Gạt tàn

  • Mã sản phẩm:69012-320628-47516

  • Hãng sản xuất:   Versace

  • Nơi Sản Xuất: Italy

Đặt qua điện thoại (8h30-19h00)

(024) 3733 7366

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Đĩa ăn D22

MS: 19325-403637-10322

Đĩa ăn D22

MS: 19325-403635-10322

Đĩa ăn D27

MS: 19325-403637-10227

Đĩa ăn D30

MS: 19325-403637-10230

Đĩa ăn D30

MS: 19325-403637-10230

LỰA CHỌN KHÁC

Ấm sữa

MS: 19300-403608-14435

Ấm đựng đường

MS: 19315-403635-14330

Thong ke