000
– Đế của đường nước ra sen tay 35034000
– Bát sen tay 27663000
– Dây sen 28142000
– Đầu massage 27251000

 

Bản vẽ kỹ thuật:

 

 

Tải về

Sản phẩm liên quan

Đóng lại