Phòng tắm mẫu cao cấp

MS: F Series

Hãng: Grohe

Xuất xứ thương hiệu: Đức

MS: Allure Brilliant

Hãng: Grohe

Xuất xứ thương hiệu: Đức

MS: Veris Ondus

Hãng: Grohe

Xuất xứ thương hiệu: Đức

MS: Grandera

Hãng: Grohe

Xuất xứ thương hiệu: Đức